Офтальмол. журн. — 2009. — № 3. — С. 55-59.

Полный текст Pdf 

УДК 617.747-003.215-007.281:616.8-005-085-089

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh200935559

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОФТАЛЬМА С ОТСЛОЙКОЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОГРАНИЧНОЙ МЕМБРАНЫ ПРИ СИНДРОМЕ ТЕРСОНА

Т. А. Красновид, д-р мед. наук, О. С. Сидак-Петрецкая, канд. мед. наук, Т. В. Наровченко, врач

ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова АМН Украины"

Синдром Терсона — комбінація вітреального та ітракраніального крововиливів. У всіх чотирьох пацієнтів мав місце субарахноїдальний або субдуральний крововилив в результаті черепно-мозкової травми та односторонній гемофтальм, який супроводжувався відшаруванням внутрішньої пограничної мембрани (ВПМ) сітківки. Відшарування ВПМпідтверджувалося даними ультразвукового сканування і/або ОКТ.

Всім пацієнтам спочатку було проведено консервативне лікування. У двох випадках спостерігалось розсмоктування гемофтальму і в одному з них — прилягання ВПМ. Двом хворим проводилась вітректомія (ВЕ). У третього пацієнта після ВУ зберігалося екстрамакулярне відшарування ВПМ, у четвертого — після ВЕ і видалення ВПМ спостерігався макулярний набряк.

Наші спостереження свідчать, що при синдромі Терсона лікування гемофтальму із відшаруванням ВПМ слід починати з розсмоктувальної терапії. Встановлення ефективності та доцільності проведення пілінгу відшарованої ВПМ при проведенні ВЕ потребує подальших досліджень.

Ключевые слова: гемофтальм, отслойка внутренней пограничной мембраны, синдром Терсона.

Ключові слова: гемофтальм, відшарування внутрішньої погранично! мембрани, синдром Терсона.

 

ЛИТЕРАТУРА

1.Вит В. В. Строение зрительной системы человека: Учеб. пос. — Одесса: Астропринт, 2003. — 664 с.

2.Augsten R., Konigsdorffer E., Strobel J. Surgical approach in terson syndrome: vitreous and retinal findings // Eur. J. Ophthalmol. — 2000. — Vol. 10. — P. 293-296.

CrossRef  PubMed

3.Augsten R., Konigsdorffer E. Terson syndrome-a contribution to the timing of operation for pars plana vitrectomy // Klin. Monatsbl. Augenhielkd. — 2007. — Vol. 224. — P. 674-677.

CrossRef   PubMed

4.Castano-Duque C. H., Pons-Irazazabal L. C., Lopez-Moreno J. L. Subarachonoid hemorrhage associated to subhyaloid hemorrhage: «Terson syndrome» // Rev. Neurol. — 1997. — Vol. 25. — P. 1081-1083.

5.Ducournau D. ILM Peeling comes of age // Ophthalmology Times Europe. — 2008. — Vol. 4. — P. 13-17. 

6.Friedman S. M., Margo C. E. Bilateral subinternai limiting membrane hemorrhage with Terson syndrome // Am. J. Ophthalmol. — 1997. — Vol. 124. — P. 850851.

CrossRef 

7.Garfinkle A. M., Danys I. R., Nicolle D. A. et al. Terson's syndrome: a reversible cause of blindness following subarachnoid hemorrhage // J. Neurosurg. —   1992. — Vol. 76. — P. 766-771.

CrossRef  PubMed

8.Garweg J. G., Koerner F. Outcome indicators for vitrectome in Terson syndrome // Acta Ophthalmol. — 2009. — Vol. 87. — P. 222-226.

CrossRef  PubMed

9.Gauntt C. D., Sherry R. G., Kannan C. Terson syndrome with bilateral optic nerve sheath hemorrhage // J. Neuroophthalmol. — 2007. — Vol. 27. — P. 193-194.

CrossRef  PubMed

10.Meier P., Wiedemann P. Vitreous and fundus changes in Terson syndrome. 3 case reports // Klin. Monatsbl. Augenheilkd. — 1996. — Vol. 209. — P. 244-248.

CrossRef  PubMed

11.Meier P., Schmitz F., Wiedemann P. Vitrectomy for premacular hemorrhagic cyst in children and young adults // Graefes Arch Clin. Exp. Ophthalmol. —   2005. — Vol. 243. — P. 824-828.

CrossRef  PubMed

12.Nacef L., Zghal-Mokni I., Allagui I. et al. Indications and results of vitrectomy in Terson syndrome // Tunis. Med. -2004. - Vol. 82. - P. 461-464.

13.Ogawa T., Kitaoka T., Dake Y., Amemiya T. Terson syndrome: a case report suggesting the mechanism of vitreous hemorrhage // Ophthalmology. -  2001. -  Vol. 108. -P. 1654-1656.

CrossRef  

14.Ritland J. S., Syrdalen P., Eide N. et al. Outcome of vitrectomy in patients with Terson syndrome // Acra Ophthalmol. Scand. - 2002. - Vol. 80. - P. 172-175.

CrossRef  PubMed

15.Velikay M., Datlinger P., Stolba U. et al. Retinal detachment with severe proliferative vitreoretinopathy in Terson syndrome // Ophthalmology. - 1994. - Vol. 101. - P. 35-37.

CrossRef 

16.Wietholter S., Steube D., Stotz H. P. Terson syndrome: a frequently missed ophthalmologic complication in subara-chonoid hemorrgage // Zentralbl. Neurochir. - 1998. - Vol. 59. - P. 166-170.

17.Yokoi M., Kase M., Hyodo T. et al. Epiretinal membrane formation in Terson syndrome // Jpn. J. Ophthalmol. -1997. - Vol. 41. - P. 168-173.

CrossRef