Oftalmol Zh.2011;6:47-48

Full text Pdf 


 

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201164748

TECHNOLOGY OF XENOKERATOGRAFT PRODUCTION FOR USE IN OPHTHALMOLOGY

M. V. Turchyn

Ternopol, Ukraine

The technology of the xenokeratograft production based on cryolyophilization of the pig's cornea was elaborated. Peculiarities of the xenokeratoplasty and its use in ophthalmologic practice are presented in the article.

 

References

1.Беляев В. С. Операции на роговой оболочке / В. С. Беляев. — М.: Медицина, 1984. — 120 с.

2.Бикбова Г. М. Эпикератопластика с использованием незамороженной донорской роговицы в лечении кератоконуса : Автореф. дис. ... к. мед. наук. — Уфа, 2007. — 23 с.

3.Бігуняк В. В. Консервування ауто- і ксенотрансплан-танта для відновлення втраченої шкіри у опечених хворих: дис. ... доктора мед. наук / Бігуняк Володимир Васильович. — Тернопіль, 1994. — С. 275

4.Выленгала Э. Н. Роль «глазных банков» в развитии кератопластики / Э. Н. Выленгала, А. К. Донцов, А. К. Юревич // Русский мед. журнал. —  2001. — № 4. — С.169- 178.

5.Гребеник І. М. Морфологічна характеристика і біохі-мічні показники ксенорогівки при кріоконсервації і ліофілізації / І. М. Гребеник, К. С. Волков, І. М. Кліщ // Вісн. наукових досліджень. —   2009. —   № 3. — С. 67- 69.

6.Гребеник І. М. Морфологічний стан ліофілізованих ксенотрансплантатів рогівки / I. М. Гребеник // Вісник морфології. — 2008. — № 14 (2). — С.317-319.

7.Дронов М.  М.  О роговичных трансплантатах / М. М. Дронов // Руководство по кератопластике. — С-Пб.: Влазипресс, 1997. — 130 с.