Подання рукопису до журналу

«Офтальмологічний журнал» приймає рукописи статей з допомогою спеціальної форми, що розміщена на сайті журналу.

СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ

При подачі рукопису до журналу автори повинні надати такі супровідні документи:

1. Офіційне направлення установи (установ), де була виконана робота, з експертним висновком про можливість публікації її результатів у відкритій пресі.

2. «Заява про авторство» 

3. «Розкриття фінансових і нефінансових відносин і діяльності, а також конфліктів інтересів».


Переконайтеся, що всі компоненти рукописи були включені:


 

СПИСОК ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ГОТОВНОСТІ РУКОПИСУ ДО ПОДАННЯ

Офтальмологический журнал принимает рукописи с помощью специальной формы на сайте журнала.

При подаче статьи, вместе с рукописью автор должен предоставить несколько сопроводительных документов. Убедитесь, что все компоненты рукописи были включены:

СПИСОК ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ РУКОПИСИ

1.Офіціальние направлення установи (установ), де була виконана робота, з експертним висновком про можливість публікації її результатів у відкритій пресі.

2. Форма «Авторська відповідальність»

3. Форма «Розкриття фінансових і не фінансових відносин і діяльності, а також конфліктів інтересів»

4. Електронна версія рукопису (файл Microsoft Word), яка включає:

     1. Титульний лист, який містить:

                a) назву статті

                b) інформацію про авторів

                c) зазначення автора, відповідального за листування

                d) вираз подяки

                e) зазначення щодо відмови від відповідальності

                f) вказівку на джерела підтримки

                g) зазначення кількості таблиць і малюнків

                h) розкриття конфліктів інтересів

     2. Резюме до 200 слів і ключові слова

     3. Текст статті (Вступ, Методи, Результати, Обговорення)

     4. Спісок літератури

     5. Підписи до малюнків

     6. Таблиці (таблиці можна розміщувати в тексті статті)

     7. Малюнки (малюнки повинні бути оформлені відповідно до інструкцій).