Захист учасників досліду

Гельсінкська декларація. Всі дослідники повинні стежити за тим, щоб планування та звітність по дослідженням за участю людини відповідали Гельсінкській декларації прав людини (перегляд 2013).

Автори повинні мати дозвіл на проведення дослідження від незалежного місцевого, регіонального або національного органу (наприклад, комітету з етики, інституційної ради з розгляду наукових досліджень).

Якщо є підстави вважати, що при проведенні дослідження могли бути порушені норми Гельсінської декларації, автори повинні надати відповідне роз'яснення і привести свідчення того, що спірні аспекти роботи були однозначно схвалені місцевим комітетом з етики.

Схвалення відповідального комітету не виключає можливості редакторам висловити свою думку про доцільність проведення дослідження.

Згода пацієнта і конфіденційність. Пацієнти мають право на захист інформації особистого характеру, яка не може бути розкрита без інформованої згоди. 

Персональна інформація (імена, ініціали або номера історій хвороби) не публікується ні в тексті статті, ні у вигляді фотографій або родоводів, за винятком коли вона необхідна для наукових цілей, і пацієнт (батьки або опікуни) надає письмову інформовану згоду на таку публікацію. При отриманні інформованої згоди щодо публікації персональної інформації пацієнта, йому необхідно показати рукопис, який планується до публікації. Автори повинні повідомити пацієнта щодо доступності його персональних даних в Інтернеті або в друкованих виданнях після публікації рукопису. Письмова згода пацієнта має зберігатися у авторів. Дані щодо наявності інформованої згоди автори повинні вказати в своєму рукописі.


Експерименти на тваринах.При викладенні в статті результатів експериментів на тваринах необхідно вказати, чи відповідали утримання і використання лабораторних тварин прийнятим в установі правилами, рекомендаціям національної ради з проведення досліджень на тваринах, національним законам.
Додаткову інформацію з етики досліджень на тваринах можна отримати  з Керівництва з питань етики і благополуччя тварин, розробленого Межнародною асоціацією редакторів ветеринарних журналів
 

Клінічні випробування.  УРукопис, в якому викладено результати роботи з клінічних випробувань, приймається до публікації за наявності офіційної реєстрації представленої роботи в реєстрі клінічних досліджень до початку участі в ній пацієнтів. Реєстраційний номер клінічного дослідження повинен бути вказаний в документі.