Офтальмол. журн. — 2021. — № 6. — С. 69-72.

УДК 617.753.2:056.27-073.756.8

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202166972


Випадок виявлення розривів сітківки методом оптичної когерентної томографії у пацієнтки з міопією на 38 тижні вагітності

Іваницька О.В., Левицька Г.В., Терлецька О.Ю.

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Иваницкая Е. В. Случай выявления разрывов сетчатки методом оптической когерентной томографии у пациентки с миопией на 38 неделе беременности / Е. В. Иваницкая, О. Ю. Терлецкая, Г. В. Левицкая // Офтальмол. журн. — 2021. — № 6. — С. 69-72. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202166972


Актуальність. Обстеження вагітних у офтальмологів – обов'язковий етап підготовки жінки до пологів. Особлива увага при цьому приділяється офтальмологічним симптомам та пов'язаним з ними рекомендаціям до ведення пологів.

Мета. Провести аналіз змін периферичних відділів сітківки за допомогою спектральної оптичної когерентної томографії та обґрунтувати тактику передпологової підготовки вагітних шляхом проведення профілактичної лазерної коагуляції периферичної дегенерації сітківки.

Матеріал та методи. Пацієнтка П., 35 років, 38 тижнів вагітності. Проведено стандартне офтальмологічне обстеження (рефракометрія, тонометрія, візометрія, периметрія, біомікроскопія, офтальмоскопія), а також УЗ-біометрія та спектральна оптична когерентна томографія (SD-томограф Heidelberg Engineering).

Результати. На обох очах діагностовано наявність решітчастої та кістоподібної периферичної дегенерації сітківки, на правому оці – локального відшарування сітківки з атрофічними розривами. Вітреоретинальна (решітчаста) периферична дегенерація сітківки блокована, а локальне відшарування сітківки відмежовано вогнищами лазерної коагуляції.

Висновок. Cпектральна оптична когерентна томографія є ефективним методом об'єктивізації стану як макулярної зони сітківки, так і периферії, при вагітності поряд з біомікроскопією та офтальмоскопією, обґрунтовує правильну тактику курації вагітних з метою профілактики відшарування сітківки. Проведене своєчасне лазерне лікування дозволило зробити висновок, що протипоказань до природного розродження з боку органа зору у даної пацієнтки не виявлено.

Ключові слова: периферична дегенерація сітківки, регматогенне відшарування сітківки, спектральна оптична когерентна томографія (SD-томограф Heidelberg Engineering), міопія, вагітність, лазерна коагуляція сітківки

 

Литература

1.Астахов Ю.С., Луковская Н.Г. Ретиношизис. Сообщение I. Диагностика, классификация, методы обследования // Вестн. офтальмол. – 2004. – №1. – С. 26-29.

2.Коленко О.В., Сорокин Е.Л., Филь А.А. Офтальмологические критерии  выбора оптимального варианта родоразрешения у беременных с миопией //  Акушерство, гинекология и репродукция. – 2019. – №13(2). – С.156–163.

3.Наказ Міністра охорони здоров‘я України від 27.12.2011. – № 977. –  Клінічний протокол з акушерської допомоги «Кесарів розтин».

4.Нероев В. В., Захарова Г. Ю., Кондратьева Ю. П. Лазерная коагуляция  ретиношизиса // VI Рос. общенац. офтальм. форум :  Сб.науч.ст. – Москва, 2013. – С.59-62.

5.Пасечникова Н. В. Лазерное лечение при патологии глазного дна // Киев:  «Наукова думка». – 2007. – 207 с.

6.Попова Н.В., Фабрикантов О.Л., Гойдин А.П. Частота встречаемости  различных клинических форм периферических витреоретинальных дистрофий сетчатки в зависимости от степени миопии // Вестник ТГУ. – 2017. – Т.22, вып.6. – С. 1484 – 1486.

7.Шаимова В.А., Поздеева О.Г., Шаимов Т.Б., Галин А.Ю., Шаимов Р.Б.  с соавт. // Оптическая когерентная томография в диагностике периферических витреоретинальных дистрофий // Офтальмология. – 2013. – Т.10 (4). – С. 32–40.

8.Dragoumis I., Richards A., Alexander P. et al. Retinal detachment in severe myopia // Lancet. – 2017. – Vol.390(10090). – C. 124.

9.Kottow M. Peripheral retinal degenerations and breaks // Graefes Arch. Ophtalmol. – 1980. – Vol.214. – Р. 53-60.

 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, которые могли бы повлиять на их мнение относительно предмета или материалов, описанных и обсуждаемых в данной рукописи.. 

 

Поступила  12.04.21