Офтальмол. журн. — 2021. — № 5. — С. 71-76.

УДК 617.735-006.487:616-036.65:617.7-089.87-091.8

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202157176


Двосторонній синдром «ранкової слави» асоційований з синдромом «первинної фетальної судинної сітки» і агенезією мозолистого тіла

Боброва Н. Ф., Романова Т.В., Шилик А.В.

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

ЯК ЦИТУВАТИ: Боброва Н. Ф. Двусторонний синдром «Утренней славы» ассоциированный с синдромом «Первичной фетальной сосудистой сети» и агенезией мозолистого тела / Н. Ф. Боброва, Т. В. Романова, А. В. Шилик //Офтальмол. журн. — 2021. — № 5. — С. 71-76.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202157176


Актуальність. Синдром «ранкової слави» (РС) є рідкісною спорадичною аномалією, яка в основному буває односторонньою. Зазвичай синдроми РС і "первинної фетальної судинної сітки" (ПФСС) розглядаються як ізольовані очні прояви порушень різних періодів ембріогенезу очного яблука.

Мета. Опис клінічних проявів двосторонньої синдромальної патології очного яблука (РС і ПФСС), асоційованої з вродженими вадами розвитку центральної невової системи (ЦНС) і кісткової системи.

Матеріал і методи. Описується рідкісний варіант бінокулярного прояву синдрому РС, що поєднується з синдромом ПФСС і залученням до патологічного процесу ЦНС у дитини (7 місяців).

Результати.  У представленому клінічному випадку поєднання синдромів РС і ПФСС у дитини на обох очах супроводжується вродженими аномаліями ЦНС – агенезією мозолистого тіла і вікарно-вентрікуломегалією. Подібних вроджених асоціацій в доступній літературі нами не виявлено, що і спонукало нас описати даний клінічний випадок.

Висновки. Синдром РС є рідкісною вродженою патологією, патогенез якої до теперішнього часу повністю не вивчений. Описаний рідкісний клінічний випадок свідчить про те, що двосторонній синдром РС, діагностований в ранньому дитячому віці, асоціюється з іншою вродженою аномалією очного яблука – синдромом ПФСС, а також з центральними вадами розвитку ЦНС – агенезією мозолистого тіла, що вимагає не тільки детального всебічного обстеження, а й динамічного спостереження з реабілітацією дитини спільно з суміжними спеціалістами (офтальмологом, невропатологом, педіатром і ін.).

Ключові слова: синдром «Ранкової слави», синдром «Первинної фетальної судинної сітки», вроджені вади розвитку ЦНС  та кісткової систем.


Література

1.Боброва Н.Ф., Віт В.В., Сорочинська Т.А., Смаглій Д.В. Спосіб енуклеації очного яблука при ретинобластомах підвищеного ризику інвазії зорового нерва // Патент України № 124022, 12.03.2018. (2006.01).

2.Боброва Н.Ф., Сорочинська Т.А. Спосіб комбінованого лікування ретинобластоми / /Патент України 55690 U від 27.12.2010. Бюл.№24, 2010.

3.Ретинобластома: моногр./ Под ред. Н.Ф. Бобровой. – Одесса : Издательский центр, 2020. – 324 с.

4.Янченко Т.В. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.м.н. Клинико-эпидемиологические риски развития ретинобластомы на территории Кемеровской области – Москва, 2015. – 104 с. 

5.Abramson D., Daniels A., Marr B. et al. Intra-Arterial Chemotherapy (Ophthalmic Artery Chemosurgery) for Group D Retinoblastoma //  PLoS One. – 2016. – Vol.11(1). – e0146582. 

6.Bartuma K., Pal N., Kosek S., Holm S et al. A 10-year experience of outcome in chemotherapy-treated hereditary retinoblastoma // Acta Ophthalmol. – 2014. –V.92(5). –P.404-411.

7.Berry J., Kogachi K., Murphree L., Jubran R., Kim J.W. A Review of Recurrent Retinoblastoma: Children’s Hospital Los Angeles Classification and Treatment Guidelines // Int Ophthalmol Clin. – 2019. – Vol.59 (2). – P. 65–75.

8.Brennan R., Qaddoumi I., Billups C. et al. Comparison of High-Risk Histopathologic Features in Eyes with Primary or Secondary Enucleation for Retinoblastoma // Br J Ophthalmol. – 2015. – Oct; 99(10). – P.1366-71.

9.Carcaboso A.M., Chiappetta D.A., Opezzo J.A. Episcleral implants for topotecan delivery to the posterior segment of the eye // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2010. – Vol.51 (4). – P.2126-2134;

10.Eagle R.C. Jr. High-Risk Features and Tumor Differentiation in Retinoblastoma. A Retrospective Histopathologic Study // Arch Pathol Lab Med. – 2009. – Vol. 133. – P. 1203-1209.

11.Fabian ID, Stacey A, Chowdhury T et al. High-Risk Histopathology Features in Primary and Secondary Enucleated International Intraocular Retinoblastoma Classification Group D Eyes // Ophthalmology. – 2017. – Jun; 124(6). – P.851-858.

12.Francis J.H., Abramson D.H., Gaillard M.C. et al. The classification of vitreous seeds in retinoblastoma and response to intravitreal melphalan // Ophthalmology. – 2015. – Jun;122(6). – P.1173-9. 

13.Francis J., Roosipu N., Levin A. et al. Current Treatment of Bilateral Retinoblastoma: The Impact of Intraarterial and Intravitreous Chemotherapy // Neoplasia. – 2018. – Vol.20. – P.757–763.

14.Ghose S., Nizamuddin S.H., Sethi A. Efficacy of induction chemotherapy in retinoblastoma, alone or combined with other adjuvant modalities // J. Pediatr. Ophthalmol. – 2002. – Vol.39(3). – P.143-150

15.Gündüz K., Günalp I., Yalçindağ N. et al. Causes of chemoreduction failure in retinoblastoma and analysis of associated factors leading to eventual treatment with external beam radiotherapy and enucleation // Ophthalmol. – 2004. – V. 111. – № 10. – P. 1917-1924.

16.Kaneko A., Suzuki S. Eye-Preservation Treatment of Retinoblastoma with Vitreous Seeding. // Jap. J. Clin. Oncol. – 2003. – V. 33. – P. 601-607.

17.Kashyap S., Sethi S., Meel R. et al. A Histopathologic Analysis of Eyes Primarily Enucleated for Advanced Intraocular Retinoblastoma from a Developing Country // Arch Pathol Lab Med. – 2012. – Vol. 136. – P. 190-193.

18.Kopelman J.E., McLean I.W., Rosenberg S.H. Multivariate analysis of risk factors for metastasis in retinoblastoma treated by enucleation // Ophthalmology. – 1987. – Vol.94(4). – P.371–377. 

19.Mallipatna A.C., Dimaras H., Chan H.S. Periocular topotecan for intraocular retinoblastoma // Arch Ophthalmol. – 2011. – Vol.129 (6). – P.738-745.

20.Munier F.L., Gaillard M.C., Soliman S. et al. Intravitreal chemotherapy for vitreous disease in retinoblastoma revisited: from prohibition to conditional indications // Br J Ophthalmol. – 2012. – V. 96(8). – P. 1078–1083.

21.Murphree A., Villablanca J., Deegan W. et al. Chemotherapy plus local treatment in the management of intraocular retinoblastoma //Arch Ophthalmol. – 1996. – V. 114. – P.1348–1356

22.Pavlidou E., Burris C., Thaung C. et al. Anterior Segment Seeding in Eyes With Retinoblastoma Failing to Respond to Intraophthalmic Artery Chemotherapy // JAMA Ophthalmol. – 2015. – Dec;133(12). – P.1455-8 

23.Shields C., De Potter P., Himelstein B. et al. Chemoreduction in the initial management of intraocular retinoblastoma // Arch. Ophthalmol. – 1996. – V. 114. – P. 1330–1338.

24.Shields C.L., Fulco E.M., Arias J.D. et al. Retinoblastoma frontiers with intravenous, intra-arterial, periocular, and intravitreal chemotherapy // Eye (Lond). –2013. – Vol.27. – P.253–64. 

25.Shields C.L., Mashayekhi A., Cater J. et al. Chemoreduction for retinoblastoma. Analysis of tumor control and risks for recurrence in 457 tumors // Am J Ophthalmol. –2004. – Vol. 138. – P.329–337

26.Shields C.L., Shields J.A., Baew K.A. Choroidal invasion of retinoblastoma: metastatic potential and clinical risk factors // Br. J Ophthalmol. – 1993. – V.77. – P. 544- 548.

27.Yamane T., Kaneko A., Mohri M. The technique of ophthalmic arterial infusion therapy for patients with intraocular retinoblastoma  // Int J Clin Oncol. – 2004. – V. 9(2). – P.69-73.

28.Zhao J., Dimaras H., Massey C. et al. Pre-Enucleation Chemotherapy for Eyes Severely Affected by Retinoblastoma Masks Risk of Tumor Extension and Increases Death From Metastasis// J Clin Oncol. – 2011. – Mar 1; 29(7). – P.845-51.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

 

Поступила 12.04.2021