Офтальмол. журн. — 2021. — № 1. — С. 32-37.

УДК 617.735-005-073.756.8

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202113237


Оцінка стану мікроциркуляторного русла сітківки від фовеа до периферії за допомогою оптичної когерентної томографії - ангіографії

Н. С. Луценко 1, д-р мед. наук, професор; Т. С. Кирилова 1, асистент; О. А. Рудичева 1, канд. мед. наук; О. А. Ісакова 1, канд. мед. наук; Т. В. Неділька 2 , лікар

1 Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»; Запоріжжя (Україна)

2 Комунальне некомерційне підприємство «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради; Запоріжжя (Україна)

E-mail: tetianakyrylova@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Луценко Н. С. Оцінка стану мікроциркуляторного русла сітківки від фовеа до периферії за допомогою оптичної когерентної томографії ангіографії / Н. С. Луценко, Т. С. Кирилова, О. А. Рудичева, О. А. Ісакова, Т. В. Неділька // Офтальмол. журн. — 2021. — № 1. — С. 32-37.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202113237


Вступ. Ураження при багатьох захворюваннях сітківки периферичного мікроциркуляторного русла робить доцільним вивчення його стану у нормі, зокрема за допомогою оптичної когерентної томографії ангіографії (ОКТ-А). 

Мета дослідження – підвищення ефективності діагностики змін мікроциркуляторного русла сітківки шляхом оцінки його стану у нормі від області фовеа до периферії за допомогою ОКТ-А. 

Матеріал та методи. У дослідженні взяли участь 14 здорових осіб, у яких виконувалось ОКТ-А дослідження з реєстрацією трьох послідовних сканів розміром 3 х 3 мм зі зміщенням від центру фовеа до периферії у трьох напрямках: верхньому, нижньому та скроневому. 

Результати. Розраховано щільність судин поверхневого та глибокого сплетінь для відстані 1-9 мм від центру фовеа. Визначено, що щільність поверхневого сплетіння зменшувалась на 38-46% – від 2 до 9 мм від центру фовеа, тоді як щільність глибокого лише на 18-25% – від 3 до 8 мм від фовеа. Отримані дані щодо статистично значимого завищення показників щільності поверхневого сплетіння у верхньому та нижньому напрямках у зонах з наявністю судинних аркад, відсутність яких у скроневому напрямку робить більш доцільним використання ОКТ-А для обстеження саме цієї області.

Висновок. ОКТ-А є ефективним методом якісної та кількісної оцінки стану мікроциркуляторного русла сітківки від фовеа до дальньої периферії.

Ключові слова: оптична когерентна томографія ангіографія, щільність судин сітківки, поверхневе сплетіння, глибоке капілярне сплетіння, периферія

 

Література

1.Interpretation of OCT and OCTA images from a histological approach: Clinical and experimental implications / N. Cuenca, I. Ortuño-Lizarán, X. Sánchez-Sáez [et al.] // Progress in Retinal and Eye Research. – 2020. – P. 100828.

2.Clinical OCT Angiography Atlas / B. Lumbroso, D. Huang, C. J. Chen [et al.] – 1st ed. – New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publisher (P) Ltd, 2015. – 185 p.

3.Distribution of Diabetic Neovascularization on Ultra-Widefield Fluorescein Angiography and on Simulated Widefield OCT Angiography / J. F. Russell, H. W. Flynn, J. Sridhar [et al.] // American Journal of Ophthalmology. – 2019. – Vol. 207. – P. 110–120.

4.Quantification of retinal capillary nonperfusion in diabetics using wide-field optical coherence tomography angiography / A. Y. Alibhai, L. R. De Pretto, E. M. Moult [et al.] // Retina. – 2020. – Vol. 40(3). – P. 412–420.

5.Comparison of wide field optical coherence tomography angiography with extended field imaging and fluorescein angiography in retinal vascular disorders / M. Pellegrini, M. Cozzi, G. Staurenghi, F. Corvi // PLoS ONE. – 2019. – Vol. 14(4). – P. e0214892.

6.Widefield OCT-Angiography and Fluorescein Angiography Assessments of Nonperfusion in Diabetic Retinopathy and Edema Treated with Anti–Vascular Endothelial Growth Factor / A. Couturier, P. A. Rey, A. Erginay [et al.] // Ophthalmology. – 2019. – Vol. 126(12). – P. 1685–1694.

7.Optical coherence tomography angiography / R. F. Spaide, J. G. Fujimoto, N. K. Waheed [et al.] // Progress in Retinal and Eye Research. – 2018. – Vol. 64. – P. 1–55.

8.Quantitative confocal imaging of the retinal microvasculature in the human retina / P. E. Z. Tan, P. K. Yu, C. Balaratnasingam [et al.] // Investigative Ophthalmology and Visual Science. – 2012. – Vol. 53(9). – P. 5728–5736.

9.Detailed Vascular Anatomy of the Human Retina by Projection-Resolved Optical Coherence Tomography Angiography / J. P. Campbell, M. Zhang, T. S. Hwang [et al.] // Scientific Reports. – 2017. – Vol. 7. – P. 42201.

10.Area of peripheral retinal nonperfusion and treatment response in branch and central retinal vein occlusion / M.Singer, C. Tan, [et al.] // Retina. – 2014. – Vol. 34(9). – P. 1736–42.

11.Ferris F. L. The importance of peripheral diabetic retinopathy / F. L. Ferris // Ophthalmology. – 2015. – Vol. 122(5). – P. 869–870.

12.Controlling for Artifacts in Widefield Optical Coherence Tomography Angiography Measurements of Non-Perfusion Area / L. R. De Pretto, E. M. Moult, A. Y. Alibhai [et al.] // Scientific Reports. – 2019. – Vol. 9(1). – P. 9096.

13.Ultra-wide optical coherence tomography angiography in diabetic retinopathy / Q. Zhang, K. A. Rezaei, S. S. Saraf [et al.] // Quantitative Imaging in Medicine and Surgery. – 2018. – Vol. 8(8). – P. 743–753.

14.The clinical relevance of visualising the peripheral retina / N. Quinn, L. Csincsik, E. Flynn [et al.] // Progress in Retinal and Eye Research. – 2019. – Vol. 68. – P. 83–109.

15.Widefield optical coherence tomography angiography in diabetic retinopathy / R. Mastropasqua, R. D’Aloisio, L. Di Antonio [et al.] // Acta Diabetologica. – 2019. – Vol. 56(12). – P. 1293–1303.

16.Kolb H. Simple Anatomy of the Retina / H. Kolb. – Salt Lake City (UT) : University of Utah Health Sciences Center, 1995. 

17.Variability in Human Cone Topography Assessed by Adaptive Optics Scanning Laser Ophthalmoscopy / T. Zhang, P. Godara, E. R. Blanco [et al.] // American Journal of Ophthalmology. – 2015. – Vol. 160(2). – P. 290-300.e1.

18.Linsenmeier R. A. Retinal oxygen: from animals to humans / R. A. Linsenmeier, H. F. Zhang // Progress in Retinal and Eye Research. – 2017. – Vol. 58. – P. 115–151.

19.Nesper P. L. Adaptive optics reveals photoreceptor abnormalities in diabetic macular ischemia / P. L. Nesper, F. Scarinci, A. A. Fawzi // PLoS ONE. – 2017. – Vol. 12(1). – e0169926.

20.Distinct retinal capillary plexuses in normal eyes as observed in optical coherence tomography angiography axial profile analysis / T. Hirano, K. Chanwimol, J. Weichsel [et al.] // Scientific Reports. – 2018. – Vol. 8(1). – P. 1–7.

21.Factors affecting foveal avascular zone in healthy eyes: An examination using swept-source optical coherence tomography angiography / A. Fujiwara, Y. Morizane, M. Hosokawa [et al.] // PLOS One. – 2017. – Vol. 12(11). – P. e0188572. 

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 10.07.2020