Офтальмол. журн. — 2019. — № 4. — С. 43-48.

УДК  617.721.6-006.81.04-089.87:617.723-091.8

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201944348

Порівняльні особливості  структурних змін у судинному тракті ока після застосування радіохвильового ножа або ріжучого інструмента в експерименті

О. В. Хомякова, В. В. Віт, д-р мед. наук, профессор; А. П. Малецький, д-р мед. наук

ДУ “Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України”; Одеса (Україна)

E-mail:  maletskiy@filatov.com.ua

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Хомякова О. В., Віт В. В., Малецький А. П. Порівняльні особливості  структурних змін у судинному тракті ока після застосування радіохвильового ножа або ріжучого інструмента в експерименті // Офтальмол. журн. – 2019. – №4. – С. 43-48. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201944348

 

Актуальність. Органозберігаючі оперативні втручання при увеальній меланомі залишаються пріоритетним напрямком терапії. Недостатній досвід застосування технологій радіохвильової хірургії вимагає розширення досліджень щодо дії радіоножа на пухлинну і здорову тканини ока на гістологічному рівні, а також характер змін при загоєнні операційної рани після різних способів оперативного втручання.

Мета: вивчити в експерименті характер реакції склери та судинного тракту ока при застосуванні радіохвильового ножа або ріжучого інструменту.

Матеріал та методи. Експериментальні дослідження проведені на базі віварію ДУ "Інститут хвороб очей і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України". Видалення структур ока виконано на 12 кроликах (12 очей) породи «шиншила» віком 4-6 міс, в тому числі з використанням радіохвильового ножа  Surgitron «ELLMAN International» (США) – I група (n=6), з використанням звичайного різального інструменту – ІІ група (n=6). Видалені тканини підлягали стандартному гістологічному дослідженню.

Результати. Проведені гістоморфологічні дослідження тканин ока (склери, райдужки, циліарного тіла, судинної оболонки) у експериментальних тварин (кролики), показали, що при використанні радіохвильового ножа розвиваються некротичні, дистрофічні зміни збережених під час операції тканин ока поблизу раневого каналу, які поширюються до сітчастої оболонки. Зміни тканин після застосування ріжучого інструменту є менш вираженими.

Висновки. При використанні радіохвильового ножа розвиваються дистрофічні та некротичні зміни збережених під час операції тканин ока (фрагментів війкового тіла, склери і субкон'юнктивальної тканини) поблизу раневого каналу. Вказані зміни зберігаються протягом 30 днів, з тенденцією до поглиблення некротично-дегенеративних змін.

Ключові слова: судинна оболонка ока, радіохвильова хірургія, експериментальна модель, гістоморфологічні зміни

Література

1.Боровиков В. П. STATISTICA: Искусство анализа данных на компьютере / В. П. Боровиков СПб.: Питер, 2003, – 700 с.

2.Ильин Е. А. Биоэтика в исследованиях на человеке и животных / Ильин Е.А. // Авиакосмическая и экологическая медицина. – 2016. – Т.50. – №5. – С. 69-77

Crossref   PubMed

3.Коробов Е. Н. Первичная эндорезекция меланомы хориоидеи: метаанализ публикаций / Коробов Е. Н., Яровой А. А., Горшков И. М. // Современные технологии в офтальмологии. – 2017. – №1(14). – С. 142-145.

4.Первый опыт лечения меланомы хориоидеи на роботизированном линейном ускорителе «CYBER KNIFE» / Важенин А. В., Панова И. Е., Семёнова Л. Е., Галямова Ю. В., Лукина Е. Ю., Новиков Е. В., Важенин И. А., Важенина Д. А., Кузнецова И. В. // Сибирский онкологический журнал. – 2012. – №1. – С. 48-50.

5.Способ радиохирургического лечения увеальной меланобластомы / Смолякова Г. П. (RU), Пиховская И. Г. (RU), Лузьянина В. В. (RU), Сорокин Е. Л. (RU)  http://www.findpatent.ru/patent/226/2265423.html

6.Увеальная меланома: основные эпидемиологические аспекты и факторы риска / Козина Е. В., Козина Ю. В., Гололобов В. Т., Кох И. А. // Сибирское медицинское обозрение. – 2014. – №4 (88). – С. 57-64.

7.Chua V, Aplin AE. Novel therapeutic strategies and targets in advanced uveal melanoma // Curr Opin Oncol. – 2018. – Mar; 30(2). – Р.134-141. 

Crossref    PubMed  

8.Gigliotti C. R., Modorati G., Di Nicola M. et al. Predictors of radio-induced visual impairment after radiosurgery for uveal melanoma // Br J Ophthalmol. – 2017. – Sep 13. Pii.

Crossref    PubMed 

9.Jang B. S., Chang J. H., Oh S., Lim Y. J., Kim I. H. Surgery vs. radiotherapy in patients with uveal melanoma : Analysis of the SEER database using propensity score matching and weighting // Strahlenther Onkol. – 2017. – Nov; 193(11). – Р.931-942. 

Crossref    PubMed   

10.Kim J. H., Shin S. J., Heo S. J., Choe E. A., Kim C. G., Jung M., Keum K. C., Yoon J. S., Lee S. C., Shin S. J. Prognoses and Clinical Outcomes of Primary and Recurrent Uveal Melanoma // Cancer Res Treat. – 2017. – Dec 28. doi: 10.4143/crt.2017.534.

Crossref    PubMed 

11.Maletskiy A. P. Radiowave surgery and seleсtive еndarterial chemotherapy in treatment of patients with uveal melanoma / A. P. Maletskiy, O. V. Homyakova  // Joint Congress SOE Geneva, 4-7 June 2011. – Р.139.

12.Pham C. M., Custer P. L., Couch S. M. Comparison of primary and secondary enucleation  for uveal melanoma // Orbit. – 2017. – Dec; 36(6). – Р. 422-427. 

Crossref    PubMed  

13.Yang J., Manson D. K., Marr B. P., Carvajal R. D. Treatment of uveal melanoma: where are we now? // Ther Adv Med Oncol. – 2018. – Feb 21 (10). – 1758834018757175.

Crossref    PubMed 

 

Поступила 24.06.2019

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису.