Офтальмол. журн. — 2019. — № 4. — С.38-42.

УДК  572.755-089:612.017.4

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201943842

Імунний статус хворих с фронто-базальною травмою при використанні імпланта «Синтекість» при хірургічному лікуванні

О. Д. Бондарчук 1, 2, В. В. Кіщук 1, О. Ф. Мельников 3, М. Д. Тимченко 3, Н. Д. Дідик 2 

1 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова”; Вінниця (Україна)

2 Обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова; Вінниця (Україна)

3 Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України; Київ (Україна)

E-mail:  eskulap20009@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Бондарчук О.Д., Кіщук В.В., Мельников О.Ф., Тимченко М.Д., Дідик Н.Д. Імунний статус хворих с фронто-базальною травмою при використанні імпланта «Синтекість» при хірургічному лікуванні // Офтальмол. журн. – 2019. – №4. – С. 38-42. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201943842

 

Мета. Виявити вплив біокомпозиту на стан імунної системи хворих з травмами лобної кістки (ТЛК) через 1 місяць після операції

Матеріал і методи. Обстежено 20 хворих з ТЛК з використанням біокомпозиту Синтекість, 10 – контрольна група. В сироватці крові визначали імуноглобуліни класів М, G, А, Е імуноферментним методом, вміст продефензина – лактоферина, який є індикатором гострої фази запалення, інтерлейкіни 1β-Іл-1 і інтерлейкін-10.

Результати. В першу добу у хворих з ТЛК відмічене зниження рівня IgM, що через місяць досягав контрольних цифр і був однаковим в обох групах. Інші імуноглобуліни через місяць не змінювались. Прозапальний цитокін ІЛ-1 у хворих з ТЛК підвищувався в початковому стані і знизився протягом першого місяця в обох випадках. Протизапальний цитокін в початковому стані не відрізнявся від контролю, і його концентрація підвищувалась у хворих з імплантом. Вміст лактоферину в обох варіантах підходу знижався до рівня норми через місяць.

Висновки. В найближчому періоді від початку лікування з використанням біокомпозиційного матеріалу переваги такого підходу позначуються у відновленні кількісного вмісту імуноглобуліну класу М і активації протизапальних механізмів.

Ключові слова:  травми лобної кістки, імуноглобуліни, інтерлейкіни, біокомпозит «Синтекість»

Література

1.Гублер Е. В. Информатика в патологии, клинической медицине и педиатрии / Е. В. Гублер. – Л. : Медицина, 1990. – 176 с.

2.Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология / Г. Н. Дранник. – Киев: ТОФ Астра Принт, 2006. – 480 с.

3.Кіщук В. В. Використання біокомпозитів „Синтекість” для ліквідації кісткових ,ЛОР-органів / В. В. Кіщук, О. Д. Бондарчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2007. – № 5с. – С. 43–44.

4.Лисяний Н. И. Особенности развития аутоиммунных реакций при повторной ЧМТ / Н. И. Лисяний, Е. Г. Педаченко, Н. В. Каджая // Імунологія та алергологія. – 2006. – № 3. – С. 53–56.

5.A solid-state NMR investigation of the structure of nanocrystalline hydroxyapatite / C. Jager, T. Welzel, W. Meyer-Zaica [et al.] // Magn. Reson. Chem. – 2006. – Vol. 44. – № 6. – P. 573–580.

Crossref    PubMed

6.Jager L. Clinical immunology and allergology. – М: Medicine (translation from German). – 1986. – V.3. – P.344-364.

7.Nuclear magnetic resonance spin-spin relaxation of the crystals of bone, dental enamel, and synthetic hydroxyapatites / Y. Wu, J. L. Ackerman, H. M. Kim [et al.] // J. Bone Miner Res. – 2002. – Vol. 17. – № 3. – P. 472–480.

Crossref    PubMed

8.Автандилов Г. Г. Основы количественной патологической анатомии / Г. Г. Автандилов. – М. : Медицина, 2006. – 240 с. 

9.Аникин И. А. Состояние выстилки трепанационной полости после радикальной операции на среднем ухе по данным гистологического исследования / И. А. Аникин, В. П. Быкова, О. К. Патякина // Вестник оториноларингологии. – 1998. – № 1. – С. 10–14.

10.Аутотрансплантация губчатой аутокости с костным мозгом при реконструктивно-пластической хирургии послеоперационных полостей в височной кости. Хирургическая техника забора аутотрансплантата и его подготовка к аутотрансплантации / В. И. Диденко, Д. Н. Кокоркин, А. А. Гусакова [и др.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2007. – № 6. – С. 57–58.

11.Биоситаллы как новые материалы для имплантологии в оториноларингологии / Н. П. Николаев, Н. Ю. Михайленко, Е. Е. Строганова [и др.] // Российская оториноларингология. – 2005. – № 5. – С. 139–142.

12.Біосумісність із кістковою тканиною та остеотропність композиційних матеріалів на основі біологічного гідрооксиапатиту / Є. П. Порушник, А. А. Іванченко, А. Т. Бруско [та ін.] // Проблеми остеології. – 2000. – Т. 3, № 4. – С. 89.

13.Process and kinetics of bone like apatite formation on sintered hydroxyapatite in a simulated body fluid / H. M. Kim, T. Himeno, T. Kokubo [et al.] // Biomaterials. – 2005. – Vol. 26. – № 2. – Р. 4366–4373.

Crossref    PubMed

14.Волошина И. А. Частота летальности при ото- и риногенных внутричерепных осложнениях / И. А. Волошина, Р. Б. Хамзалиева // Вестник оториноларингологии. – 2009. – № 1. – С. 23–25.

15.Применение стеклокристаллических гранул биосит-элкор для уменьшения объема трепанационной полости при операциях на среднем ухе / Ф. В. Семенов, И. В. Горбоносов, А. В. Стариков [и др.] // Вестник оториноларингологии. – 2005. – № 1. – С. 32–35.

16.Заболотний Д. І. Методика хірургічного лікування хворих у гострому періоді черепно-мозкової травми фронтобазальної локалізації / Д. І. Заболотний, В. В. Кіщук, О. Д. Бондарчук [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. – № 6. – С. 80–83.

 

Поступила 24.04.209

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису.