Офтальмол. журн. — 2019. — № 2. — С. 3-6.

УДК  617.7-007.681.543.421/.424.543.421/.422,57.014

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2019236


Спектроскопічний аналіз внутрішньоочної рідини пацієнтів з катарактою і глаукомою, асоційованою з псевдоексфоліативним синдромом

П. А. Бездітко 1, д-р мед. наук, професор; В. О. Мельник 2, канд. мед. наук; С. В. Колотілов 3, д-р хім. наук

1  Харківський національний медичний університет; Харків (Україна)

2 ТОВ «Клініка Візіобуд-Плюс»; Київ (Україна)

3 Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України; Київ (Україна)

E-mail: volo_mel@ukr.net, visiobud@ukr.net

КАК ЦИТИРОВАТЬ:  Бездітко П.А.Спектроскопічний аналіз внутрішньоочної рідини у пацієнтів з катарактою і глаукомою, асоційованою з псевдоексфоліативним синдромом /  П.А.Бездітко, В.О.Мельник, С.В. Колотілов // Офтальмол. журн. — 2019. — № 2. — С. 3-6. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2019236


Вступ. Псевдоексфоліативний синдром є фактором ризику розвитку відкритокутової глаукоми. Основним чинником підвищення ВОТ є порушення циркуляції внутрішньоочної рідини, що відображається в її хімічному складі і на її фізичних властивостях – швидкості руху і в’язкості. 

Метою дослідження є оцінити параметри переднього відрізку ока а також кількість білка внутрішньоочної рідини у пацієнтів з псевдоексфоліативним синдромом (ПЕС) і порівняти ці дані з даними хворих з відкритокутовою глаукомою і катарактою без ПЕС. 

Матеріали і методи. Проведено дослідження параметрів переднього відрізку ока (глибини передньої камери, розміру кришталика) та кількісного складу білка за даними спектроскопії внутрішньоочної рідини, отриманої інтраопераційно при заміні кришталика, у пацієнтів з псевдоксфоліативним синдромом. Ці дані ми порівняли з відповідними  даними пацієнтів з відкритокутовою глаукомою і катарактою без ПЕС. 

Результати. Зафіксовано симетричні зміни параметрів переднього відрізку ока і білкового складу рідини у пацієнтів з ПЕС і пацієнтів з глаукомою на відміну від хворих катарактою без ПЕС. 

Висновки. Отримані нами результати свідчать про необхідність раннього хірургічного видалення катаракти у пацієнтів з ПЕС задля запобігання розвитку відкритокутої глаукоми. 

Ключові слова: відкритокутова глаукома, псевдоексфоліативний синдром, глибина передньої камери ока, розмір кришталика, спектроскопія внутрішньоочної рідини

Література

1. Armstrong J., Wasiuta T., Kiatos E. et al. The effect of phacoemulsification on intraocular      pressure and topical medication use in patients with glaucoma: A systematic review and meta-analysis of 3-years data // J. Glaucoma. – 2017. – Vol.26(6). – P. 511-522.

Crossref   PubMed 

2. Al-Mugheiry T., Cate H., Clark A. et al. Microinvasive glaucoma stent (MIGS) surgery with concomitant phacoemulsification cataract extraction: outcomes and the learning curve // J. Glaucoma. – 2017. – Vol.26 (7). – P.646-651.

Crossref   

3. Poley B. J., Lindstrom R. L., Samuelson T. W. Long-term effect of phacoemulsification with intraocular lens implantation in normotensive and ocular hypertensive eyes// J Cataract Refract. Surg. – 2008. – Vol.34. – P.735-742.

Crossref   PubMed

4. Zetterstrom C., Behndin A., Kugelberg M. et al. Changes in intraocular pressure after cataract surgery: analysis of the Swedish National cataract register data// J. Cataract Refract. Surgery. – 2015. – Vol.41. – P.1725-1729.

Crossref    PubMed

5. Issa de Fendi L., Cena de Oliveira T., Bigheti Pereira C., et al. Additive effect of risk factors for trabeculectomy failure in glaucoma patients// J. Glaucoma. –  2016. – Vol.25. – P.879-883.

Crossref    PubMed

6. Gabelt B. T., Kaufman P. L. Aqueous humor hydrodynamics. In: Hart WM, editor. Adler’s Physiology of the eye. 9th. St Louis // MO// Mosby – 2003

7. Gabor Hollo, Anastasios G. P. Kostas. Biochemistry and genetics of exfoliation syndrome. In: Exfoliation Syndrome and exfoliative glaucoma. 3rd // Savona-Italy // Publicomm. – 2015. – 197 p.

Crossref

8. Колотілов С. В., Мельник В. О., Литвиненко А. О., та ін., Порівняння спектроскопічних властивостей внутрішньоочної рідини у хворих з катарактою і первинною відкритокутовою глаукомою// Фізіологічний журнал. – 2016. – №62 (5). – С.62-69.

Crossref    PubMed 

9. Мельник В. О., Коц-Готліб Н. В., Вадюк Р. Л. та ін. Оцінка ефективності комбінованого оперативного лікування хворих з первинною відкритокутовою глаукомою та віковою катарактою// Офтальмол. журн. – 2016. – №3. – С.28-30.

Crossref  


Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису.   

Поступила 05.04.2018