Офтальмол. журн. — 2018. — № 6. — С. 35-39.

УДК  617.735-002-02:616.379-008.64:617.764-008.8-073

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201863539,

 

Характерні кристалографічні зміни сльози при різних стадіях діабетичної ретинопатії

І. М. Безкоровайна, д-р мед. наук, професор; Д. О. Наконечний, А. О. Безкоровайна

Українська медична стоматологічна академія;  

Полтава (Україна)

E-mail: nakone4nyiden@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Назаретян Р. Э. Динамика внутриглазной температуры в процессе витрэктомии / Р. Э. Назаретян, О. С. Задорожный, Н. Н. Уманец, В. А. Науменко, Н. В. Пасечникова, В. В.  Шафранский // Офтальмол. журн. — 2018. — № 6. — С. 30-34.http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201863034


Вступ. Вивчення специфічних кристалографічних ознак сльози в розвитку діабетичної ретинопатії викликає надзвичайний інтерес у клінічній практиці. 

Мета. Виявити залежність змін кристалографічних ознак сльози відносно стадій розвитку діабетичної ретинопатії. 

Матеріал та методи. Під нашим спостереженням було 84 пацієнта (145 очей) з цукровим діабетом. Досліджувані розподілені на три групи відповідно класифікації діабетичної ретинопатії Н. В. Пасєчнікової та В. О. Науменко, прийнятої XII з’їздом офтальмологів України. І групу склали 36 пацієнтів (58 очей) з непроліферативною стадією, у ІІ групу увійшло 25 пацієнтів (42 ока) з препроліферативною стадією, а у ІІІ групу – 23 пацієнта (45 очей) з проліферативною стадією. 

Результати. При непроліферативній стадії у 81% випадків відмічали наявність широкої проміжної зони та дрібних точкових вкраплень в аморфній та у проміжній зоні фації сльози (р<0,01); при препроліферативній стадії у 74% – патологічне кристалоутворення в аморфній зоні фації сльози з переважанням кристалів великих розмірів та широкої проміжної зони (р<0,01); при проліферативній стадії у 93% відмічали підвищення щільності розташування кристалів та поодинокі кристали бурого кольору (р<0,01). 

Висновки. Виявлена залежність змін типу кристалоутворення сльози у пацієнтів з препроліферативною стадією – 3 тип та з проліферативною стадією – 4 тип, достовірність якої (р<0,01). Також визначені додаткові ознаки кристалографії сльози, залежність змін яких відповідає різним стадіям діабетичної ретинопатії, достовірність (р<0,01).

Ключові слова: діабетична ретинопатія, нативна кристалографія сльози, специфічні ознаки кристалограми

Література

1.Безкоровайна І. М. Клінічні особливості змін сітківки залежно від типу цукрового діабету / І. М. Безкоровайна, Л. К. Воскресенська, В. В. Ряднова, А. А. Шаткун // Врачебное дело. – Киев, 2016 – С. 104-108.

2.Бржеский  В. В. Слезная жидкость - биологический материал для диагностических исследований / В. В. Бржеский, Е. Е. Сомов // Актуальные проблемы детской офтальмологии: Науч. материалы. – СПб., 1995. – С. 28-31.

3.Завгородняя Н. Г. Ранняя диагностика синдрома «сухого глаза» по оценке качественного состава слезы / Н. Г. Завгородняя, О. А. Исакова // Офтальмол. журн. – 2005. – № 5. – С. 18–20.

4.Завгородняя Н. Г. Цитологический статус конъюнктивы и изменения качественного состава слезы у пациентов с синдромом «сухого глаза» после инстилляций современных топических фторхинолонов / Н. Г. Завгородняя, А. А. Брижань // Запорожский мед. журн. – 2014. – №3 (84). – С. 52-58.

5.Мошетова Л. К. Современноепредставление о слезной жидкости, значение ее в диагностике / Л. К. Мошетова, О. А. Волков // Клиническая офтальмология. – 2004. – Т. 5.– № 4.– С. 138-139.

6.Пасечникова Н. В. Состояние гематоретинального барьера при диабетической ретинопатии по данным флюорометрии / Н. В. Пасечникова, В. А. Науменко, А. В. Зборовская и соавт. // Офтальмол. журнал. – 2008. – №5. – С. 4-7.

7.Шабалин В. Н. Морфология жидких сред глаза / В. Н. Шабалин, С. Н. Шатохина и др. – М.: Медицина, 2004. – С.243.

8.International Diabetes Federation [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.idf.org/diabetesatlas. 

9.Grus F. H. Analysis of tear-protein patterns as a diagnostic tool for the detection of dry-eyes in diabetic and non-diabetic dry-eye patients / Grus F. H., Augustin A. J., Evangelou N. G., Toth-Sagi K. // Eur J Ophthalmol. – 1998. – № 8 (2) – P. 90-97.

10.Richard G. Fluorescein and ICG angiography / Richard G. – Thieme Medical Publishers, Inc., New York, 1998. – 369 p.

11.Walker. J. Диабетическая ретинопатия просто о сложном / J. Walker, С. А. Рыков, С. А. Сук, С. Г. Саксонов // Киев 2013. – С.13.

Поступила 10.09.2018