Офтальмол. журн. — 2018. — № 6. — С. 76-79.

УДК  616-091.0

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201867679

 

Донація тіла людини за законодавством зарубіжних країн

Аліреза Пахлеванзаде, д-р мед. наук, професор 

Міжнародний гуманітарний університет; 

Одеса (Україна) 

E-mail:  ozernuk@ukr.net

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Пахлеванзаде А. Донація тіла людини за законодавством зарубіжних країн / А. Пахлеванзаде // Офтальмол. журн. — 2018. — № 6. — С. 76-79. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201867679  


Вступ. Дослідження особливостей правового регулювання донації тіла людини за законодавством зарубіжних країн є необхідним для вирішення проблемних питань правової регламентації донації тіла людини в Україні.

Мета дослідження. Вивчення особливостей правового регулювання передачі тіла людини після смерті для науково-дослідних та навчальних цілей на прикладі деяких зарубіжних країн.  

Матеріал і методи дослідження. Були використані системно-структурний та порівняльно-правовий методи дослідження, проаналізовані нормативно-правові акти зарубіжних країн, роботи зарубіжних науковців.

Результати. Проведене порівняльно-правове дослідження нормативно-правової бази деяких зарубіжних країн з донації тіла людини. Проаналізовані основні положення правового регулювання порядку передачі та використання тіла людини після смерті в науково-дослідних та навчальних установах.

Висновки. Проведена класифікація підстав передачі тіла людини в дослідницьких та навчальних цілях відповідним закладам та організаціям.

Ключові слова: донація тіла людини, трансплантація, зарубіжне законодавство

 

Література 

1.Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині: Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 41. – С.377.

2.Beat M. Riederer, S. Bolt, Eric Brenner, José L. Bueno-López, A.R.M. Circulescu et al. The legal and ethical framework governing Body Donation in Europe – 1st update on current practice. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/233761068_The_legal_and_ethical... Feb 21 2018].

3.Donating your body to science. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.u3amarinabaixa.com/Donating%20Your%20Body%20to%20Science%2002...

4.Donating your body to science? Nobody wants a chubby corpse  //NBC News. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nbcnews.com/healthmain/donating-your-body-science-nobody-wan...

5.How to Donate Your Body to Science. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.gatheredhere.com.au/how-to-donate-your-body-to-science/

6.Prakash M. D., Latha V., Prabhu M. S. Donation of bodies for cadaveric dissection in medical colleges // JPAFMAT – №6. – 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://medind.nic.in/jbc/t06/i1/jbct06i1p17.pdf

7.Rokade S. 110 to pledge body donation to further medical education // Times of India. – 7 June 2013. Retrieved 25 July 2013. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://timesofindia.indiatimes.com/city/allahabad/110-to-pledge-body-do...