Офтальмол. журн. — 2017. — № 3. — С. 17-21.

УДК  617.713-002-001.11-071/-074-085:615.835-78

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201831721

Динаміка інтегральних показників об’єктивних клінічних симптомів при лікуванні пацієнтів з травматичним кератитом

В. М. Сакович 1, д-р мед. наук, професор; Т. О. Острікова 2, лікар

1  Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Дніпро (Україна)

2 Дніпропетровська клінічна лікарня залізничного транспорту Філіал «Центру охорони здоров’я Публічне Акціонерне Товариство «Укрзалізниця» Дніпро (Україна)

E-mail:  ostrikovatana@gmail.com                         

Вступ.  При травматичному кератиті має місце гіпоксія тканини рогівки, тому вивчення динаміки обєктивних клінічних симптомів при лікуванні пацієнтів з травматичним кератитом зі застосуванням додаткової оксигенації має практичне значення.

Мета. Вивчення динаміки обєктивних клінічних симптомів при лікуванні хворих на травматичний кератит зі застосуванням додаткової оксигенації.

Матеріал і методи. Під нашим спостереженням перебувало 69 пацієнтів (69 очей) з травматичним кератитом у віці від 18-до 75 років. Пацієнтам основної групи (33 ока) на тлі традиційного лікування призначали додаткову оксигенацію в барокамері «Ока» на протязі 6-10 днів тривалістю 40 хвилин за режимом 1,2 АТА. Вивчалася динаміка клінічних об’єктивних показників, виражена в балах за умовною шкалою, що розроблена нами.

Результати. Аналіз динаміки інтегральної бальної оцінки об’єктивних проявлень у процесі лікування хворих на травматичний кератит показав зменшення її на 39,4% в порівнянні з контрольною групою (р<0,01), яке включало зменшення середньої бальної вираженості відповідно: флюоресцентної проби – на 40%, набряку рогівки – на 59,09%, запальної ін'єкції кон’юнктиви – на 18,2%, запальної інфільтрації – на 40%. Виявлено зростання показників гостроти зору у пацієнтів основної групи на 30% порівняно з контрольною групою.

Висновки. Застосування додаткової оксигенації в комплексному лікуванні травматичних кератитів сприяло істотному покращенню об’єктивних клінічних показників і підвищенню гостроти зору (майже на 30%).

Ключові слова: травматичний кератит, додаткова оксигенація