Офтальмол. журн. — 2018. — № 2. — С. 7-10.

УДК 617.713-002.487-085-092:615.847.537.363

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh/2018/2/710

Спосіб патогенетичного лікування нейротрофічної кератопатії 

Т. Б. Гайдамака, д-р мед. наук; Т. А. Веліксар, асп.; Г. І. Дрожжина, д-р мед. наук, проф.; Т. М. Серебрина, канд. мед. наук 

ГУ « Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова НАМН Украины»; 

Одесса (Украина)

E-mail:  tveliksar@gmail.com

Вступ.  При тривалому носінні м'яких контактних лінз спостерігається розвиток нейротрофічної кератопатії. Лікування даної патології довготривале та загалом симптоматичне: сльозозамісна, епітелізуюча, вітамінна, антибактеріальна, протизапальна терапія.

Мета. Удосконалити спосіб корекції метаболічних порушень в тканинах рогівки при нейротрофічній кератопатії, викликаній тривалим носінням м'яких контактних лінз, шляхом використання впливу трансорбітального електрофорезу 1% розчину тіотриазоліну. 

Матеріал та методи. Нами розроблений спосіб патогенетичного лікування нейротрофічної кератопатії, що полягає у проведенні курсу трансорбітального електрофорезу 1% розчином тіотриазоліну щодня протягом 10 днів в комплексній терапії. Подано на ствердження Авторське свідоцтво, заявка № U 201710621 від 01.11.2017 року.

Результати. Наведені клінічні приклади лікування нейротрофічної кератопатії 1 ступеня.

Висновок. Запропонований спосіб лікування допомагає за короткий термін значно знизити патологічні зміни в тканинах рогівки при нейротрофічній кератопатії першого ступеня, підвищити відчуття комфорту в очах, попередити розвиток тяжких ускладнень нейротрофічної кератопатії та користування м’якими контактними лінзами. 

Ключові слова: нейротрофічна кератопатія, контактні лінзи, тіотриазолін, електрофорез


Література

  1. Гайдамака Т. Б. Состояние слезной пленки, конъюнктивы, лимба и роговицы при длительном ношении силикон-гидрогелевых контактных линз / Т. Б. Гайдамака, Т. А. Великсар, Г. И. Дрожжина, Н. И. Храменко // Офтальмология. Восточная Европа. – 2017. – T. 7. – с. 289-298.
  2. Дрожжина Г. И. Тяжелые инфекционные процесы роговицы, индуцированные ношением контактных линз / Г.И. Дрожжина, О.Н. Иванова, Т.Б. Гайдамака, и др. // Офтальмологический журнал. – 2016. – № 6. –  C. 38-42.
  3. Трофімова Т. С. Вплив тіотриазоліну на ліпідні показники печінки та серця щурів при токсичній дії доксорубіцину / Т. С.Трофімова, Т. С.Брюзгина, І. С. Чекман та ін.  // Запорож.мед. журн. – 2005. – № 1. – С.124-126.
  4. Чекман І. С. Застосування тіотриазоліну та корнерегелю в фармакотерапії дистрофічніх захворювань переднього відділу ока / І. С. Чекман, Н. Д. Реплянчук // Матеріали науково-практичної конференции «Філатовські читання. –  2013 р. – С. 52-53.
  5. Черикчи Л. Е. Физиотерапия в офтальмологии / Л. Е. Черикчи // Киев «Здоров’я». – 1979. – С. 3-4; 53-54.
  6. Cavanagh H. D. Clinical and diagnostic use of in vivo confocal microscopy in patients with corneal disease / H. D. Cavanagh, M. Petroll, H. Alizadeh, et al. Ophthalmology. –  1993. – Vol. 100. – no 10. – P. 1444 – 1453.
  7. Dart J. K. Risk factors for microbial keratitis with contemporary contact lenses: a case-control study / J. K. Dart , C. F. Radford, D. Minassian, S. Verma, F. Stapleton // Ophthalmology. – 2008. – vol. 115. – no 10. – Р. 1647-1654. 
  8. Efron N. Окрашивание роговицы, вызванное ношением контактных линз / N. Efron // Glaz. – 2000. – Vol. 1. – no.11.  – Р. 5-13.
  9. Sacchetti M., Lambiase A. Diagnosis and management of neurotrophic keratitis// Clin. Ophthalmol.−2014.−Vol. 8.− P.571−9.
  10. Ziadi M. Assessment of induced corneal hypoxia in diabetic patients / M. Ziadi, P. Moiroux, P. d'Athis [et al] // Cornea. – 2002. – Vol. 21. № 5. – Р. 453-457.