Офтальмол. журн. — 2017. — № 6. — С. 25-31.

УДК  617.736-005.98:617.735-005.-085.849.19-036.8

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201762531

Критерії тяжкості набряку макули внаслідок тромбозу ретинальних вен: Гетерогенність когорти та оцінка ефективності порогової і субпорогової лазерної коагуляції сітківки в залежності від запропонованих критеріїв тяжкості набряку макули. Частина II

Т. О. Романова, аспірант

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України»;  

Одеса (Україна)

E-mail: romanova-work@rambler.ru                

Актуальність. У 60-100 % пацієнтів з тромбозом ретинальних вен (ТРВ) розвивається набряк макули (НМ). У 1/3-2/3 хворих з НМ внаслідок ТРВ спостерігається перехід набряку в хронічну форму і стійке зниження гостроти зору (ГЗ). Золотим стандартом лікування хворих з набряком макули (НМ) внаслідок ТРВ є лазерна коагуляція (ЛК) сітківки в області макули.

Мета. Розробити систему оцінки ступеня тяжкості набряку макули внаслідок тромбозу ретинальних вен на підставі морфометричних  і клінічних характеристик та порівняти ефективність порогової і субпорогової лазерної коагуляції сітківки в залежності від цієї оцінки.

Матеріал та методи. У дослідження ввійшли 160 пацієнтів (160 очей) з набряком макули внаслідок ТРВ. Лазерну коагуляцію виконували не раніше 3 місяців від початку розвитку ТРВ. У 38 пацієнтів була виконана субпорогова ЛК сітківки в області макули, у 110 пацієнтів порогова ЛК, у 12 пацієнтів ЛК не проводили у зв'язку з резорбцією набряку. Моніторинг стану пацієнтів після лазерного лікування вели 12 місяців. Методи комплексного обстеження пацієнтів і методи комбінованої лазерної терапії наведені в попередній статті.

Результати. Запропоновано техніку аналізу неоднорідності когорти хворих з набряком макули внаслідок ТРВ. Запропоновано оцінку ступеня симптоматичної обтяженості та визначено критерії ступеня тяжкості набряку  макули. Виділено 4 кластери пацієнтів, що чітко розрізняються між собою по клінічним та морфометричним ознакам. Показано перевагу субпорогового режиму ЛК за ефективністю лікування у хворих з вираженою ішемією сітківки та перевагу порогової ЛК сітківки у хворих з високою товщиною сітківки в зоні фовеа.

Висновки. Виділення 4 кластерів хворих з НМ внаслідок ТРВ дозволило знизити гетерогенність досліджуваної когорти, оскільки виділені кластери гомогенні за досліджуваними критеріями тяжкості, – всередині кожного кластера пацієнти мають схожі значення ознак. При площі ішемії сітківки >5 діаметрів диску (ДД) найкращим методом лікування є субпорогова лазерна коагуляція, при товщині фовеа >547 мкм кращий ефект досягається після використання порогової лазерної коагуляції.

Ключевые слова: набряк макули, тромбоз вен сітківки, лазерна коагуляція сітківки, патологічні симптоми, критерії тяжкості

Лiтература

 1. Вит В. В. Оценка степени злокачественности увеальной меланомы на основе использования кластерного анализа / В. В. Вит, А. С. Буйко, Е. И. Драгомирецкая //  Офтальмол. журнал. – 2004. – №6. – С.18–22.
 2. Дрожжина Г. И. Комплексная оценка состояния глаза при наследственных стромальных дистрофиях роговицы анализа / Г. И. Дрожжина, Е. И. Драгомирецкая //  Офтальмологічний журнал. – 2005. – №2.– С.34–38.
 3. Пасечникова Н. В.  Определение степени нарушения гематоретинального барьера при диабетической ретинопатии по данным витреальной флюорометрии / Н. В. Пасечникова, В. А. Науменко, Н. Н. Кушнир. // Офтальмологічний журнал. – 2009. – № 3. – С. 41–45.
 4. Розенблюм Ю. З. Острота зрения сегодня и завтра / Ю. З. Розенблюм // Сбор. науч. труд. (посвящен памяти А. В. Рославцева). – Москва. – 1999. – С.25–33.
 5. Романова Т. А. Типология отека макулы вследствие тромбоза ретинальных вен: Разнообразие патоморфологической картины глазного дна. Часть 1 / Т. А. Романова, М. П.  Кульбида // Офтальмологічний журнал. – 2017. – № 2. – С. 18– 24.
 6. Романова Т. А.  Эффективность пороговой и субпороговой лазерной коагуляции сетчатки области макулы в лечении пациентов с отеком макулы вследствие тромбоза ретинальных вен. / Т. А. Романова, Н. В. Пасечникова, М. П. Кульбида // Офтальмология. Восточная Европа. – 2017. – № 1(7). – С. 33–43.
 7. Browning D. J. Retinal vein occlusion. Evidence-based Management / D . J Browning  //Springer – Science. – 2012. – 387 p.
 8. Coscas G. Natural course of nonaphakic cystoid macular edema / G .Coscas, А. Gaudric // Surv. Ophthalmol. – 1984. – Vol. 28. – P. 471–477.
 9. CVOS-Group. Natural history and clinical management of central retinal vein occlusion. The Central Vein Occlusion Study Group. / CVOS-Group // Arch Ophthalmol. – 1997. – Vol. 115. – Р. 486–491.
 10. Gutman F. A. The natural course of temporal retinal branch vein occlusion / F. A. Gutman, Н. Zegarra // Trans Am Acag Ophthalmol. Otolaryngol. – 1974. – Vol. 78. – Р. 178 – 192.
 11. Hayreh S. S. Fundus changes in branch retinal vein occlusion / S. S. Hayreh, M. B Zimmerman // Retina. –2015 – Vol. 35. – Р. 1016–1027.
 12. Kolar P. Definition and Classification of Retinal Vein Occlusion / Р. Kolar // Int. J. Ophthalmic Res. – 2016. – Vol. 2 – Р. 124–129.
 13. Michels R. G. The natural course of retinal branch vein obstruction. / R. G Michels, J. D Gass // Trans Am Acad Ophthalmol. Otolaryngol. – 1874. – Vol. 78. – Р. 166–177.