Офтальмол. журн. — 2016. — № 5. — С. 44-46.

УДК 617.7-007.681-021.3-085:612.843.43-036.8

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201654446

Результаты лечения больных первичной открытоугольной глаукомой методом фосфенэлектростимуляции

В. А. Путиенко, В. С. Пономарчук

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им.

В. П. Филатова НАМН Украины; Одесса (Украина)

E-mail: alputienko@yandex.ru

Мета: оцінити ефективність фосфенелектростимуляції (ФЕС) в лікуванні хворих з компенсованою первинною відкритокутовою глаукомою (ПВГ) у II та III стадії захворювання.

Матеріали і методи. Під наглядом перебувало 26 хворих (31 око) з медикаментозно компенсованою ПВГ. Усього з II стадією глаукоми було обстежено 16 очей — перша група. З III стадією глаукоми обстежено 15 очей — друга група. Лікування полягало в проведенні 10 сеансів ФЕС за стандартною методикою. Тривалість сеансу 10 хв. Значення сили струму обиралось в кожному випадку окремо, у залежності від вихідного рівня порога електричної чутливості за фосфеном (ПЕЧФ). Ефективність лікування оцінювали по зміні рівня ПЕЧФ, критичній частоті зникнення миготіння за фосфеном (КЧЗМФ) в режимі 1,5 і 3, а також рівню зміни даних комп’ютерної періметрії.

Результати. Застосування ФЕС у хворих з первинною відкритокутовою глаукомою у II стадії захворювання дозволило поліпшити на 19,3 % світлочутливість сітківки, а також підвищити електричну чутливість зорового аналізатора за фосфеном, ПЕЧФ збільшився на 14,4 %. У хворих з III стадією світлочутливість зросла на 14,8 %, ПЕЧФ збільшився на 15,2 %, а електрична лабільність за фосфеном в режимі 1,5, і 3,0 на 13,5 % і 12,1 % відповідно, що дозволяє рекомендувати ФЕС для лікування хворих ПВГ. 

Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, фосфенэлектростимуляция, порог электрической чувствительности по фосфену, критическая частота исчезновения мигание по фосфену.

Ключові слова: первинна відкритокутова глаукома, фосфенелектростимуляція, поріг електричної чутливості за фосфеном,критична частота зникнення миготіння за фосфеном.