Офтальмол. журн. — 2016. — № 1. — С. 65-68.

УДК 617.7–008.6:617.731/.35–073 

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201616568

Случай сочетания болезни Илса с синдромом Арнольда-Киари 

В. С. Пономарчук, д-р мед. наук, Н. И. Нарицына, канд. мед. наук, Н. В. Коновалова, д-р мед. наук, Т. М. Серебрина, канд. мед. наук, Решетняк В. Б., врач 

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМИ Украины»; Одесса (Украина) 

E-mail: phosphene@te.net.ua

Мета. Опис рідкого поєднання захворювання хвороби Ілза та синдрома Арнольда-Кіарі. 

Матеріал і методи. Під спостереженням знаходився хворий 24 років з хворобою Ілза у поєднанні з синдромом Арнольда-Кіарі. 

Результати. На підставі клінико-функціонального обстеження у хворого було діагностовано хворобу Ілза. Враховуючи нетипові для цього захворювання зміни диска зорового нерва, хворому була виконана МРТ голови, яка показала наявність синдрома Арнольда-Кіарі. 

Висновок. Представлений клінічний випадок свідчить про можливість сполучення хвороби Ілза та синдрома Арнольда-Кіарі, про що треба пам’ятати практичним офтальмологам та ретельно обстежувати хворих. 

Ключові слова: хвороба Ілза, синдром Арнольда-Кіарі, діагностика. 

Ключевые слова: болезнь Илза, синдром Арнольда-Киари, диагностика.

 

 

Литература 

Биран В. П. Редкие синдромы и симптомы в офтальмологии. — Москва, Медицина. — С. 9, 87. 

Жабоедов Г. Д. Заболевания зрительного нерва. — Киев: Здоровье, 1992. — 215 с. 

Морозов В. И., Яковлев А. А. Патология зрительного пути. — Москва, Медицина, 2010. — 620 с. 

Нарицына Н. И., Коновалова Н. В., Серебрина Т. М. и соав. Глазные проявления синдрома Арнольда-Киари // Офтальмол. журн. — 2012. — №  3. — С.18–20. 

Нейроофтальмология (под ред. Никифорова А. Н.) — ГЭОТАР-Медиа, 2008. — 624 с. 

Шпак Т. Н. Клинические проявления синдрома Арнольда-Киари в офтальмологии // Мед. вестн. Украины. — 2000. — № 39–40. — С.5 

Хоппе В. Офтальмология. — Москва, 2005. — С. 309. 

Miller N., Newman N. Walsh and Hoyt’s Clinical Neuro-Ophthalmology. — Baltimore, 1998.