Офтальмол. журн. — 2013. — № 6. — С. 62-67.

 

Полный текст Pdf 

УДК 617.735-006.487-089.87:621.791.7

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201366267

Совершенствование методов абластики при энуклеации глазного яблока в случаях ретинобластомы

Н. В. Пасечникова, член-корр. НАМН Украины, д-р мед. наук, Н. Ф. Боброва, проф., д-р мед. наук, В. А. Науменко, д-р мед. наук, Т. А. Сорочинская, канд. мед. н, И. М. Левицкий 

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины», Одесса

Ключевые слова: ретинобластома, энуклеация, абластика

Ключові слова: ретинобластома, енуклеація, абластика

Вступ. Ретинобластома (РБ) найчастіше (77—91 %) діагностується в розвинутій Т3-Т4 стадії. У зв'язку з цим єдиним методом збереження життя дитині є енуклеація — видалення очного яблука разом з розташованою усе-редині нього пухлиною.

Мета. Розробити та випробувати метод енуклеації при розвинутій стадії РБ, що дозволяє підвищити абластичність операції.

Матеріал і методи. Авторами розроблено спосіб енуклеації очного яблука прирозвинутій Т3-Т4 стадіях РБ із застосуванням методу високочастотного електрозварювання тканин. Виконана 21 первинна енуклеація у 21 хворого у віці від 3 місяців до 6 років з приводу РБ Т3—4Ь. Віддаленірезультати (від 6 до 49 місяців) простежено у 10 дітей (10 очей). 

Результати та їх обговорення. Під час розробленої операції кровотечі при перетині судинно-нервового пучка зорового нерва, набряку тканин, гематоми та інших ускладнень не відзначалося. Це дозволило виключити тампонаду орбіти, значно скоротити час хірургічного втручання, візуалі-зувати орбітальну ділянку зорового нерва і провести додаткову резекцію його фрагменту методом електрозварювання, що підвищило ймовірність видалення пухлини в межах здорових тканин. У віддаленому періоді спостереження продовженого росту пухлини, рецидиву в орбіті, а також від-далених метастазів не виявлено ні в одному випадку.

Висновки. Розроблений спосіб енуклеації очного яблука із застосуванням методу високочастотного електрозварювання для перетину судинно-нервового пучку зорового нерва дозволяє досягти підвищення абластики операції при РБ, та перешкоджає розвитку рецидивів пухлини в орбіті, продовженому росту в порожнину черепа і гематогенному метастазуванню пухлини.

Литература

1.Архангелыский В. Н. Руководство по глазным болезням. — Том 4, кн. 1. — М.:Медгиз, 1959.

2.Боброва Н. Ф., Сорочинская Т. А. Клинико-диагностические особенности ретинобластомы в Украине // Мат. научно-практич. конф. «Актуальные проблемы офтальмологии» — Уфа, 2009. — С. 778-783.

3.Боброва Н. Ф., Сорочинская Т. А. // «Новые направления в лечении ретинобластомы у детей». — Мат. международ. научной конф., посвящ. 100-летию Н. А. Пучковской. — Одесса, 2008. — С.259-260.

4.Бровкина А. Ф. Современная концепция лечения ретинобластомы // Вестник офтальмол. — 2005. — № 2. — С.48-51.

5.Дыбов С. Ретинобластома. — София, 1975. — 126 с.

6.Каллахан А. Н. Хирургия глазных болезней. — Москва, 1963. — 488 с.

7.Саакян С. В. Ретинобластома (Клиника, диагностика, лечение). — М.: Медицина, 2005. — 200 с.

8.Саакян С. В. Современные подходы к лечению ре-тинобластомы // Росс. офтальмол. журн. — 2008. — № 1. — С.33—38.

9.Hawkins M. M., Kingston J. E., Kinnier W. L. M. Late deaths after treatment for childhood cancer // Arch Dis Child. — 1990. — Vol. 65. — P.1356—63.

10.Honavar S. G., Singh A. D., Shields C. L. et al. Poste-nucleation adjuvant therapy in high-risk retinoblastoma // Arch Ophthalmol. — 2002. — Vol.120. — P.923-31.

11.Liotta L. A. An attractive force in metastasis // Nature. — 2001. — Vol.410. — P.24- 25.

12.Magramm I., Abramson D. H., Ellsworth R. M. Optic nerve involvement in retinoblastoma // Ophthalmology. — 1989. — Vol.96. — P.217-22.

13.Marback E. F., Arias V. E., Paranhos A. Jr. et al. Tumour angiogenesis as a prognostic factor for disease dissemination in retinoblastoma // Br J Ophthalmol. — 2003. — Vol. 87. — P.1224-8.

14.Messmer E. P., Heinrich T., Hopping W. et al. Risk factors for metastases in patients with retinoblastoma // Ophthalmology. — 1991. — Vol.98. — P.136-41.

15.Shields C. L., Mashayekhi A., Cater J. et al. Macular Reti-noblastoma Managed With Chemoreduction Analysis of Tumor Control With or Without Adjuvant Thermotherapy in 68 Tumors // Arch Ophthalmol. — 2005. — Vol.123. — P. 765- 773.

16.Wang A. G., Hsu W. M., Hsia W. W. et al. Clinicopathologic factors related to metastasis in retinoblastoma // J Pediatr Ophthalmol Strabismus. — 2001. — Vol.38. — P.166-71.