Офтальмол. журн. — 2011. — № 4. — С. 106-109.

Полный текст Pdf  

УДК 617.76-089.044

ТЕХНИКА ЭВИСЦЕРОЭНУКЛЕАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТИ С ОТКРЫТОЙ РОГОВИЦЕЙ

С. А. Рыков, д. мед. наук, проф., Н. В. Торчинская, канд. мед. наук, И. В. Симчук, врач

Киевская городская клиническая офтальмологическая больница «Центр микрохирургии глаза»

В статті викладено нову техніку евісцероенуклеації з формуванням опорно-рухливої кукси з відкритою рогівкою за допомогою сферичного імплантату з ПММА та можливістю використання кольорової м'якої контактної лінзи для протезування. Авторами детально описані особливості техніки операції, приведені відмінності нової техніки від інших сучасних технік евісцероенуклеації.

Відмічено, що запропоновані вдосконалення оперативної техніки евісцероенуклеації значно скорочують тривалість операції, зменшують пошкодження м'язово-фасціального апарату орбіти, покращуютьрезультати косметичного протезування, а наявність відкритої рогівки на поверхні опорно-рухливої кукси приводить до відмови пацієнтів від очного протезу на користь косметичної м'якої контактної лінзи.

Ключевые слова: эвисцероэнуклеация, опорно-двигательная культя, косметическое протезирование.

Ключові слова: евісцероенуклеація, опорно-рухлива кукса, косметичне протезування.

ЛИТЕРАТУРА

1.Волков В. В., Бржеский В. В., Ушаков Н. А. Офтальмо-хирургия с использованием полимеров. — Спб.: Гиппократ, 2003. — С.349- 382.

2.Веселовська 3.  Ф.,  Шадріна Н.  М., Веселовська Н. М. Ефективність нової технології формування опорно-рухливої кукси після видалення очного яблука з застосуванням комбінованого імплантату // Офтальмологічний журнал. — 2004. — № 3. — С.32-35.

3.Ольшевский И. Е., Канафьянова Е. Г., Кудайбергерова Г. Б. Влияние техники операции по удалению глазного яблока на динамические свойства постэнуклеационной культи // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П. Л. Шупика. — вип.13, кн.4. — Київ, 2004. — С.532- 537.

4.Харлампиди М. П. Разработка оптимальных способов энуклеации для улучшения косметических показателей глазного протезирования: Дис....канд. мед.наук. — М., 2002.

5.Arruga H. Problem of orbital implants after enucleation // Brit. J. Ophthal. — 1995. — Vol. 39. — № 10. — P.315-316.

6.Custer P. L., Kennedy R. H., Woog J. J. and others. Orbital implants in enucleation surgery // Ophthalmology. — 2003. — Vol.110. — P.2054- 2061.