Офтальмол. журн. — 2011. — № 4. — С. 12-16.

Полный текст Pdf 

 

УДК 617.758.11: 617.726-036-053.2

http://doi.org/10.31288/10.31288/oftalmolzh201141216

ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АККОМОДАЦИОННОЙ Э30ТР0ПИИ И АККОМОДАЦИОННО-ЗРАЧКОВОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

Н. Н. Бушуева, С. В. Мартынюк, А. С. Сенякина

ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМH Украины» г. Одесса, Украина

ООО «Офтальмологический санаторий «Барвинок» г. Тернополь, Украина

Проведено комплексне офтальмологічне обстеження (візометрія, бінокулометрія, рефрактометрія, акомодометрія, страбометрія, дослідження конвергенції, пупілографія) у 88 хворих у віці від 6 до 18років, які страждають рефракційною (45 дітей), нерефракційною (31 хворий) і комбінованою акомодаційною езотропією (АЕ) (12хворих).

Зазначені вище види акомодаційної езотропії відрізняються один від одного за станом гостроти зору, фузійної здатності, бінокулярного зору, конвергенції. Пупілографічно встановлено, що у порівнянні зі здоровими дітьми при будь-якій формі АЕ зіниці обох очей звужені, їх реакція на світло ослаблена, значно збільшений латентний період звуження зіниць при прямій і співдружній реакціях на світло, при напруженні конвергенції. Латентні періоди розширення зіниць також збільшені після закінчення світлової стимуляції і при ослабленні конвергенції. Ми вважаємо, що такі порушення зіничних реакцій свідчать про зниження лабільності і підвищення інертності АКЗС та можливо вказують на порушення функцій стовбурових структур мозку у хворих на АЕ.

Ключевые слова: косоглазие, аккомодационно-конвергентно-зрачковая система, пупиллография, эзотропия, аккомодационная эзотропия.

Ключові слова: косоокість, акомодаційно-конвергентно-зінична система, пупілографія, езотропія, акомодаційна езотропія.

ЛИТЕРАТУРА

1.Александров А. А. Диаграммы в Ехеї. Краткое руководство. Диалектика. Москва. Санкт-Петербург. Киев. 2004. — 157с.

2.Бушуева Н. Н., Бойчук И. М., Храменко Н. И. и др. Метод диагностики нарушений аккомодации на основе изучения зрачковых реакций с использованием пупиллографа// Архив клинической и экспериментальной медицины, 2001, Том 10, № 2,. С. 132- 133.

3.Дегтярева Н. М., Сердюченко В. И. Аккомодационная эзотропия: классификации, клиника, диагностика, лечение // Тези та лекції IV науково-практ. конф. дит. офтальмологів з міжнародною участю «Вроджена та генетично обумовлена сліпота та слабкозорість». — Крим, 2009. — С. 337- 343.

4.Кански Дж. Клиническая офтальмология: систематизированный подход. —   М.: Логосфера, 2006. — С. 516- 556.

5.Мартишок С. В. Турчин М. В. Симптоматологія різних видів акомодаційної езотропії у дітей // Матеріали XII міжнародного конгресу студентів і молодих вчених. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. — С. 151.

6.Пильман Н. И. Исправление косоглазия у детей. — Киев: Здоров'я, 1979. — С. 18- 21, 84- 96.

7.Рыков С. А., Сенякина А. С. Виды косоглазия, их классификация, особенности диагностики и лечения // Тези та лекції IV науково-практ. конф. дит. офтальмологів з міжнародною участю «Вроджена та генетично обумовлена сліпота та слабкозорість». —Крим, 2009. — С. 323-336.

8.Сенякина А. С. Рыков С. А. К Вопросу о классификации косоглазия. // Офтальмол. журн. —  2008. — № 5. — С. 62- 69.

9.Сердюченко В. И., Клюка И. В., Бойчук И. М. и др. Диагностика и восстановление бинокулярного и стереоскопического зрения при типичной и атипичных формах аккомодационного сходящегося косоглазия. Методические рекомендации. —   Одесса, 1992. — 23 с.

10.Duke-Elder A., Abrams D. Ophthalmic Optics and Refraction. — In: Duke-Elder S. (ed): System of Ophthalmology. — St. Louis, CV Mosby, 1970. — Vol. 5. — P. 180- 188.

11.Parks M: Sensorial adaptation in strabismus. In Ocular Motility and Strabismus, p 67. Hagerstown, MD, Harper & Row, 1975.

12.Taylor D. Pediatric Ophthalmology. — Boston: Blackwall Scientific Publications, 1990. — 385c.