Офтальмол. журн. — 2011. — № 4. — С. 52-54.

Полный текст Pdf 

 

УДК 616.7-001.28/.29-007: 614.876

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201145254

МОРФОСТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ СІТКІВКИ І ЗОРОВОГО НЕРВА (ЗА ДАНИМИ ОКТ) У ПІДЛІТКІВ, НАРОДЖЕНИХ ВІД РАДІАЦІЙНО ОПРОМІНЕНИХ БАТЬКІВ

П. А. Федірко, д. мед. н., пр. н. с, І. В. Кадошнікова, м. н. с.

Інститут клінічної радіології ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України», м. Київ, Україна

Работа сообщает результаты исследования морфоструктурных параметров сетчатки и зрительного нерва подростков, рожденных от радиационно облученных лиц в период после радиационного влияния. Приведены результаты первичного обследования основной и контрольной групп, которые засвидетельствовали отсутствие выраженных морфометрических врожденных изменений.

Ключові слова: сітківка, зоровий нерв, морфоструктурні параметри, радіаціне опромінення, оптична когерентна томографія

Ключевые слова: сетчатка, зрительный нерв, морфоструктурные параметры, радиационное облучение, оптическая когерентная томография

ЛІТЕРАТУРА

1.  Горбатюк Т. Л., Бойчук И. М. Морфоструктурные особенности зрительного нерва и перипапиллярных волокон у детей с миопией // Офтальмол. журн. — 2011. — № 1. — С. 41-45.

2.Лившиц Л. А., Малярчук С. Г., Лукьянова Е. М. и др. Анализ наследуемых мутаций в геноме у детей ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС // Междунар. журн. радиационной мед. — 2002. — Т 4, № 1-4. — С. 184- 193.

3.Науменко В. А., Мартопляс К. В., Дмитриев С. К. и др. Характер изменения толщины макулярной области сетчатки (по данным оптической когерентной томографии) у больных сахарным диабетом II типапосле хирургического лечения катаракты // Офтальмол. журн. — 2010. — № 4. — С. 4-7.

4.Сердюченко В. І., Ностопирьова О. І. Віддалені спостереження за станом органа зору школярів, які постійно мешкають в радіоактивно забрудненому районі // Офтальмол. журн. — 2006. — № 3 (II). — С.152- 155.

5.Сердюченко В. І., Ностопирьова О. І., Драгомирецька О. І. Особливості рефрактогенезу у школярів з радіаційно забрудненого району // Наук. — практ. конф. з міжнародною участю «Актуальні проблеми медико-соціальної реабілітації дітей з інвалідизуючою очною патологією». — Київ, 2006. — С.215-217.

6.Федірко П. А., Кадошнікова І. В. Патологія ока у нащадків радіаційно опромінених: програма і попередні результати обстеження дітей і підлітків, відібраних для когортного дослідження // Офтальмол. журн. — 2009. — № 6. — С.63-67.

7.Alamouti B., Funk J. Retinal thickness decreases with age: on OCT study // Invest. Oftalm. Vis. Sci. — 2002. — V. 29. — P. 1151-1158.