Oftalmol Zh.2011;4:52-54.

Full text Pdf 

 

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201145254

MORPHOSTRUCTURAL PARAMETERS OF THE RETINA AND OPTIC NERVE (BY OCT DATA) IN TEENAGERS BORN TO RADIATION-EXPOSED PARENTS

P. Fedirko, I. Kadoshnikova

Kyiv, Ukraine

The paper reports of results of the retinal and optic nerve parameters (by CT study) in teenagers born to the radiation-exposed parents in the period after radiation influence. The results of examination of the basic and control groups describe less expressed congenital changes.

References

1.  Горбатюк Т. Л., Бойчук И. М. Морфоструктурные особенности зрительного нерва и перипапиллярных волокон у детей с миопией // Офтальмол. журн. — 2011. — № 1. — С. 41-45.

2.Лившиц Л. А., Малярчук С. Г., Лукьянова Е. М. и др. Анализ наследуемых мутаций в геноме у детей ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС // Междунар. журн. радиационной мед. — 2002. — Т 4, № 1-4. — С. 184- 193.

3.Науменко В. А., Мартопляс К. В., Дмитриев С. К. и др. Характер изменения толщины макулярной области сетчатки (по данным оптической когерентной томографии) у больных сахарным диабетом II типапосле хирургического лечения катаракты // Офтальмол. журн. — 2010. — № 4. — С. 4-7.

4.Сердюченко В. І., Ностопирьова О. І. Віддалені спостереження за станом органа зору школярів, які постійно мешкають в радіоактивно забрудненому районі // Офтальмол. журн. — 2006. — № 3 (II). — С.152- 155.

5.Сердюченко В. І., Ностопирьова О. І., Драгомирецька О. І. Особливості рефрактогенезу у школярів з радіаційно забрудненого району // Наук. — практ. конф. з міжнародною участю «Актуальні проблеми медико-соціальної реабілітації дітей з інвалідизуючою очною патологією». — Київ, 2006. — С.215-217.

6.Федірко П. А., Кадошнікова І. В. Патологія ока у нащадків радіаційно опромінених: програма і попередні результати обстеження дітей і підлітків, відібраних для когортного дослідження // Офтальмол. журн. — 2009. — № 6. — С.63-67.

7.Alamouti B., Funk J. Retinal thickness decreases with age: on OCT study // Invest. Oftalm. Vis. Sci. — 2002. — V. 29. — P. 1151-1158.