Офтальмол. журн. — 2022. — № 2. — С. 54-56.

УДК 617617.713-007.64-089.844-06

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202225456


Виконання DALK, що ускладнилася макроперфорацією десцеметової мембрани, при кератоконусі без переходу на наскрізну кератопластику (випадок з практики)

Сердюк В. М., Клопоцька Н. Г., Устименко С. Б., Майденко К. М., Стороженко К. Б., Тихомірова В. В.

Дніпровський державний медичний університет; Дніпро (Україна) 

КП «Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня»; Дніпро (Україна)

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Сердюк В.Н.Выполнение DALK, осложнившейся макроперфорацией десцеметовой мембраны, при кератоконусе без перехода на сквозную кератопластику (случай из практики) / В.Н.Сердюк, Н.Г.Клопоцкая, С.Б.Устименко, Е.Н.Майденко, Е.Б.Стороженко, В.В.Тихомирова // Офтальмол. журн. — 2022. — № 1. — С. 54-56.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202225456

 

Наведено випадок успішної глибокої передньої пошарової кератопластики (DALK) у 10-річної дитини на оці з кератоконусом на тлі інтраопераційної макроперфорації десцеметової мембрани (ДМ). Завдяки виділенню ДМ від периферії до центру з використанням фемтолазера під i-ОСТ-контролем вдалося зберегти відкритим кут передньої камери і уникнути підвищення ВОТ в подальшому, використання трансплантата на 0,4 мм більше трепанаційного отвору забезпечило точне зіставлення країв графту і трепанаційного ложа, а прецизійна глибока фемтодизрапція дозволила уникнути ефекту хвилі та забезпечила повне прилягання ДМ до строми трансплантата. Через 5 місяців після операції досягнуто vis = 0,5 без корекції; дані кератометрії: R1 7,67 мм, К1 44,0 D; R2 7,30 мм, К2 46,2 D; Rm 7,48 мм, Кm 45,1 D, Astig 2,2 D; товщина рогівки в центральній зоні 572 мкм, десцеметова мембрана прилягає до трансплантату на всьому протязі; дефект ДМ не візуалізується; щільність ендотеліальних клітин 2719/мм². Через 7 місяців після операції vis OD 0,6 зі sph+3,0 дптр = 0,9.

Ключові слова: глибока передня пошарова кератопластика, макроперфорація десцеметової мембрани, діти

 

Литература

1.Hashem A.N. Novel technique for the management of macroperforation during deep anterior lamellar keratoplasty / A.N. Hashem, S.S. Tolees, A. Samir // Clin. Ophthalm. – 2019. – Vol.13. – P.2075–2080.

2.Huang O.S. Incidence and outcomes of intraoperative Descemet membrane perforations during deep anterior lamellar keratoplasty / O.S. Huang, H.M. Htoon, A.M. Chan, et al. // Am. J. Ophthalmol. – 2019. – Vol.199. – P.9-18.

3.Janiszewska-Bil D. Comparison of long-term outcomes of the lamellar and penetrating keratoplasty approaches in patients with keratoconus / D. Janiszewska-Bil, B. Czarnota-Nowakowska, K. Krysik, et al. // J. Clin. Med. – 2021. – Vol.10. – №. 11. – P.2421.

4.Kodavoor S.K. Outcome of deep anterior lamellar keratoplasty patients with intraoperative Descemet’s membrane perforation: A retrospective cross-sectional study / S.K. Kodavoor, B. Deb, D. Ramamurthy // Ind. J. of Ophthalm. – 2018. – Vol.66. – №. 11. – P.1574-1579.

5.Nanavaty M.A. Review Deep anterior lamellar keratoplasty: a surgeon's guide / M.A. Nanavaty, K.S. Vijjan, C. Yvon // J. of Current Ophthalmol. – 2018. – Vol.30. – №. 4. – P.297-310.

 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, которые могли бы повлиять на их мнение относительно предмета или материалов, обсуждаемых в работе. 

 

Поступила 06.01.2022