Офтальмол. журн. — 2021. — № 3. — С. 34-40.

УДК 617.713.443:616.992:615.831.4/6+615.831

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202133440


Вивчення впливу in vitro на грибкову флору Candida albicans та Fusarium spp ультрафіолетового випромінювання довжиною хвилі 365 нм та низькоенергетичного лазерного випромінювання 630-670 нм з використанням фотосенсибілізаторів

Л. Ф. Тройченко, канд. мед. наук; Г. І. Дрожжина, д-р мед. наук, професор; А. Л. Молода, лікар; Л. В. Доленко 

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

E-mail: tlf2008@ukr.net

ЯК ЦИТУВАТИ: Тройченко Л. Ф. Вивчення впливу invitro на грибкову флору Candidaalbicans та Fusariumspp ультрафіолетового випромінювання довжиною хвилі 365 нм та низькоенергетичного лазерного випромінювання 630-670 нм з використанням фотосенсибілізаторів / Л. Ф. Тройченко, Г. І. Дрожжина, А. Л. Молода, Л. В. Доленко // Офтальмол. журн. — 2021. — № 3. — С. 34-40. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202133440


Актуальність. Інфекційні виразки рогівки та кератити за даними ВОЗ є однією з основних причин втрати зору та сліпоти у світі. Незважаючи на велику кількість антимікробних препаратів, залишається актуальним пошук нових методів лікування, які можуть забезпечувати швидку та повну мікробоцидну та мікробостатичну активність з мінімальним токсичним впливом на організм для збереження зору при тяжких інфекційних захворюванях рогівки. 

Мета. Оцінити антимікробний впливу на суспензію Candida albicans та Fusarium spp. УФВ довжиною хвилі 365 нм та низькоенергетичного лазерного випромінювання 630-670 нм з використанням фотосенсибілізаторів (in vitro).

Матеріал та методи. Антимікробну активність препаратів вивчали стандартним диско-дифузійним методом (МВ9.95-143-2007) з використанням поживного середовища Мюллера Хинтона. Методики впливу: низькоенергетичне лазерне випромінювання (в клініці фотодинамічна терапія (ФДТ)) – на поверхню стерильного диска, який знаходився на поверхні поживного середовища з тест штамами культур Candida albicans та Fusarium spp. інстилювали 0,1% метиленового синього, потім протягом трьох хвилин проводили опромінювання диску низькоенергетичним лазерним випромінюванням 630-670 нм. При виконанні УФВ (в клініці кросслінкінг колагену (ККР) – інстилювали 0,1% рибофлавіну, потім протягом 10 хвилин проводили ультрафіолетове опромінювання диску на приборі UVX 2000 з довжиною хвилі 365нм.

Результати. За даними аналізу зон затримки росту на Candida albicans мав вплив як ФДТ, так і КРК. Достовірна різниця на 6,3мм зони затримки росту була при використанні комбінованого методу ФДТ+ КРК + флюконазол. На Fusarium spp. мав вплив і комбінований метод ФДТ+ КРК, так і в поєднанні з інтраконазолом. Достовірна різниця зони затримки росту була 4,2 мм та 7,8 мм відповідно.

Висновки. Встановлено, що запропонована комбінована методика УФВ довжиною хвилі 365нм з використанням фотосенсибілізатора 0,1% рибофлавіна та низькоенергетичного лазерного випромінювання 630-670 нм з використанням фотосенсибілізатора 0,1%метиленового синього має антимікробну дію на Candida albicans і на Fusarium spp в експерименті in vitro шляхом затримки зони росту грибкової флори. Ці експериментальні дослідження показали перспективність і потребують подальшого дослідження.

Ключові слова: ультрафіолетове випромінювання (УФВ), низькоенергетичне лазерне випромінювання, антимікробна дія, Candida albicans, Fusarium spp

 

Література

1.Зборовская А.В. Фотодинамическая терапия с использованием метиленового синего в качестве сенсибилизатора при лечении грибкового кератита / А.В. Зборовская // Офтальмол. журн. – 2011. – №2. – С. 54-58.

2.Зборовская А.В. Эффективность фотодинамической терапии с 0,1% метиленовым синим и низкоэнергетическим лазерным излучением с длиной волны 630-670нм у больных грибковыми кератитами / А.В. Зборовская, И.С. Горянова, А.Н. Курилюк // Офтальмол. журн. – 2012. – №4. – С.12-15.

3.Нероев В.В., Петухова А.Б., Данилова Д.Ю., Селиверстова К.Е., Гундорова Р.А. Кросслинкинг роговичного коллагена в лечении трофических и бактериальных язв роговицы // Росс. мед. журнал. – 2013. – №2. – С.25-27. 

4.Пасечникова Н.В. Фотодинамическое воздействие метиленового синего на культуру Escherichia coli при его активации лазерным излучением / Н.В. Пасечникова, А.В. Зборовская, Т.Б. Кустрин // Офтальмол. журн. – 2009. – №3. – С.60-63.

5.Alio J. L. Corneal cross linking and infectious keratitis: a systematic review with a meta-analysis of reported cases / Alio J.L., Abbouda A., Valle D.D., Del Castillo J.M., Fernandez J.A. // J Ophthalmic Inflamm Infect. – 2013. – Vol.(1). – Р.47.

6.Gower E.W. Trends in fungal keratitis in the United States, 2001 to 2007 / Gower E.W., Keay L.J., Oechsler R.A., Iovieno A., Alfonso E.C., Jones D.B. et al.// Ophthalmology. – 2010. – Vol.117. – Р. 2263-7.

7.Garg P. Fungal, mycobacterial, and nocardia infections and the eye: An update // Eye (Lond). – 2012. – Vol.26. – Р.245-51.

8.Maharana P.K. Recent advances in diagnosis and management of Mycotic Keratitis / Maharana P.K., Sharma N., Nagpal R. et al. // Indian J Ophthalmol. – 2016. –Vol.64. – Р.346-57.

9.Hafezi F., Randelman B.J. Corneal collagen crosslinking. – SLACK Incorporated, 2013. – Р.43-63.

10.Revankar S.G. Melanized fungi in human disease / Revankar SG, Sutton D.A. // Clin Microbiol Rev. – 2010. – Vol.23. – Р.884-928.

11.Spoerl E. Thermomechanical behavior of collagen-cross-linked porcine cornea / Spoerl E., Wollensak G., Dittert D., Seiler T. // Ophthalmologica. – 2004. – Vol.218(2) – P.136-140. 

12.Spoerl E. Increased resistance of crosslinked cornea against enzymatic digestion / Spoerl E., Wollensak G., Seiler T. // Curr Eye Res. – 2004. –Vol.29(1) –P. 35-40. 

13.Hafezi F., Randelman B.J. Corneal collagen crosslinking. – SLACK Incorporated, 2013. – P.43-104.

14.Chan E. Treatment of infectious keratitis with riboflavin and ultraviolet-A irradiation / Chan E., Snibson G.R., Sullivan L. // J Cataract Refract Surg. – 2014.– Vol.40(11). – P.1919-1925. 

15.Tschopp M. Impact of Corneal Cross-linking on Drug Penetration in an Ex Vivo Porcine Eye Model / Tschopp M., Stary J., Frueh B.E., Thormann W., Bocxlaer V., Tappeiner C. // Cornea. – 2012.– Vol.31(3). – P.222-226.

16.Stewart M. Cross-Linking with Ultraviolet-A and Riboflavin Reduces Corneal Permeability / Stewart M., Lee O.T., Wong F.F., Schultz D.S., Lamy R. // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2011. – Vol.52(12). – P.9275-9278.

17.Martins SA. Antimicrobial efficacy of riboflavin/UVA combination (365 nm) in vitro for bacterial and fungal isolates: a potential new treatment for infectious keratitis / Martins S.A., Combs J.C., Noguera G., Camacho W., Wittmann P., Walther R., Cano M., Dick J., Behrens A. // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2008. – Vol.49(8). – P.3402-3408. 

18.Schrier A. In vitro antimicrobial efficacy of riboflavin and ultraviolet light on Staphylococcus aureus, methicillin-resistant Staphylococcus aureus, and Pseudomonas aeruginosa / Schrier A., Greebel G., Attia H., Trokel S., Smith E.F. // J Refract Surg. – 2009. – Vol.25(9). – P.S799-S802.

19.Sauer A. In vitro efficacy of antifungal treatment using riboflavin/UV-A (365 nm) combination and amphotericin B / Sauer A., Letscher-Bru V., Speeg-Schatz C., Touboul D., Colin J., Candolfi E., Bourcier T. // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2010. – Vol.51(8). – P.3950-3953. 

20.Galperin G. Treatment of fungal keratitis from Fusarium infection by corneal cross-linking / Galperin G., Berra M., Tau J., Boscaro G., Zarate J., Berra A. // Cornea. – 2012. – Vol.31(2). – P.176-180. 

21.Ferrari T. Keratitis treated with ultraviolet A/riboflavin corneal cross-linking: a case report / Ferrari T., Leozappa M., Lorusso M., Epifani E., Ferrari L. // Eur J Ophthalmol. – 2009. –Vol.19(2). – P. 295-297.

22.Al-Sabai N. UVA/riboflavin crosslinking as treatment for corneal melting / Al-Sabai N., Koppen C., Tassignon M.J. // Bull Soc Belge Ophtalmol. – 2010. – Vol.315 – P.13-17.

23.Iseli H.P. Ultraviolet A/riboflavin corneal cross-linking for infectious keratitis associated with corneal melts / Iseli H.P., Thiel M.A., Hafezi F., Kampmeier J., Seiler T. // Cornea. – 2008. –Vol.27(5). – P.590-594.

24.Ehlers N. Riboflavin-ultraviolet light induced cross-linking in endothelial decompensation / Ehlers N., Hjortdal J. // Acta Ophthalmol. – 2008. – Vol.86(5). – P.549-551. 

25.Makdoumi K. Infectious keratitis treated with corneal crosslinking / Makdoumi K., Mortensen J., Crafoord S. // Cornea. – 2010. – Vol.29(12). – P.1353-1358. 

26.Spoerl E. Safety of UVA—Riboflavin Cross-Linking of the Cornea / Spoerl E., Mrochen M., Sliney D., Trokel S., Seiler T. // Cornea. – 2007. – Vol.26(4). –P.385-389. 

27.Li Z. Riboflavin/ultraviolet lightmediated crosslinking for fungal keratitis / Li Z., Jhanji V., Tao X., Yu H., Chen W., Mu G. // Br J Ophthalmol. – 2013. – Vol.97(5). – P.669-671. 

28.Makdoumi K. UVAriboflavin photochemical therapy of bacterial keratitis: a pilot study / Makdoumi K., Mortensen J., Sorkhabi O., Malmvall B.E., Crafoord S. // Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. – 2012. – Vol.250(1). – P.95-102.

29.Shety R. Collagen crosslinking in the management of advanced non resolving microbial keratitis / Shety R., Nagaraja H., Jayadev C., Shivanna Y., Kugar T. // Br J Ophthalmol. – 2014. – Vol. 98. – P.1033 5.

30.Saglk A. Ultraviolet A and riboflavin therapy as an adjunct in corneal ulcer refractory to medical treatmen / Saglk A., Uçakhan O.O., Kanpolat A. // Eye Contact Lens. – 2013. – Vol.39. – P.413 5.

31.Arboleda A. Assessment of rose bengal versus riboflavin photodynamic therapy for inhibition of fungal keratitis isolates / Arboleda A., Miller D., Cabot F., Taneja M., Aguilar M.C., Alawa K. et al. // Am J Ophthalmol. – 2014. – Vol.158. – P. 64 70.

32.Pranita Sahay. Pharmacologic therapy of mycotic keratitis. / Pranita Sahay, Deepali Singhal , Ritu Nagpal, Prafulla K Maharana, et al. // Surv Ophthalmol. – 2019. – Vol.64(3). –P.380-400.

33.Said DG. Collagen cross-linking with photoactivated riboflavin (PACK CXL) for the treatment of advanced infectious keratitis with corneal melting / Said D.G., Elalfy M.S., Gatzioufas Z., El-Zakzouk E.S., Hassan M.A., Saif M.Y. et al.// Ophthalmology. – 2014. – Vol.121. –P.1377-82.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 11.01.2021