Офтальмол. журн. — 2021. — № 3. — С. 28-33.

УДК  617.751:616-006.55:616.432-089:616-072.1

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202132833


Динаміка відновлення зорових функцій при компресійній оптичній нейропатії у пацієнтів з первинними макроаденомами гіпофіза після ендоскопічних трансназальних операцій

К. С. Єгорова 1, канд. мед. наук; М. О. Гук 1, д-р мед. наук; Л. Д. Пичкур 1, д-р мед. наук; Л. В. Задояний 1, канд. мед. наук; В. Н. Конах 2, канд. мед. наук

1 ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України»; Київ (Україна)

2 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця; Київ (Україна) 

E-mail:  iegorova_katya@ukr.net

ЯК ЦИТУВАТИ: Єгорова К. С. Динаміка відновлення зорових функцій при компресійній оптичній нейропатії у пацієнтів з первинними макроаденомами гіпофіза після ендоскопічних трансназальних операцій / К. С. Єгорова, М. О. Гук, Л. Д. Пичкур, Л. В. Задояний, В. Н. Конах // Офтальмол. журн. — 2021. — № 3. — С. 28-33. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202132833


Вступ. Новоутворення опто-хіазмальної ділянки призводять до розвитку компресійної оптичної нейропатії, яка супроводжується зниженням гостроти зору, порушенням поля зору та розвитком первинної нисхідної атрофії зорових нервів. Компресійний вплив новоутворення на структури переднього зорового шляху є абсолютним показом до хірургічного лікування. 

Мета. Проаналізувати етапи післяопераційного відновлення зорових функцій при компресійній оптичній нейропатії у пацієнтів з первинними макроаденомами гіпофіза після ендоскопічних трансназальних операцій. 

Матеріал і методи. Обстежено 225 хворих на аденому гіпофізу (АГ), що знаходились на лікуванні в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України» в період з 2017 по 2019 рр. Всі хворі (450 очей) мали зорові порушення (зниження гостроти зору та/або порушення поля зору) та отримали декомпресію опто-хіазмального комплексу (ОХК) в результаті хірургічного лікування. Перше офтальмологічне обстеження проводили на 1-2 добу після госпіталізації, друге – на 5-7 добу післяопераційного періоду (ранній післяопераційний період), третє – через 1 місяць після операції, четверте – через 3 місяці, п'яте – через 6 місяців, шосте – через 1 рік після операції.

Результати. Покращення або відновлення функції зору відбувається у переважної більшості хворих в результаті декомпресії ОХК. Виявлено в ранньому післяопераційному періоді та через 3 місяці після операції вірогідну різницю між середніми показниками гостроти зору (0,74±0,02 та 0,8±0,01, відповідно) та середньої сумарної втрати світлочутливості (7,85±0,29 дБ та 6,37±0,28 дБ, відповідно) (p<0,05). Встановлено вірогідну різницю показника середньої сумарної втрати світлочутливості порівняно з даними, отриманими в ранньому післяопераційному періоді (7,85±0,29 дБ), через 1 місяць (6,37±0,28 дБ) та через 6 місяців (6,08±0,28 дБ) після операції.

Висновки. Після хірургічної декомпресії ОХК ми спостерігали декілька етапів покращення зорових функцій: швидке (до декількох днів) та відтерміноване відновлення (до 6 місяців). В більш віддалені строки спостереження (після 6 місяців) подальшого покращення зорових функцій практично не було.

Ключові слова: базальні новоутворення головного мозку, аденома гіпофіза, хіазмальний синдром, компресійна оптична нейропатія, зорові функції, ендоскопічна трансназальна хірургія

 

Література 

1.Foroozan R. Chiasmal syndromes / R. Foroozan // Curr. Opin. Ophthalmol. – 2003. – V.14 (6). – P. 325-331.

2.Kitthaweesin K. Ocular manifestations of suprasellar tumors / K. Kitthaweesin, C. Ployprasith // J. Med. Assoc. Thai. – 2008. – V. 91 (5). – P. 711-715. 

3.Evaluation of ophthalmic manifestations in patients with intracranial tumours / [Wadud S.A., Ahmed S., Choudhury N., Chowdhury D.] // Mymensingh Med. J. – 2014. – V. 23 (2). – P. 268-271.

4.Sefi-Yurdakul N. Visual findings as primary manifestations in patients with intracranial tumors / N. Sefi-Yurdakul // Int. J. Ophthalmol. – 2015. – V. 8 (4). – P. 800-803. 

5.Гук М.О. Діагностика та комплексне лікування гормонально-неактивних аденом гіпофіза: дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.05 / М.О. Гук. – Київ, 2017. – 328 с.

6.Masaya-anon P. Intracranial tumors affecting visual system: 5-year review in Prasat Neurological Institute / P. Masaya-anon, J. Lorpattanakasem // J. Med. Assoc. Thai. – 2008. – V. 91 (4). – P. 515-519.

7.Neuro-ophthalmic and clinical characteristics of brain tumours in a tertiary hospital in Ghana / Tagoe N.N., Essuman V. A., Fordjuor G. [et al.] // Ghana Med. J. – 2015. – V. 49 (3). – P. 181-186.

8.Серова Н. К. Клиническая нейроофтальмология. Нейрохирургические аспекты / Н. К. Серова. – Тверь: ООО « Издательство Триада», 2011. – 323 с.

9.Abouaf L. Neuro-ophthalmologic exploration in non-functioning pituitary adenoma /L. Abouaf, A. Vighetto, M. Lebas // Annals of Endocrinology. – 2015. – V. 76 (3). – P. 210-219.

10.Lee D. K.Factors InfluencingVisual Field Recovery after TranssphenoidalResection of a Pituitary Adenoma / D. K.Lee, M. S. Sung, S.W. Park // Korean J. Ophthalmol. – 2018.– V. 32 (6). – P. 488-496.

11.ICAR: endoscopic skull-base surgery / E. W. Wang, A. M. Zanation, P. A. Gardner[et al.] // Int. Forum Allergy Rhinol.– 2019. – V. 9, S3. – P. S145-S365. 

12.Трон Е.Ж. Заболевания зрительного пути. – М.: Медгиз, 1955. – 394с.

13.Kayan A. Compressive lesions of the optic nerves and chiasm: pattern of recovery of vision following surgical treatment / A. Kayan, C.J. Earl // Brain – 1975. – V. 98. – P. 13-28.

14.McDonald W.I. The symptomology of tumours of the anterior visual pathways / W.I. McDonald // Can. J. Neurol. Sci. – 1982. – V. 9. – P. 381-390. 

15.Peter M., De Tribolet N. Visual outcome after transsphenoidal surgery for pituitary adenomas / M. Peter, N. De Tribolet // Br. J. Neurosurg. – 1995. – V. 9. – P. 151–157.

16.Powell M. Recovery of vision following transsphenoidal surgery for pituitary adenomas. / M.Powell // Br. J. Neurosurg. – 1995. – V. 9. – P. 367-373. 

17.Jakobsson K. Dynamics of visual improvement following chiasmal decompression. Quantitative pre- and postoperative observations /K. Jakobsson , B. Petruson, B. Lindblom// Acta Ophthalmol. Scand. – 2002. – V. 80 (5). – P. 512-6.

18.Findlay G. Recovery of visionfollowing treatment of pituitary tumours: application of a new system of assessment to patients treated by transsphenoidal operation / G. Findlay, R.M. McFadzean, G. Teasdale // Acta Neurochir.– 1983. – V. 68. – P. 175–186.

19.Visual parameters in patients with pituitary adenoma before and after transsphenoidal surgery. / [Marcus M., Vitale S., Calvert P.C., Miller N.R.] // Aust. NZ J. Ophthalmol. – 1991. – V. 19. – P. 111-118.

20.Stages of improvement in visual fields after pituitary tumor resection / J. B. Kerrisson, M.J. Lynn, C. A. Baer [et al.] // Am. J. Ophthalmol. – 2000. – V. 130 (6). – P. 813-820.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 25.01.2021