Офтальмол. журн. — 2021. — № 3. — С. 10-14.

УДК 617.7:47-003.215:617.735-002-02:616.379-008.64-089

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202131014


Результати застосування афліберсепту для лікування гемофтальма після вітректомії у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію

О. О. Путієнко 1, д-р мед. наук; Д. М. Погорілий 2, В. О. Путієнко 2, канд. мед. наук

1 ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

2 Військово-медичний клінічний  центр Південного регіону; Одеса (Україна)

E-mail: alputienko@gmail.com

ЯК ЦИТУВАТИ: Путієнко О. О. Результати застосування афліберсепту для лікування гемофтальма після вітректомії у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію / О. О. Путієнко, Д. М. Погорілий, В. О. Путієнко // Офтальмол. журн. — 2021. — № 3. — С. 10-14. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202131014


Актуальність. Гемофтальми після вітректомії є основною причиною невдач вітреальної хірургії проліферативної діабетичної ретинопатії (ПДРП) і зустрічаються в  21-80% випадків.

Мета. Оцінити ефективність застосування замісної газової тампонади (ЗГТ) з одночасним застосуванням афліберсепту в лікуванні гемофтальму після вітректомії у хворих на ПДРП.

Матеріал і методи. Проаналізовано результати лікування гемофтальму після вітректомії у 47 хворих (47 очей) ПДРП методом замісної газової тампонади (ЗГТ) із застосуванням 20% газово-повітряної суміші перфторпропану та введенням у порожнину ока 2,0 мг афліберсепту (айлії).

Результати. У терміни 2 місяці після операції на 43 очах (91,5%) вміст вітреальної порожнини було прозорим, гемофтальм зберігався в 4 випадках (8,6%) з них в 2 (4,3%) внаслідок рецидиву. Через 6 місяців прозорість вітреальної порожнини була досягнута в 46 випадках (97,9%), тільки в одному випадку (2,1%) за цей період розвинувся рецидив крововиливу.

Гострота зору в терміни два місяці на 24 очах (51,0%) була в межах 0,1 – 0,3, тільки в 6 випадках (12,8%) зорові функції були нижче 0,1, і на 17 очах (36,2%) перевищувала 0,35. У терміни 6 місяців гострота зору була на тому ж рівні, що і в терміни 2 місяці, з деяким збільшенням кількості очей гостротою зору вище 0,35.

Висновок. ЗГТ 20% газово-повітряною сумішшю перфторпропану з введенням у вітреальну порожнину афліберсепта є високоефективним методом лікування гемофтальму після вітректомії у хворих на ПДРП і може бути широко використана.

Ключові слова: проліферативна діабетична ретинопатія, гемофтальм після вітректомії, замісна газова тампонада, афліберсепт

 

Література

1.Носов С.В.  Тактика лечения поздних поствитрэктомических гемофтальмов у больных сахарным диабетом / С.В. Носов // Офтальмохирургия. –  2011. – № 3. – С.53-56.

2.Путиенко А.А. Результаты лечения гемофтальма после витрэктомии у больных пролиферативной диабетической ретинопатией / А.А. Путиенко, Элхадж Али, Д.Н. Погорелый // Офтальмол. журнал. – 2015. – № 2. – С. 22-26.     

3.Путиенко А. А. Цитокиновый профиль крови и витреальной жидкости у больных пролиферативной диабетической ретинопатией с гемофтальмом после витрэктомии/ А. А. Путиенко, Д. Н. Погорелый// Казанский медицинский журнал. – 2013. – Т 94. – №1. – С. 26-30 

4.Abbate M. Prevention and treatment of diabetic retinopathy: evidence from clinical trials and perspectives. / M. Abbate, P. Cravedi, I. Iliev // Curr Diabetes Rev. – 2011. – V.7. – №3. – Р. 190-200.

5.Behrens A.W., Uwaydat S.H., Hardin J.S., Sallam A.B.,  Office-based Air-Fluid Exchange for Diabetic Post-Operative Vitreous Cavity Hemorrhage // Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol. – 2019. – V.8. – № 2. – Р.104–109. 

6.Berk Ergun S, Toklu Y, Cakmak HB, Raza S, Simsek S. The effect of intravitreal bevacizumab as a pretreatment of vitrectomy for diabetic vitreous hemorrhage on recurrent hemorrhage. // Semin Ophthalmol.  – 2015. – V. 30. – № 3. – Р.177–180. 

7.Chatziralli I, Dimitriou E, Theodossiadis G, Bourouki E, Bagli E, Kitsos G, Theodossiadis P.  Intravitreal ranibizumab versus vitrectomy for recurrent vitreous haemorrhage after pars plana vitrectomy for proliferative diabetic retinopathy: a prospective study  / Ophthalmol. – 2019. – Dec 2. – doi: 10.1007/s10792-019-01244-z. [Epub ahead of print]

8.Koutsandrea C.N. Hemostatic effects of SF6 after diabetic vitrectomy for vitreous hemorrhage / C.N. Koutsandrea, M.N. Apostolopoulos, D.Z. Chatzoulis et al. // Acta Ophthalmol Scand. – 2001. – V.79. – №1. – P. 34–38. 

9.Khuthaila MK, Hsu J, Chiang A, DeCroos FC, Milder EA, Setlur V, et al. Postoperative vitreous hemorrhage after diabetic 23-gauge pars plana vitrectomy // Am J Ophthalmol. –  2013. – Vol.155. – P. 757–763.

10.Mahalingam P, Topiwalla TT, Ganesan G. Vitreous rebleed following sutureless vitrectomy: incidence and risk factors // Indian J Ophthalmol. – 2018. – Vol.66. – P. 558–561.

11.Sato T. Early vitreous hemorrhage after vitrectomy with preoperative intravitreal bevacizumab for proliferative diabetic retinopathy / T. Sato, S. Morita, H.Bando // Middle East Afr J Ophthalmol. – 2013. – V. 20. – №1. – P. 51-55.

12.Steel D. H. Entry site treatment to prevent late recurrent postoperative vitreous cavity haemorrhage after vitrectomy for proliferative diabetic retinopathy. / D. H. Steel., A. Connor, M. S. Habib // Br. J. Ophthalmol. – 2010. – Vol.94. – P.1219-1225.

13.Shi L, Yi-Fei H. Postvitrectomy diabetic vitreous hemorrhage in proliferative diabetic retinopathy // J Res Med Sci. 2012. - № 17. – P. 865–871. 

14.Tsubota K., Usui Y., Wakabayashi Y., Suzuki J., Ueda S., Goto H. /Effectiveness of prophylactic intravitreal bevacizumab injection to proliferative diabetic retinopathy patients with elevated preoperative intraocular VEGF in preventing complications after vitrectomy /| Clin Ophthalmol. – 2019. – Vol.13. – P.1063–1070. 

15.Yang C.M., Yeh P.T., Yang C.H., Chen M.S. Bevacizumab pretreatment and long-acting gas infusion on vitreous clear-up after diabetic vitrectomy. // Am J Ophthalmol. – 2008. – V.146. – № 2. – P.211–217. 

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 08.01.2021