Офтальмол. журн. — 2021. — № 3. — С. 83-84.

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202138384

 

Пам’яті Аліфанової Тетяни Андріївни 

ЯК ЦИТУВАТИ: Пам’яті Аліфанової Тетяни Андріївни // Офтальмол. журн. — 2021. — № 3. — С. 83-84. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202138384

 

12 грудня 2020 року пролунав останній удар серця чудової людини, висококваліфікованого офтальмолога, талановитого вченого – Тетяни Андріївни Аліфанової.

Професійний шлях Тетяни Андріївни розпочався з навчання на лікувальному факультеті Дніпропетровського ордена Трудового Червоного Прапора медичного інституту. Після його закінчення з 1983 до серпня 2020 року вона працювала в офтальмологічному відділенні ДІВЕПІНА (сьогодні – УкрДержНДІМСПІ). 

Тетяна Андріївна була ученицею видатного вченого Йосипа Львовича Ферфільфайна, під керівництвом якого з 1987 року по 1991 нею було виконано та захищено кандидатську дисертацію на тему: "Слепые и слабовидящие дети школьного возраста в УССР. Пути совершенствования их реабилитации". ВАК СРСР присвоєна вчена ступінь кандидата медичних наук. 

Все своє життя Тетяна Андріївна присвятила лікуванню хворих та реабілітації інвалідів з захворюваннями та травмами органу зору. Вона пройшла шлях від молодшого до старшого наукового співробітника (вчене звання присвоєно ВАК України в 1997 році), в грудні 2001 року очолила науково-дослідне офтальмологічне відділення інституту, а з 2010 до 2019 року – завідувала клінічним офтальмологічним відділенням.

Тетяна Андріївна була висококваліфікованим науковим співробітником та грамотним клініцистом. Брала участь у виконанні завдань МОЗ та керівництва МСЕ, дев’яти планових науково-дослідних роботах, спільних наукових дослідженнях із співробітниками науково-дослідного інституту очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова.

За ініціативою Тетяни Андріївни на базі офтальмологічного відділення інституту створено Центр медико-соціальної реабілітації інвалідів по зору, який здійснює консультації, терапевтичне та хірургічне відновне лікування дорослих та дітей з інвалідизуючою патологією очей. Вона активно впроваджувала в практичну діяльність нові наукові розробки, сучасні засоби обстеження та лікування хворих.

Тетяна Андріївна Аліфанова проводила багатогранну клінічну роботу: обходи, клінічні та клініко-експертні розбори, тренінги, лікування хворих, у т.ч. хірургічне лазерне та ін., мала вищу кваліфікаційну категорію лікаря-офтальмолога. 

Тетяна Андріївна була чудовим лектором, брала активну участь як доповідач в міжнародних, республіканських, регіональних конференціях, з'їздах, симпозіумах. Була одним з організаторів проведення Першої Всеукраїнської конференції "Медико-соціальна реабілітація дітей з тяжкою патологією очей в Україні (1994 р.), науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні проблеми медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів внаслідок офтальмопатології" (11-12 вересня 2003, УкрДержНДІМСПІ, м. Дніпропетровськ). 

Систематично здійснювала організаційно-методичну експертну роботу у МСЕК офтальмологічного профілю України, в школах для сліпих та слабкозорих, для підприємств УТСС.

Аліфанова Тетяна Андріївна є автором біля 250 друкованих робіт (статей, тезів, методичних рекомендацій, монографії), 23 рацпропозицій, 3 винаходів. 

Свої знання та досвід Тетяна Андріївна виклала в монографіях «Патология глаз и инвалидность», 1996; «Професійна орієнтація і професійне навчання підлітків та інвалідів з дитинства з тяжкою па-тологією очей», 2000; «Инвалидизирующие ограничения жизнедеятельности детей и взрослых вследствие патологии глаз. Медико-социальная экспертиза», 2006; «Професійна реабілітація інвалідів внаслідок патології очей (офтальмологічні аспекти)», 2011 р.; навчальний посібнику «Медико-соціальна експертиза і реабілітація при патології органа зору», 2019 р., методичних рекомендаціях «Современные методы восстановительного лечения больных с инвалидизирующими заболеваниями глаз», 1997; «Информативность патологии глазного дна в экспертной оценке тяжести и особенностей течения артериальной гипертензии», 2004; «Структурно-функціональна модель організаційної роботи двопрофільних МСЕК», 2011рік 

За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток системи охорони здоров’я, високий професіоналізм, відданість справі, активну громадську позицію Тетяна Андріївна була нагороджена Почесними грамотами МОЗ України, Верховної Ради, грамотами та по-дяками обласної та міської держадміністрацій, Асоціації дитячих офтальмологів, адміністрації інституту. 

Аліфанова Т.А. завжди користувалася повагою та авторитетом у колег по роботі не тільки рідного інституту, а й усієї України. Вона була прекрасною, інтелігентною, чуйною Людиною. Спілкування з нею завжди приносило радість.

Тетяна Андріївна встигла передати свої знання і унікальний досвід багатьом учням і послідовникам, серед яких: син – Аліфанов Ігор Сергійович, племінник – Печерій Вадим Геннадійович, свівробітники відділення, лікарі-стажисти.

На превеликий жаль, Тетяна Андріївна покинула нас дуже рано, але тепла пам'ять про неї завжди буде жити в наших серцях!