Офтальмол. журн. — 2020. — № 6. — С. 38-43.

УДК  617.721.6-002:616-031

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202063843


Зв’язок температури поверхні ока з клінічною картиною у кроликів з модельованим неінфекційним переднім та середнім увеїтом

О. Е. Дорохова, канд. мед. наук; О. В. Зборовська, д-р мед. наук; Мен Гуаньцзюнь, аспірант

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»;  Одеса (Україна)

E-mail: dorochovaa@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬДорохова О.ЕЗвязок температури поверхні ока з клінічною картиною у кроликів з модельованим неінфекційним переднім та середнім увеїтом / О. Е. Дорохова, А. В. Зборовська, Гуаньцзюнь Мен // Офтальмол. журн. — 2020. — № 6. — С. 38-43.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202063843

 

Актуальність. На сьогоднішній день край важливим завданням є розробка об'єктивних методів оцінки внутрішньоочного запалення. 

Мета. Вивчити у кроликів з модельованим неінфекційним переднім та середнім увеїтом зв’язок температури поверхні ока в проекції циліарного тіла з клінічними проявами увеїту. 

Матеріал і методи. Проведено вимірювання температури поверхні очей в проекції плоскої частини циліарного тіла на 17 кроликах породи «шиншила» з модельованим неінфекційним переднім та середнім увеїтом.

Результати. Клінічні ознаки увеїту, які характеризують ступінь активності запального процесу, найбільш виражені на першу добу моделювання неінфекційного переднього та середнього увеїту в оці кролика, та поступово регресують і вже не відзначаються к 19 дню спостережень. Встановлений слабкий кореляційний зв'язок (r = 0,32; р = 0,0001) між температурою поверхні очей (в проекції циліарного тіла) кроликів з модельованим неінфекційним переднім та середнім увеїтом і зваженою сумою балів, що характеризують клінічну картину увеїта, на всі терміни спостереження. Різниця температур між хворими та інтактними очами кореляційно пов'язана зі зваженою сумою балів клінічної оцінки ступеню активності експериментального увеїту. Так, на першу добу розвитку увеїту встановлено сильний кореляційний зв'язок (r=0,73; p=0,008), у наступні дні він слабшає і з 8 дня стає не значущим (r=0,4; р=0,19). Різниця температур між хворими і парними очами не дає об'єктивної картини температурної відповіді очей на експериментальний увеїт у зв’язку із наявністю вегетативної температурної реакції парного ока кролика. Тому в розрахунках треба враховувати цю вегетативну реакцію та проводити порівняння відносно референтних значень інтактних очей, а не парного ока.

Ключові слова:  увеїт, об’єктивізація оцінки запалення, температура поверхні ока, термоелектричній пристрій

Література

1.Журавльов А.С. Діагностика гострих параназальних синуситів на основі використання дистанційної інфрачервоної термографії / А.С. Журавльов, О.О. Карчинський // Ринологія. – №2. – 2017. – С. 10-20.

2.Anatychuk L., Pasyechnikova N. Zadorozhnyy O., Nazaretian R., Myrnenko V., Kobylyanskyi R., Gavrilyuk N. Original device and approaches to the study of temperature distribution in various eye segments (experimental study) // J. Ophthalmol. (Ukraine).  – 2015. – №6. – Р.50-53.

3.Andrew D. Dick. Risk of Ocular Complications in Patients with Noninfectious Intermediate Uveitis, Posterior Uveitis, or Panuveitis / Andrew D. Dick. Namita Tundia MS, Rachael Sorg [et al.] // Ophthalmology. – 2016. – Vol. 123 (3). – P. 655-662

4.Bloch-Michel E. International Uveitis Study Group: recommendations for the evaluation of intraocular inflammatory disease / E. Bloch-Michel, R.B. Nussenblatt // Am J Ophthalmol. – 1987. – Vol. 103. – P. 234–235. 

5.Chen J. Clinical and Functional Evaluation of Ocular Inflammatory Disease Using the Model of Experimental Autoimmune Uveitis / J. Chen, R. R. Caspi // Immunological Tolerance. – 2019. – P. 211–227.

6.Chu D.S. Healthcare costs and utilization for privately insured patients treated for non-infectious uveitis in the USA / D.S. Chu, S.J. Johnson, U.G. Mallya, [et al.] // J. Ophthalmic Inflamm Infect. – 2013. – №3. – P. 64.

7.Coles W.H. Ocular surface temperature (ocular thermography) as a predictor of corneal wound healing / W.H. Coles, R.K. Pandya, M. Anbar, [et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. – 1988. – Vol.29. – P.313.

8.Dorokhova O. Temperature of the ocular surface in the projection of the ciliary body in rabbits / Dorokhova O., Zborovska O. Meng Guanjun // J. ophthalmol. (Ukraine). – 2020. – №2 (493). – P.65-69.

9.Dorokhova O., Zborovska O., Meng Guanjun. Changes in temperature of the ocular surface in the projection of the ciliary body in the early stages of induced non-infectious uveitis in rabbits // J Ophthalmol (Ukraine). – 2020. – №3(494). – Р.47-52.

10.Dorokhova O, Zborovska O, Meng Guanjun. Histomorphology of the healthy fellow eye in the rabbit with unilaterally induced non-infectious anterior and intermediate uveitis // J Ophthalmol (Ukraine). – 2020. – №4 (495). – Р. 45-49.

11.Jabs D. A. Standardization of uveitis nomenclature for reporting clinical data. Results of the First International Workshop / D. A. Jabs, R. B. Nussenblatt, J. T. Rosenbaum [et al.] // Am. J. Ophthalmol. – 2005. – Vol. 140. – P. 509-516.

12.Jane S. Kim. Clinical Trials in Noninfectious Uveitis / Jane S. Kim, Jared E. Knickelbein, Robert B. Nussenblatt // Int. Ophthalmol. Clin. – 2015. – Vol. 55 (3). – P.79–110.

13.Mapstone R. Corneal Thermal Patterns in Anterior Uveitis / R. Mapstone // Br J Ophthalmol. – 1968. – Vol. 52 (12). – P. 917-21.

14.Nussenblatt R. B. The natural history of uveitis / R. B. Nussenblatt // Int. Ophthalmol. – 1990. – Vol.14 (5-6). – P. 303-8.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

 

Поступила  21.09.2020