Офтальмол. журн. — 2020. — № 6. — С. 30-37.

УДК  57.084, 616-089.843, 678.06

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202063037


Особливості реакції м'яких тканин і органів черевної порожнини тварин (кролів та щурів) на імплантацію синтетичного полімерного матеріалу на основі сітчастого поліуретану з іммобілізованим альбуцидом

Н. А. Галатенко 1, д-р біол. наук; Р. А. Рожнова 1, д-р хім. наук; Д. В. Кулєш 1, канд. біол. наук; Т. В. Віслогузова 1, канд. хім. наук; А. П. Малецький 2, д-р мед. наук; Н. М. Бігун 3, канд. мед. наук 

1 Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України; Київ (Україна)

2 ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

3 КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня»; Лвів (Україна)

E-mail: maletskiy@filatov.com.ua

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Галатенко Н. А. Особливості реакції м'яких тканин і органів черевної порожнини тварин (кролівтащурів) на імплантацію синтетичного полімерного матеріалу на основі сітчастого поліуретану з іммобілізованим альбуцидом / Н. А. Галатенко, Р. А. Рожнова, Д. В. Кулєш, Т. В. Віслогузова, А. П. Малецький, Н. М. Бігун // Офтальмол. журн. — 2020. — № 6. — С. 30-37.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202063037


Актуальність. Черепно-лицеві пошкодження становлять 29% від загального травматизму і потребують проведення реконструктивних операцій на орбіті, її придатках та окулоорбітальній ділянці, а їх успіх залежить від якості імлантаційних матеріалів. Одним з таких матеріалів є розроблений нами полімерний матеріал на основі сітчастого поліуретану з біологічно активною речовиною – альбуцидом. 

Мета: вивчити в експерименті особливості реакції м'яких тканин і органів черевної порожнини тварин (кролів та щурів) на імплантацію синтетичного полімерного матеріалу на основі сітчастого поліуретану з іммобілізованим альбуцидом. 

Матеріал і методи. Реакція шкіри тварин на композиційний матеріал на основі сітчастого поліуретану з альбуцидом оцінювалась шляхом внутрішньошкірної  ін’єкції екстракту досліджуваного матеріалу. Оцінка реакції м’яких тканин тварин проводилась шляхом імплантації матеріалів на основі сітчастого поліуретану під шкіру щурів лінії Wistar. Дослідження характеру реакції внутрішньочеревних органів на матеріал з сітчастого поліуретану проводилось на щурах лінії Wistar при внутрішньочеревинному введенні його екстракту в розрахунку 20 мл/кг маси тіла. 

Результати. Встановлено, що екстракт з композиційного матеріалу на основі сітчастого поліуретану з альбуцидом не викликав еритеми або набряку після внутрішньошкірної ін'єкції у кролів, значення індексу первинного подразнення знаходилося в межах 0-0,4 бали. В період спостереження гострої системної токсичності жодна тварина після дозування екстрактом з матеріалу на основі сітчастого поліуретану з альбуцидом не демонструвала значно більшої біологічної реактивності, ніж після дозування контрольним середовищем, а сам випробний зразок відповідав вимогам випробування на гостру системну токсичність. При імплантації композиційних матеріалів на основі сітчастого поліуретану з та без альбуциду відбувався закономірний процес перебування чужорідного тіла в живому організмі – його відмежування від оточуючих тканин за рахунок формування сполучнотканинних капсул. Клітинні реакції були типовими для реакції живого організму на присутність чужорідного тіла в зоні розміщення імплантату і характерними для асептичного запалення. Випробні зразки були помірними подразниками при їх імплантації в організм експериментальних тварин.

Ключові слова: сітчастий поліуретан, альбуцид, імплантація, реконструктивні операції на органі зору, гостра системна токсичність, локальні ефекти

 

Література

1.Астахов Ю.С. Использование политетрафторэтиленовых имплантатов в офтальмохирургии / Ю.С. Астахов, В.П. Николаенко, В.Е. Дьяков. – СПб.: Фолиант, 2007. – 256 с.

2.Галатенко Н.А. Биологически активные полимерные материалы для медицины / Н.А. Галатенко, Р.А. Рожнова. – К., Наукова думка, 2013. – 211 с.

3.Галатенко Н.А. Характер реакції м’яких тканин на імплантацію синтетичного полімерного матеріалу на основі сітчастого поліуретану з біологічно активною речовиною (альбуцид, дакарбазин) при експериментальних дослідженнях / Галатенко Н.А., Кулєш Д.В., Малецький А.П., Карпенко О.С. // Офтальмол. журнал – 2018. – №6. – С.52-58.

4.Гришина Н.И. Травматические повреждения глазницы, методы диагностики и лечения / Н. И. Гришина, Л. Е. Федорищева, И. О. Колбинев // Заболевания, опухоли и травматические повреждения орбиты : сб. науч. трудов междунар. симпозиума, 24-26 октября 2005 г. : материалы. – М., 2005. – С. 87-90.

5.Груша О.В. 500 пластик орбиты. Анализ осложнений / О. В. Груша, Я. О. Груша // 8 Съезд офтальмологов России : материалы. – М., 2005. – С. 641.

6.Гундорова Р.А. Травмы глаза. / Р.А. Гундорова, В.В. Нероев, В.В. Кашников. – Москва, 2009. – 560 с.

7.Караян A.C. Одномоментное устранение посттравматических дефектов и деформаций скулоносоглазничного комплекса : дис. ... д-ра. мед. наук / A.C. Караян. М., 2008. – 250 с. 

8.Красильникова B.Л. Опорно-двигательная культя офтальмологического протеза на основе пенокерамики и нанокристаллического гидроксиапатита (Экспериментальное исследование) : дис. канд. мед. наук / B.Л. Красильникова. –СПб., 2002. – 186 с.

9.Липатова Т.Э., Пхакадзе Г.А. Полимеры в эндопротезировании. – К. : Наукова думка, 1983. – 160 с.

10.Малецкий А.П. Возможные хирургические подходы в лечении травм и опухолей век, орбиты и окулоорбитальной области. / Малецкий А.П., Зубок Д.И. / Матеріали наук.-практ. конф. Офтальмологів присвяч.. 80-річчю заснування Тов. офт. України 12-13 вересня 2018 р. – Вінниця,2018. – С. 111-113.

11.Малецкий А. П. Результаты применения полимерно-композиционного материала (Ikvoban) при реконструктивных операциях на орбите и окулоорбитальной области /Малецкий А П., Дубкова В И, Maевская О. И, Бигун Н. М. // Офтальмология. Восточная Европа. – 2013. – Спецвыпуск. – С. 188-197.

12.Рожнова Р.А. Структурно-морфологические исследования биологически активных имплантатов с пролонгированным лечебным действием / Р.А. Рожнова, В.В. Шилов, Н.А. Галатенко // Композиційні полімерні матеріали. – 2000. – Т. 22, №2. – С. 146–150.

13.Саркисов Д.С., Петрова Ю.Л. Микроскопическая техника. – М.: Медицина, 1996. – 542 с.

14.European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. – Council of Europe, Strasbourg; 1986. – 53 p. 

15.Hintschich C. Dermis-fat graft. Possibilities and limitations / C. Hintschich // Ophthalmologe. – 2003. – Vol.100(7). – P. 518-524.

16.Lowery J. 2001 year in review / J. Lowery, A. N. Carlson, M. B. Abelson et al. // Rev. Ophthalmol. – 2001. – Vol. 8. – №11. – P.73-87.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

 

Поступила 23.04.2020