Офтальмол. журн. — 2020. — № 6. — С. 83-84.

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202068384


ЗВІТ про проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Актуальні питання офтальмології»

Н. В. Пасєчнікова, д-р мед. наук, проф., член-кореспондент НАМН України; В. О. Науменко, д-р мед. наук, проф.; К. О. Березовська, мол.н.с.; Ю. С. Волкова, мол.н.с.; Г. В. Іванчукова, мол. н.с.; В. В. Мирненко, н.с.; Ю. О. Аніщенко  

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

КАКЦИТИРОВАТЬ: ПасєчніковаН. В. ЗвітпропроведенняВсеукраїнськоїнауково-практичноїконференції «Актуальніпитанняофтальмології» / Н. В. Пасєчнікова, В. О. Науменко, К. О. Березовська, Ю. С. Волкова, Г. В. Іванчукова, В. В. Мирненко, Ю. О. Аніщенко // Офтальмол. журн. — 2020. — № 6. — С. 83-84.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202068384


23-24 вересня 2020 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання офтальмології”, організаторами якої виступили ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України», ГО «Товариство офтальмологів України», Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського при підтримці Національної академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров'я України. Захід відбувся в онлайн-форматі на сайті region.tou.org.ua.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання офтальмології» - це масштабний захід загальнодержавного рівня у сфері охорони здоров'я, на якому була представлена актуальна науково-практична програма: засідання, наукові доповіді та дискусії за напрямками з організації офтальмологічної допомоги, нові методи діагностики, лікування та профілактики очної патології у дитячого та дорослого населення. 

Учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні питання офтальмології”: вчені, дослідники, практикуючи лікарі-офтальмологи й фахівці суміжних напрямів (радіологи, невропатологи, фтизіатри, фармакологи та біологи) мали можливість обмінятись досвідом, підвищити рівень кваліфікації та розширити професійні зв'язки завдяки сучасним інформаційно-комунікаційним технологіям.

Дводенна програма конференції була присвячена таким пріоритетним напрямкам як: патологія рогівки ока, кератопластика, травми та опіки очей та їх придатків, патологія кришталика, глаукома, новоутворення ока та орбіти, сучасні органозберігаючі методи їх лікування, діабетичні ураження очей, вітреоретинальна патологія, застосування лазера при офтальмопатології, реконструктивна хірургія, патологія судинної оболонки, сітківки та зорового нерва, офтальмопатології дитячого віку, аномалії рефракції. Учасники конференції мали можливість поспілкуватися з доповідачами та поставити запитання в онлайн чаті.

Директор ДУ “Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України”, д-р мед. н., професор, член-кореспондент НАМН України, Пасєчнікова Наталія Володимирівна відкрила науково-практичну конференцію привітальним словом та побажала плідної роботи.

Перший день конференції було розпочато блоком доповідей, присвяченим діагностиці та лікуванню запальних захворювань рогівки. Розглядалися питання щодо лікування інфекційних ускладнень асоційованих з носінням контактних лінз. Обговорювалась ефективність застосування кріоконсервованої амніотичної мембрани людини при інфекційних, нейротрофічних та опікових кератитах. Також велику увагу приділили алгоритмам лікування різних форм герпетичного кератиту.

У другому блоці першого дня були розглянуті питання інфекційних та неінфекційних увеїтів, а саме сучасні аспекти, тактика ведення, а також погляд ревматолога на ці патології.

Також в рамках конференції було проведено спільний телеміст Одеса-Тернопіль, на якому відбулася дискусія щодо застосування кератоксенорогівки при запальних захворюваннях рогівки з участю провідних спеціалістів: професорів Дрожжиної Г.І., Якименко С.А. (Одеса) і Турчина М.В. (Тернопіль).

У третьому блоці першого дня була приділена увага захворюванням очного дна, а саме хірургічному лікуванню очного токсокарозу. Продемонстровано лікування патології макули із застосуванням мікроімпульсної лазерної коагуляції. Також велику увагу приділили ангіоїдним смугам сітківки: етіології, діагностиці, клініці, лікуванню.

У першому блоці другого дня було приділено увагу сучасним методам діагностики та лікуванню ретинобластоми. Розглядалися питання щодо ефективності поєднаної ПХТ — нового методу органозберігаючого лікування ретинобластоми. Відбулися обговорення з виявлення рецидивів ретинобластоми.

Другий блок другого дня був присвячений клінічному погляду на патологію очей. Обговорювались питання з діагностики й лікування регматогенного відшарування сітківки, асоційованої з відшаруванням судинної оболонки. Розглядались проблеми синдрому «сухого ока» та мейбоміїтів.

Третій блок другого дня був присвячений новим підходам розв'язання актуальних проблем офтальмохірургії. Підіймалися питання щодо ефективності кріохірургії в офтальмології. Були продемонстровані сучасні підходи до екзопротезування орбіти.

Вперше в рамках науково-практичної конференції відбулася фахова школа “Філатовська школа” з онлайн-навчанням на симуляційних тренінгах і семінарах, де лікарі освоїли нові підходи до діагностики та лікування захворювання.

В засіданнях конференції, в т.ч. на школах, з доповідями взяли участь 56 українських та закордонних фахівців (Латвія, Швейцарія), які представили свої інноваційні рішення, винаходи, вдосконалення в галузі офтальмології та суміжних спеціальностях. До збірника матеріалів науково-практичної конференції увійшло 94 наукові публікації.

Під час конференції проходила онлайн виставка сучасних лікарських засобів, виробів медичного призначення і спеціалізованих видань. На цьому заході учасники конференції змогли поспілкуватись з представниками компаній в онлайн чаті, зателефонувати представникам напряму за допомогою Viber та більш детально ознайомились з їх діяльністю, останніми досягненнями та продукцією в особистих кабінетах компаній на онлайн платформі.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання офтальмології” надала можливість об'єднатися відомим вченим, дослідникам, практикуючим лікарям і фахівцям суміжних напрямів для обміну досвідом, розширити професійні зв'язки й ділові стосунки, що сприяли підвищенню головного результату медичної науки – поліпшенню стану здоров'я населення і профілактики захворювань.

За результатами обговорення доповідей та обміну досвідом вирішено рекомендувати:

1. Застосування новітніх технологій та принципів лікування очної патології.

2. Забезпечення проведення щорічних скринінгових обстежень хворих на цукровий діабет з метою своєчасного виявлення діабетичної ретинопатії.

3. Сприяння підвищенню інформованості населення з питань профілактики очних захворювань. Особливу увагу необхідно приділяти профілактиці очного травматизму у дітей.

4. Приділяти увагу скринінгу, ранній діагностиці та профілактиці вродженої та набутої патології органа зору.

5. Посилити диспансерний нагляд хворих на тяжку офтальмопатологію: новоутворення очей та орбіти, глаукому, патологію сітківки, діабетичні ураження очей, наслідки пошкодження органа зору.

6. З метою підвищення професійного рівня офтальмологів України провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Актуальні питання офтальмології” 22-23 вересня 2021 року у м. Миколаєві.