Офтальмол. журн. — 2020. — № 6. — С. 61-63.

УДК  617.741-004.1:616-001.28

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202066163


Випадок радіаційної катаракти, виявленої через 29 років після радіаційного впливу

Н. В. Пасєчнікова 1, член-кор. НАМН України, д-р мед. наук, професор, П. А. Федірко 2, д-р мед. наук, професор, Бабенко Т. Ф. 2, канд. мед. наук

1 ДУ «Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

2 ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», Інститут радіаційної гігієни і епідеміології; Київ (Україна)

E-mail: eye-rad@ukr.net

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Пасєчнікова Н.В. Випадок радіаційної катаракти, виявлений через 29 років після радіаційного впливу / Н. В. Пасєчнікова, П. А. Федірко, Т. Ф. Бабенко // Офтальмол. журн. — 2020. — № 6. — С. 61-63.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202066163

 

Актуальність. Радіаційна (променева) катаракта є визнаним біологічним ефектом радіаційного опромінення. Раніше було показано, що серед виявлених постЧорнобильських радіаційних катаракт мода латентного періоду становила 9 років після впливу іонізуючого випромінювання. Представляємо випадок радіаційної катаракти з типовою клінічною картиною, що розвинулась через 29 років після впливу радіації. 

Матеріал та методи. Під нашим спостереженням знаходиться пацієнтка С., 1937 року народження, яка в перші дні травня 1986 року працювала в зоні відчуження ЧАЕС. Оскільки протягом тривалого періоду ми щорічно здійснювали офтальмологічне обстеження пацієнтки за стандартизованою схемою, що включала біомікроскопію, огляд і фотографування кришталика, час появи специфічного помутніння кришталика вдалося зафіксувати з точністю до декількох місяців. 

Результати. При офтальмологічному обстеженні пацієнтки 15.12.2014 р.: у кришталику – початкові зміни кортикальних шарів на периферії, які не мають специфічних ознак радіаційного впливу, вакуолі в передніх субкапсулярних шарах. При обстеженні 08.09.2015 р. в кришталику правого ока спостерігається поява початкового специфічного помутніння в задній центральній субкапсулярній зоні.

Висновок. Представлено задокументований випадок радіаційної катаракти з типовою клінічною картиною, що розвинулась через 29 років після радіаційного впливу. Виявлення радіаційної катаракти в такому віддаленому періоді після опромінення свідчить про тривалий характер змін в радіаційно опроміненому оці.

Ключові слова: катаракта, радіаційна катаракта, іонізуюча радіація, Чорнобильська катастрофа, латентний період


Література

1.Pasechnikova N.V., Fedirko P. A. Radiation cataract: new data received after Chornobyl accident // International conference «Health effects of the Chornobyl accident – 30 years aftermath»: Program and Abstracts, April 18-19 2016. – Kyiv, 2016. – P.113.

2.Worgul B.V., Medvedovsky C., Wu B. Use of non-subjective analysis of lens transparency in experimental radiation cataract research // Ophthal Research. – 1995. – Vol.27. – P.110-115. 

3.Федірко П. Радіаційна катаракта як віддалений ефект Чорнобильської катастрофи // Вісн. наук. досліджень. – 2000. – № 2. – С. 46–48.

4.Fedirko P. A., Babenko T.F., Kolosynska O.O. et al. Clinical types of cataracts in a long-term period after acute radiation sickness // Problems of radiation medicine and radiobiology. – 2019. – Vol.24. – P.493-502. 

5.Zhou D. D., Yao L., Guo K. M., Lu C. W. Cytogenetic evaluation of cataract patients occupationally exposed to ionizing radiation in northeast China // Genetics and Molecular Research. – 2016. – Vol.15(3). – 15038687.

6.Korol A. R., Zadorozhnyy O. S., Naumenko V. O., Kustryn T. B., Pasyechnikova N.V. Intravitreal aflibercept for the treatment of choroidal neovascularization associated with pathologic myopia: A pilot study // Clin Ophthalmol. – 2016. – Vol.10. –P. 2223-2229. 

7.Korol A., Kustryn T., Zadorozhnyy O., Pasyechnikova N., Kozak I.  Comparison of efficacy of intravitreal ranibizumab and aflibercept in eyes with myopic choroidal neovascularization: 24-month follow-up // J Ocul Pharmacol Ther. – 2020. – Vol.36(2). – P.122-125. 

8.Babenko T. F., Fedirko P. A., Dorichevska R.Y., Denysenko N.V. , Samoteikina L. A., Tyshchenko O. P. The risk of macular degeneration development in persons antenatally irradiated as a result of Chornobyl NPP accident // Problems of radiation medicine and radiobiology. – 2016. –  Vol.21. – P.172-177.

9.Yao X., Zhai M., Zhou L., Yang, L. Protective effects of SND1 in retinal photoreceptor cell damage induced by ionizing radiation // Biochemical and Biophysical Research Communications. – 2019. – Vol.514 (3). – P.919-925.

10.Mao X.W., Boerma M., Rodriguez D. et al. Acute Effect of Low-Dose Space Radiation on Mouse Retina and Retinal Endothelial Cells // Radiation Research. – 2018. – Vol.190 (1). – P. 45-52.

11.Vasylenko V.V., Nechaev S.Y., Tsigankov et al. Results of comprehensive radiological & hygienic monitoring in some settlements of radiologically contaminated areas in Rivne region in 2017 // Problems of radiation medicine and radiobiology. – 2018. –  Vol.23. – P. 139-152.  

12.Vasylenko V. V., Tsigankov M. Y., Nechaev S. Y. et al. Peculiarities of internal radiation doses due to 137Cs and 90Sr intake in population from Zhytomyr oblast in a late period after the Chornobyl NPP accident et al. // Problems of radiation medicine and radiobiology. – 2013. –  Vol.18. – P.59–69.

13.Prylypko V.A., Morozova M.M., Petrychenko O.O., Ozerova Y.Y., Kotsubinskij O.V. Morbidity rates in the NPP surveillance zone and radiologically contaminated areas // Problems of radiation medicine and radiobiology. – 2018. – Vol.23.  – P.188-199. 

14.Gunko N.V., Korotkova N.V. Variability of population gender and age composition in areas with the most intensive radiological contamination in Ukraine // Problems of radiation medicine and radiobiology. – 2018. – Vol.23. – P.153-163.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

 

Поступила  14.08.2020