Офтальмол. журн. — 2020. — № 5. — С. 29-35.

УДК  [617.713-002:616.379-008.64]-085.27

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202052935


Ефективність використання аутологічної сироватки крові у комплексному лікуванні бактеріальних виразок рогівки у хворих на цукровий діабет 

О. В. Заволока,  канд. мед. наук;  П. А. Бездітко, д-р мед. наук, професор

Харківський національний медичний університет; Харків (Україна)

E-mail: оlesya_zavoloka@yahoo.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ:Заволока О. В.Ефективність використання аутологічної сироватки крові у комплексному лікуванні бактеріальних виразок рогівки у хворих на цукровий діабет / О. В.Заволока,  П.А.   Бездітко // Офтальмол. журн. — 2020. — № 5.  — С. 29-35. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202052935


Актуальність. Лікування запальних захворювань рогівки у хворих на цукровий діабет повинно враховувати наявність діабетичної кератопатії, що розвивається на фоні діабетичної нейропатії рогівки. 

Мета – визначити вплив ад’ювантної терапії шляхом використання очних крапель з аутологічною сироваткою крові на загоєння бактеріальних виразок рогівки у хворих на цукровий діабет 1 типу.

Матеріал та методи. Було проаналізовано результати спостереження за 19 хворими (19 очей) на бактеріальну виразку рогівки та цукровий діабет 1 типу, у яких відмічалось уповільнене загоєння виразкового дефекту рогівки та при повторному бактеріологічному дослідженні через 1 тиждень після призначення лікування, підтверджено відсутність мікроорганізмів. Крім стандартних, методи офтальмологічного дослідження включали бактеріологічне дослідження, флюоресцеїновий тест, ОКТ переднього відрізку ока, безконтактне дослідження чутливості рогівки. Хворим основної групи (10 осіб) на фоні продовження місцевого лікування антисептиками, мідриатиками, та системної протизапальної терапії додатково в інстиляціях призначали очні краплі з аутологічною сироваткою крові; контрольній групі хворих (9 осіб) продовжили місцеве лікування антисептиками, трофічними препаратами, репарантами, сльозозамінниками, мідриатиками, та системну протизапальну терапію. Спостереження проводили при першому  візиті, через 7 днів, через 14 днів (при отриманні результатів повторних бактеріологічних досліджень та додатковому призначенні аутологічної сироватки крові основній групі), через  17 днів, 21 день, 24 дні. 

Результати. Виявили, що додаткове місцеве використання очних крапель з аутологічною сироваткою крові у хворих на цукровий діабет 1 типу та бактеріальну виразку рогівки після ерадикації збудника захворювання приводить до зниження ступеню перикорнеальної ін’єкції, зменшення розмірів та глибини виразкового дефекту, зникнення інфільтрації рогівки та набряку оточуючих виразку тканин рогівки у порівнянні до показників контрольної групи уже через 3 дні лікування, та одужання усіх хворих й підвищення чутливості рогівки на 32,6 % через 10 днів.

Висновки. Додаткове місцеве використання очних крапель з аутологічною сироваткою крові ефективне у комплексному лікуванні порушення загоєння бактеріальної виразки рогівки у хворих на цукровий діабет 1 типу після ерадикації збудника захворювання. 

Ключові слова: цукровий діабет, бактеріальна виразка рогівки, аутологічна сироватка крові, чутливість рогівки

 

Література

1.Vieira-Potter V.J., Karamichos D., Lee D.J. Ocular complications of diabetes and therapeutic approaches // Biomed Res Int. – 2016. – 2016:3801570. [PubMed: 27119078]. 

2.Kaji Y. Prevention of diabetic keratopathy // Br J Ophthalmol. – 2005. – Vol.89. – P.254–5. 

3.Austin A., Lietman Т., Rose-Nussbaumer J. Update on the Management of Infectious Keratitis // Ophthalmology. – 2017. – Vol.124(11). – P.1678-89. 

4.Schulze S.D., Sekundo W., Kroll P. Autologous serum for the treatment of corneal epithelial abrasions in diabetic patients undergoing vitrectomy // American Journal of Ophthalmology. – 2006. – Vol.142(2). – P.207–211.

5.Тройченко Л.Ф. Эффективность усовершенствованного метода лечения персистирующих эпителиальных дефектов и торпидных язв роговицы: дисс. … канд. мед. наук : 14.01.18. Одесса, 2013. – 161 с.

6.Dyck P.J., Dyck P.J.B. Diabetic polyneuropathy: section III. In Diabetic Neuropathy. –2nd ed. Dyck P.J., Thomas P.K. – Eds. Philadelphia, W.B. Saunders. 1999. – P.255–278. 

7.Boulton A.J., Malik R.A., Arezzo J.C., Sosenko J.M. Diabetic somatic neuropathies // Diabetes Care. – 2004. – Vol. 27(6). – P.1458-1486. 

8.Geerling G., MacLennan S., Hartwig D. Autologous serum eye drops for ocular surface disorders // British Journal of Ophthalmology. – 2004. – Vol.88(11). – P.1467–1474.

9.Lekhanont K., Jongkhajornpong P., Choubtum L., Chuckpaiwong V. Topical 100% serum eye drops for treating corneal epithelial defect after ocular surgery // Biomed Res Int. – 2013. – 2013:521315. doi: 10.1155/2013/521315. 

10.Заволока О.В., Бездітко П.А., Луханін О.О. Ефективність нового пристрою для безконтактної діагностики чутливості рогівки при визначенні її нейротрофічного стану у хворих на цукровий діабет I типу та бактеріальний кератит // Офтальмол. журн. – 2019. – №6. – Р.29-33.

11.Wang B., Yang S., Zhai H., Zhang Y., Cui C., Wang J., Xie L. A comparative study of risk factors for corneal infection in diabetic and non-diabetic patients // Int J Ophthalmol. – 2018. – Vol.11(1). – P.43–7. 

12.Grzybowski A., Kanclerz P., Huerva V., Ascaso F., Tuuminen R. Diabetes and Phacoemulsification Cataract Surgery: Difficulties, Risks and Potential Complications // J Clin Med. – 2019. – Vol.8(5). – P.716. 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила  17.02.2020