Офтальмол. журн. — 2020. — № 5. — С. 86-89.

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202058689


Внесок в офтальмологію та юриспруденцію родини Філатових-Гернетів: період становлення 

Б. В. Кіндюк 1, д-р юридичних наук, професор; С. С. Овчарук 2, д-р юридичних наук; А. В. Стечишин 3, канд. юрид. наук; О. В. Баклан 4, д-р юридичних наук, професор 

1 Одеський державний університет внутрішніх справ; Одеса (Україна)

2 Університет митної справи та фінансів; Дніпро (Україна)

3 Приватний вищий навчальний заклад Короля Данили; Івано-Франківськ (Україна)

4 Київський університет ім. Бориса Грінченка; Київ (Україна)

КАК ЦИТИРОВАТЬ:Кіндюк Б. В. Внесок в офтальмологію та юриспруденцію родини Філатових-Гернетів: період становлення / Б. В. Кіндюк, С. С. Овчарук, А. В. Стечишин, О. В. Баклан // Офтальмол. журн. — 2020. — № 5. — С. 86-89. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202058689  


В роботі за допомогою бібліографічного методу розглянуто творчий шлях яскравих представників родини Філатових, видатних науковців в сфері офтальмології та юриспруденції – В.П. Філатова та М.М. Гернета. Показано, що на становлення творчої особистості суттєво вплинула родина вчених, їх батьки – П.Ф. Філатов та М.О. Гернет та інші представники цієї численної родини. Під час студій в Московському університеті молоді вчені показали свій талант, обдарованість, відданість науці, що дало їм змогу  продовжити свій творчий шлях.

Ключові слова:  Філатов В.П., Гернет М.М., біографічний метод, творчий шлях, офтальмологія, юриспруденція

 

Література

1.Коваленко Н.Б. Филатов В.П. Рассказ длиною в жизнь… . – Одесса: Музейно-Выставочный Комплекс им. ак. В.П. Филатова, 2011. – 350 с.

2.Коваленко Н.Б. Филатов В.П. «не говори с тоской – «их нет», а с благодарностию – «были» … . – Одесса: Музейно-Выставочный Комплекс им. ак. В.П. Филатова, 2013. – 152 с.

3.Коваленко Н.Б. Страницы нашей истории: к 80-летию ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМИ Украины». – Одесса: Бондаренко М.А., 2018. – 386 с.

4.Цаудер П. Академик Филатов // Всемирные одесские новости.  – 2002. – №4 (48). – С. 10.

5.Блохинцев А.Н.  И жизни след оставили своей…  – Саратов : Приволж. кн. изд-во, Ульян. отд-ние, 1980.  – 223 с.

6.Сокальська О. В. Михайло Миколайович Гернет: сторінки біографії та наукова спадщина в галузі пенітенціаристики // Науковий вісник. – 2013.  – №4.  С.79-86. 

7.Филиппов П.А. Профессор Гернет Михаил Николаевич: жизнь и научно-творческая деятельность.  – М.:ИКД Зерцало, 2015. – 88 с.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 26.06.2020