Офтальмол. журн. — 2020. — № 5. — С. 62-74.

УДК  616.714.3-006-07-073.756.8

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202056274


Клініко-морфологічні та інтраскопічні  (комп’ютерно-томографічні та магнітно-резонансні) характеристики пухлин краніофаціально-орбітальної локалізації 

О. І. Паламар 1, канд. мед. наук; Е. В. Лукач 2, д-р мед. наук; проф.; А. П. Гук 1, канд. мед. наук; 

А. П. Малецький 3, д-р мед. наук; С. І. Полякова 3, д-р мед. наук; О.В. Кравець 4, канд. мед. наук;  

Ю.О. Сережко2, канд. мед. наук;  Д.І. Оконський 1, с.н.с.

1 Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМНУ; Київ (Україна)

2 ДУ «Інститут отоларингології НАМНУ ім.проф. О.С. Коломійченка»; Київ (Україна)

3 ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»; Одеса (Україна)

4 Національний інститут рака МОЗ України; Київ (Україна)

E-mail: Erwin@lukach.org

КАК ЦИТИРОВАТЬ:Паламар О. І. Клініко-морфологічні характеристики пухлин краніофаціально-орбітальної локалізації / О. І. Паламар, Е. В. Лукач, А. П. Гук, А. П. Малецький, С. І. Полякова, О. В. Кравець, Ю. О. Сережко, Д. І. Оконський // Офтальмол. журн. — 2020. — № 5. — С. 62-74. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202056274

 

Вступ. Пухлини краніофаціально-орбітальної локалізації (ПКФОЛ)  частіше є злоякісними епітеліальними пухлинами, які розвиваються в носовій порожнині, параназальних синусах, орбіті і у 25-30% хворих діагностуються в занедбаних випадках. Первинні пухлини епітеліального генезу в орбіті локалізуються в області сльозної залози (ПСЗЕГ) і мають інвазивний ріст з деструкцією верхньої і зовнішньої кістних стінок орбіти з інтракраніальним і інтрацеребральним поширенням.

Мета: проаналізувати клініко-морфологічні, та інтраскопічні  (комп’ютерно-томографічні та магнітно-резонансні) характеристики пухлин краніофаціально-орбітальної локалізації.

Матеріал і методи. Обстежені 192 пацієнті з ПКФОЛ, які лікувались в ДУ «Інститут отоларингології ім. О. С.Коломійченка НАМН України» і ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України». Також обстежено 110 хворих з ПСЗЕГ, які лікувались в ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України».  

Результати. У 133 (69,3%) хворих було виявлено злоякісні, у 59 (30,7%) - доброякісні ПКФОЛ. За гістоморфологічною характеристикою основну частку доброякісних ПКФОЛ (84% випадків) склали ювенільні ангіофіброми носоглотки, менінгіоми та остеоми. Первинна локалізація доброякісних ПКФОЛ була екстракраніальною в 51% випадків, інтракраніальною — в 22%, з кістково-хрящової основи черепа — в 27%. Серед злоякісних ПКФОЛ основну частку склали ракові новоутворення (40% випадків). Первинна локалізація злоякісних ПКФОЛ була екстракраніальною у 81% випадків, з кістково-хрящової основи черепа — у 19%. 

Серед ПСЗЕГ доброякісні пухлини діагностовано у 51 (46,3%) хворого, до яких віднесено: плеоморфна аденома – 42 (38,2%), мукоепідермоїдна пухлина – 5 (4,5%), міксома – 3 (2,7%) пацієнта і онкоцитома – 1 (0,9%) випадок. Злоякісні ПСЗЕГ діагностовано у 59 (53,7%) хворих, до яких віднесено: аденокарцинома – 33 (30,0%), аденокістозна карцинома – 18 (16,4%), рак у плеоморфній аденомі – 8 (7,3%).

Визначені загальномозкові, рінологічні, нейроофтальмологічні та отологічні симптоми, які зустрічаються однаково часто як при доброякісних, так і при злоякісних ПКФОЛ, а також найбільш характерні для ПСЗЕГ. 

Описані клінічні, КТ і МРТ ознаки характерні для різних гістоморфологічних типів новоутворень як доброякісного, так і злоякісного характеру.

Висновки. Особливістю ПКФОЛ є їх великі, а в багатьох випадках і гігантські розміри, у тому числі первинних, уперше діагностованих утворень на тлі тривалого безсимптомного періоду. Визначено частоту ураження різних відділів інтра- та екстракраніальної поверхні основи черепа з перевагою ураження латеральних відділів основи черепа при доброякісних пухлинах та в межах дна передньої черепної ямки – при злоякісних. Інвазивний інтракраніальний ріст злоякісних та інтракраніальне поширення доброякісних ПКФОЛ має певні градації, обумовлені здебільшого їх гістобіологічними особливостями та тривалістю захворювання. Інтракраніальне і інтрацеребральне розповсюдження ПСЗЕГ є основною причиною летальності.

Ключові слова: доброякісні і злоякісні пухлини краніофаціально-орбітальної локалізації, пухлини сльозової залози епітеліального генеза, клініка, комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, діагностика

 

Література

1.Бровкина А.Ф. Болезни орбиты: Руководство для врачей. – 2-е изд. – М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2008. – 256 с.

2.Комбінована етмоїдектомія (зовнішня трансназальна і транскраніальна фронтальна) з приводу злоякісної пухлини решітчатого лабіринту / М. Є. Поліщук, Е. В. Лукач, Г. О. Опанащенко [і інш.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 1995. – №3. – с.43-45. 

3.Полякова С. І. Пухлини сізної залози епітеліального ґенезу (клініка, діагностика, прогноз, лікування) / С. І. Полякова // Автореферат дисер. На здобуття наукового ступення д-ра мед. наук, 14.01.18 – офтальмологія, Одеса, 2011. – 31 с.

4.Adenoid cystic carcinoma arising in the inferior orbit without evidence of lacrimal gland involvement / S. C. Lin, H. C. Kau, C. F. Yang [et al] // Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. – 2008. , Jan. – Feb. – 24(1). – P. 74-6.

5.Atypical presentations of pleomorphic adenoma of the lacrimal gland / M. R. Vagefi, J. E. Hong, O. M. Zwick [et al] // Ophthal. Plast. Reconstr. Surg. – 2007, Jul. – Aug. – 23(4). – P. 272-4.

6.Bernardini F.P. Epithelial tumors of the lacrimal gland: on update / F. P. Bernardini, M. H. Davoto, J. O. Croxatho // Curr. Opion. Ophthalmol. – 2008, Sep. – V. 19, N5. – P. 409-13.

7.Blitzer A. Craniofacial resection of ossifying fibromas and osteomas of the sinuses / A. Blitzer, K. D. Post, J. Conley // Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. – 1989. – Vol. 115, N 9. – P. 1112-1115.

8.Cantrell R. W. Esthesioneuroblastoma: diagnosis and treatment / R. W. Cantrell, B. Y. Ghorayeb, G. S. Fitz–Hugh // Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. – 1977. – Vol. 86, N 6, Pt. 1. – P. 760-765. 

9.Carrabba G. A. Surgery for clival lesions: open resection versus the expanded endoscopic endonasal approach / G. A. Carrabba, R. Dehdashti, F. Gentili // Neurosurg. Focus. – 2008. – Vol. 25, N 6. – P.7. 

10.Cheesman A. D. Craniofacial resection for tumors of the nasal cavity and paranasal sinuses / A. D. Cheesman, V. J Lund, D. J. Howard // Head Neck Surg. – 1986. – Vol. 8, N 6. – P. 429-435. 

11.Complications of craniofacial resection for malignant tumors of the skull base: report of an International Collaborative Study / I. Ganly, S. G. Patel, B. Singh [et al] // Head Neck. – 2005, Jun; 27 (6): 445-51. 

12.Craniofacial Resection for Malignant Tumors Involving the Anterior Skull Base / J. P Shah, D. H. Kraus, M. H. Bilsky [et al.] // Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. – 1997. – Vol. 123, N 12. – P. 1312-1317. 

13.Craniofacial resection for vascular leiomyoma of the nasal cavity / P. Nicolai, L. O. Redaelli de Zinis, F. Facchetti [et al.] // Am. J. Otolaryngol. – 1996. – Vol. 17. – P. 340-344. 

14.Craniofacial surgery for malignant skull base tumors: report of an international collaborative study / S. G. Patel, B. Singh, A. Polluri [et al.] // Cancer. – 2003. – Vol. 98, N 6. – P. 1179-1187. 

15.Сurrie Z. L. Long-term risk of recurrence after intact excision of pleomorphic adenomas of the lacrimal gland / Z. L. Currie, G. E. Rose // Arch. Ophthalmo. – 2007? Dec. – 125(12). – P. 1643-6.

16.Daele J. J. Cancer of the nasal vestibule, nasal cavity and paranasal sinusesbase / J. J. Daele, V. Vander Poorten, P. Rombaux, M. Hamoir // B-ENT. – 2005; Suppl 1: b 87–94. 

17.Emery E. Respective indications of orbital and/or zygomatic arch removal combined with fronto–pteriono–temporal approaches 58 cases / E. Emery, M. Alaywan, M. Sindou // Neurochirurgie. – 1994. – Vol. 40, N 6. – P. 337-347. 

18.Endonasal Ethmoidectomy and Bifrontal Craniotomy with Craniofacial Approach for Resection of Frontoethmoidal Osteoma Causing Tension Pneumocephalus / M. C. Park, M. A. Goldman, J. E. Donahue [et al.] // Skull Base. – 2008. – Vol. 18, N 1. – P. 67-72. 

19.Esthesioneuroblastoma / F. Elloumi, N. Boujelbene, L. Ghorbal [et al.] // Bull Cancer. – 2012. – Vol. 99, N 12. – P. 1197-1207. 

20.Esthesioneuroblastoma. Transcribiform–transfovea ethmoidalis endonasal expanded approach. Technical note / Valdepenas J. A. Simal Julian, P. Miranda Lloret, E. Cardenas Ruiz [et al.] // Neurocirugia (Astur). – 2012. – Vol. 23, N 4. – P. 157-163. 

21.Esthesioneuroblastoma: a population–based analysis of survival and prognostic factors / D. Jethanamest, L. G. Morris, A. G. Sikora, D. I. Kutler // Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. – 2007. – Vol. 133, N 3. – P. 276-280. 

22.Esthesioneuroblastoma: is there a need for elective neck treatment? / C. Demiroz, O. Gutfeld, M. Aboziada [et al.] // Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2011. – Vol. 81, N 4. – P. 255-261. 

23.Falcioni M. Lateral approaches to the clivus / M. Falcioni // Acta Otorhinolaryngol. Ital. – 1997. – Vol. 17, N 6, Suppl. 57. – P. 3-16. 

24.Henderson J. W. Orbital tumors. – Raven Press, New York. – 1994. – 448 p.

25.Ichimura K. Analysis of tumor recurrence following anterior skull base surgery / K. Ichimura // Eur. Arch. Otorhinolaryngol. – 1998. – Vol. 255, N 3. – P. 155-162. 

26.Kuriakose M. A. Anterior skull base surgery / Kuriakose M. A., N. P. Trivedi, V Kekatpure // Indian J. Surg. Oncol. – 2010. – Vol. 1, N 2. – P. 133-145. 

27.Maroldi R. Metastatic disease of the brain: extra–axial metastases (skull, dura, leptomeningeal) and tumour spread / R.Maroldi, C. Ambrosi, D. Farina // Eur. Radiol. – 2005. – Vol. 15, N 3. – P. 617-626. 

28.Microvascular free tissue transfer in reconstructing skull base defects: lessons learned / T. N. Teknos, J. C. Smith, T. A. Day [et al.] // Laryngoscope. – 2002. – Vol. 112, N 10. – P. 1871-1876. 

29.Origitano T. C. Combined anterior and anterolateral approaches to the cranial base: complication analysis, avoidance, and management / T. C. Origitano, G. J. Petruzzelli, J. P. Leonetti, D. Vandevender // Neurosurgery. – 2006, Apr; 58 (4 Suppl 2): ONS–327-36. 

30.Pendleton C. Transfacial approaches to the skull base: the early contributions of harvey cushing / C. Pendleton, S. M. Raza, K. D. Boahene, A. Quinones–Hinojosa // Skull Base. – 2011. – Vol. 21, N 4. – P. 207-214. 

31.Sartoris A. Anterior craniofacial resection in the treatment of malignant nasal-paranasal sinus tumors with intracranial extension / A. Sartoris, G. Cortesina, G. P. Busca // Acta Otorhinolaryngol. Ital. — 1991. — Vol. 11. — P. 317—327. 

32.Taghi A. Craniofacial resection and its role in the management of sinonasal malignancies / A. Taghi, A. Ali, P. Clarke // Expert. Rev. Anticancer. Ther. – 2012. – Vol. 12, N 9. – P. 1169-1176. 

33.Tsai E. C. Tumors of the skull base in children: review of tumor types and management strategies / E. C. Tsai, S. Santoreneos, J. T. Rutka // Neurosurg Focus. – 2002 May 15; 12(5). 

34.Uttley D. Transfacial approaches to the skull base / D. Uttley // Adv. Tech. Stand. Neurosurg. – 1997. – Vol. 23. – P. 145-188. 

35.Van Buren J. M. Ten years’ experience with radical combined craniofacial resection of malignant tumors of the paranasal sinuses / J. M. van Buren, A. K. Ommaya, A. S. Ketcham // J. Neurosurg. – 1968. – Vol. 28, N 4. – P. 341-350. 

36.Weber S. M. Radial forearm free tissue transfer in the management of persistent cerebrospinal fluid leaks / S. M. Weber, J. Kim, J. B. Delashaw, M. K. Wax // Laryngoscope. – 2005. – Vol. 115, N 6. – P. 968-972. 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила  27.07.2020