Офтальмол. журн. — 2020. — № 5. — С. 3-7.

УДК  617.7-007.681-002 :617.741-004.1-089 -085.837.3+612.841-073.581

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2020537

 

Ефективність факоемульсифікації у комбінації з гоніосинехіолізисом в лікуванні первинної закритокутової глаукоми

І. Я. Новицький, д-р мед. наук, проф.; Р. М. Лопадчак, аспірант; М. І. Новицький, канд. мед. наук

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Комунальне некомерційне підприємство «8 міська клінічна лікарня»; Львів (Україна)

E-mail: Inovytskyy@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Новицький І. Я. Ефективність факоемульсифікації у комбінації з гоніосинехіолізисом в лікуванні первинної закритокутової глаукоми  / І. Я. Новицький, Р. М. Лопадчак, М. І. Новицький // Офтальмол. журн. — 2020. — № 5. — С. 3-7. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2020537


Вступ. На даний час не існує єдиної тактики хірургічного лікування первинної закритокутової глаукоми (ПЗКГ). 

Мета. Вивчити клінічну ефективність і гіпотензивний ефект факоемульсифікації катаракти (ФЕК) у комбінації з гоніосинехіолізисом (ГСЛ) в лікуванні ПЗКГ.

Матеріал та методи. Було прооперовано 9 пацієнтів (9 очей) з хронічною закритокутовою глаукомою, середній вік котрих становив 63,4±9,6 років. 8 хворим (8 очей) проведена операція ФЕК + ГСЛ, 1 хворому (1 око) послідовно проведені ФЕК і, пізніше, – ГСЛ. Показом до операції була некомпенсація внутрішньоочного тиску (ВОТ) (ВОТ > 22 мм рт.ст. на максимально переносимій гіпотензивній терапії) і синехіальний блок кута передньої камери. 

Результати. ГСЛ проводився з використанням гоніоскопу Морі, що дозволило провести  роз’єднання гоніосинехій у всіх квадрантах. Рівень ВОТ до операції становив 26,33±3,6 мм рт.ст., на 7 день після операції – 18,44±0,88, на 30 день – 18,44±1,13 і на 90 день – 18,11±1,05 мм рт.ст. Гострота зору підвищилась від 0,09±0,05 до 0,35±0,2. Кількість гіпотензивних препаратів, які використовували пацієнти до операції, становила 2,8±0,92, після операції – 0,77±0,83.

Висновки. Комбінована операція ФЕК із ГСЛ має виражений гіпотензивний ефект. Інтраопераційна візуалізація кута передньої камери, роз’єднання гоніосинехій у всіх квадрантах дозволяє підвищити ефективність операції ГСЛ.

Ключові слова: первинна закритокутова глаукома, факоемульсифікація катаракти, гоніосинехіолізис, внутрішньоочний тиск

 

Литература

1.Alaghband P., Rodrigues I.A, Goyal S. Phacoemulsification with Intraocular Implantation of Lens, Endocyclophotocoagulation, and Endoscopic-Goniosynechialysis (PIECES): A Combined Technique for the Management of Extensive Synechial Primary Angle Closure Glaucoma //  J Curr Glaucoma Pract. – 2018. – Vol.12(1). – Р.45-49. 

2.Guidelines and terminology. – European Glaucoma Society,4th edition, 2018. – Р.100-129

3.Harasymowycz P. J., Papamatheakis D.G, Ahmed I, Assalian A, Lesk M, Al-Zafiri Y, Kranemann C, Hutnik C. Phacoemulsification and goniosynechialysis in the management of unresponsive primary angle closure // J Glaucoma. – 2005. –  Vol.14(3). – P.186-9.

4.Lai J.S., Tham C.C., Chua J.K. Efficacy and safety of inferior 180 degrees goniosynechialysis followed by diode laser peripheral iridoplasty in the treatment of chronic angle-closure glaucoma // J Glaucoma. – 2000. – Vol.9 – P. 388–91.

5.Lai J.S., Tham C.C., Lam D.S. The efficacy and safety of combined phacoemulsification, intraocular lens implantation, and limited goniosynechialysis, followed by diode laser peripheral iridoplasty, in the treatment of cataract and chronic angle-closure glaucoma // J Glaucoma. – 2001. – Vol.10. – P. 309–15.

6.Liu Y., Li W., Jiu X., Lei X., Liu L, Yan C., Li X. Systematic Review and Meta-Analysis of Comparing Phacoemulsification Combined with goniosynechialysis to other mainstream procedures in treating patients with angle-closure glaucoma // Medicine (Baltimore). – 2019. – Vol.98 (42). – e17654.

7.Shrivastava A., Singh K. The effect of cataract extraction on intraocular pressure // Curr Opin Ophthalmol. – 2010. – Vol.21. – P.118–22.

8.Shwartz G.F., Qulgley H.A.Adherence and persistence with glaucoma therapy // Surv. Ophthalmol. – 2008. – Vol.53. – suppl 1 – S.57-68.

9.Takanori K., Toshihiro I., Masaru I. Long-term efficacy of goniosynechialysis combined with phacoemulsification for primary angle closure // Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. – 2013. – Vol.251. – P.825–30.

10.Tang Y, Tan J, Zhou X, Li X. Modified  phacoemulsification plus goniosynechialysis compared with conventional surgery for cataract and glaucoma // Exp Ther Med. –  2020. – Vol.19(1). – P.131-136. 

11.Tian T., Li M., Pan Y., Cai Y., Fang Y. The effect of phacoemulsification plus goniosynechialysis in acute and chronic angle closure patients with extensive goniosynechiae // BMC Ophthalmol. – 2019. – Vol. 4;19(1). – P.-65. 

12.Zhang H., Tang G., Liu J. Effects of phacoemulsification combined with goniosynechialysis on primary angle-closure glaucoma // J Glaucoma. – 2016. – Vol.25. – P.499–503.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 08.05.2020