Офтальмол. журн. — 2020. — № 4. — С. 83-88.

УДК 617.7-007.681:615.036:571

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202048388


Математичне моделювання в ранжуванні монопрепаратів тимололу за критерієм їх ефективності

В. М. Сакович, д-р мед. наук, проф.; О. В. Макаренко, д-р мед. наук, проф.; О. В. Кривов'яз, д-р фарм. наук; Ю. О. Томашевська, канд. фарм. наук; В. М. Коваль, канд. фарм. наук

1 ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Дніпропетровськ(Україна)

2 Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова; Вінниця (Україна)

E-mail:  tomasevskau@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ:  Сакович В. М. Математичне моделювання в ранжуванні монопрепаратів тимололу за критерієм ефективності / В. М. Сакович, О. В. Макаренко, О. В. Кривов'яз, Ю. О. Томашевська, В. М. Коваль // Офтальмол. журн. – 2020. – № 4. – С. 83-88.  http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202048388 


Вступ. Глаукома – це патологія, що супроводжується підвищеним внутрішньоочним тиском. Традиційно лікування пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою (ПВКГ) починається з призначення однокомпонентних препаратів бета-адреноблокаторів, зокрема тих, що містять Тимолол.

Мета: порівняти ефективність препаратів тимололу, представлених на фармацевтичному ринку України, в монотерапії ПВКГ за даними експертної оцінки.

Методи. В опитуванні взяли участь 44 лікаря-фахівця (офтальмолога) з різних регіонів України, з різним стажем роботи, науковим ступенем та досвідом лікування хворих на глаукому. Анкети були оброблені з використанням методу апріорного факторного ранжування.

Результати. Після обробки результатів експертної оцінки з використанням методу математичного моделювання була побудована рангова діаграма, а рівень впливу фактора на досліджуваний параметр оцінювався за значенням рангової суми. Таким чином, було встановлено ряд переваг монопрепаратів Тимололу.

Висновок Використовуючи метод апріорного ранжування було встановлено, що препарати під торговими назвами Кузімолол, Арутимол і Офтан тимолол демонструють найвищу ефективність.

Ключові слова: апріорне ранжування, глаукома, препарати Тимололу

 

Література

1.Кривов’яз О. В. Якість життя хворих на глаукому: соціальні та фармакоекономічні аспекти. Дніпро : Літограф, 2017. –  144 с. 

2.European Glaucoma Society – Terminology and guidelines for glaucoma. – 2014. – 195 p. – (4th ed.). 

3.Математичне планування експерименту при проведенні наукових досліджень в фармації / Т. А. Грошовий, В. П. Марценюк, Л. І. Кучеренко та ін. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – 368 с.

4.Бабінцева Л. Ю. Експертне оцінювання у визначенні ефективності лікарських засобів/ Л. Ю. Бабінцева.// Медична інформатика та інженерія. 2014. № 1 С.21-23.

5.Державний реєстр лікарських засобів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.drlz.com.ua.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

 

Поступила 05.06.2020