Офтальмол. журн. — 2020. — № 4. — С. 56-61.

УДК 617.7-085.281/.462.065:612.085.2

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202045661


Дослідження цитотоксичності та кислотності екстрактів з синтетичного полімерного матеріалу на основі сітчастого поліуретану з іммобілізованим альбуцидом в умовах in vitro 

Н. А. Галатенко 1, д-р біол. наук; Д. В. Кулєш 1, канд. біол. наук; Л. Ф.  Наражайко 1 , пров. інженер; В. П. Гриценко 1 , провю інженер; Т. Ю. Закашун 1, пров. інженер;  А. П. Малецький 2 , д-р мед. наук; Н. М. Бігун 3 , канд. мед. наук

1 Інститут хімії високо-молекулярних сполук НАН України; Київ (Україна)

2 ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»;  Одеса (Україна)

3 КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня»;  Львів (Україна)

E-mail:  maletskiy@filatov.com.ua

КАК ЦИТИРОВАТЬ:  Галатенко Н. А. Дослідження цитотоксичності та кислотності екстрактів з синтетичного полімерного матеріалу на основі сітчастого поліуретану з іммобілізованим альбуцидом в умовах invitro / Н. А. Галатенко, Д. В. Кулєш, Л. Ф. Наражайко, В. П. Гриценко, Т. Ю. Закашун, А. П. Малецький, Н. М. Бігун // Офтальмол. журн. – 2020. – № 4. – С. 56-61. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202045661 


Актуальність. Відсоток очного травматизму в Україні є стабільно високим, у зв’язку з чим проведення відновлюючих операцій на орбіті та окулоорбітальній ділянці має важливе значення, а їх успішне впровадження залежить від якості імлантаційних матеріалів. Одним з таких матеріалів є розроблений нами полімерний матеріал на основі сітчастого поліуретану (ПУ) з біологічно активною речовиною – альбуцидом. 

Мета: дослідити в умовах in vitro цитотоксичність та кислотність екстрактів з синтетичних полімерних матеріалів на основі сітчастого ПУ та ПУ з іммобілізованим альбуцидом. 

Матеріал і методи. Випробування цитотоксичності. Для вивчення цитотоксичності композиційних матеріалів на основі сітчастого ПУ та ПУ з альбуцидом, був застосований метод клітинної культури. В якості джерела клітин використовували підшкірну клітковину білих лабораторних щурів лінії Wistar, що в умовах культивування викликає ріст фібробластних і фібробластоподібних елементів. 

Визначення міри кислотності водних розчинів (рН) проводилось шляхом дослідження екстрактів зі зразків ПУ та ПУ з альбуцидом. Величина рН характеризує кислотність або лужність екстракту. Величину рН вимірювали на універсальному іономірі ЕВ-74 зі скляними електродами.

Результати. Встановлено, що культура фібробластів, як у контролі, так і при дослідженні дослідних зразків ПУ та ПУ з альбуцидом, перебувала в стадії стабільного росту, що свідчить про відсутність токсичної дії екстрактів на культивовані клітини. Показано, що пінополіуретанові композиційні матеріали з альбуцидом мають нейтральне рН, яке не перевищує гігієнічних нормативів.

Ключові слова: сітчастий поліуретан, альбуцид, імплантат, реконструктивні операції на органі зору, цитотоксичність, величина рН

 

Література

1.Астахов Ю. С. Использование политетрафторэтиленовых имплантатов в офтальмохирургии / Ю. С. Астахов, В. П. Николаенко, В. Е. Дьяков. – СПб.: Фолиант, 2007. – 256 с.

2.Галатенко Н. А. Биологически активные полимерные материалы для медицины / Н. А. Галатенко, Р. А. Рожнова. – К., Наукова думка, 2013. – 211 с.

3.Галатенко Н. А. Характер реакції м’яких тканин на імплантацію синтетичного полімерного матеріалу на основі сітчастого поліуретану з біологічно активною речовиною (альбуцид, дакарбазин) при експериментальних  дослідженнях / Н. А. Галатенко,  Д. В. Кулєш, А. П. Малецький, О. С. Карпенко/ Офтальмол. журнал – 2018. – №6 – С. 52-58.

4.Груша Я. О. Клинико-морфологичсекие особенности использования ксеноперикарда при пластике век и орбиты / Я. О. Груша, A. A. Федоров, В. В. Дземешкевич, И. В. Блинова // Вестник офтальмол. – 2004. – №5 – С. 19-21.

5.Караян A. C. Одномоментное устранение посттравматических дефектов и деформаций скулоносоглазничного комплекса : дис. ... д-ра. мед. наук / A. C. Караян. М., 2008. – 250 с. 

6.Красновид Т. А. Глазной травматизм в современных условиях. Оказание ургентной помощи в Украине / Т. А. Красновид // Матер. научно-практич. конф. офтальмологов Черниговской, Киевской и др. областей. – Чернигов, 2013. – С.40-44.

7.Малецкий А. П. Результаты применения полимерно-композиционного материала (Ikvoban) при реконструктивных операциях на орбите и окулоорбитальной области / А. П. Малецкий, В. И. Дубкова, О. И. Maевская, Н. М. Бигун // Офтальмология. Восточная Европа. – 2013. – Спецвыпуск. – С. 188-197 

8.Рожнова Р. А. Структурно-морфологические исследования биологически активных имплантатов с пролонгированным лечебным действием / Р. А. Рожнова, В. В. Шилов, Н. А. Галатенко // Композиційні полімерні матеріали. – 2000. – Т. 22, №2. – С. 146–150.

9.Целомудрый А.  И. Современная система этапного лечения боевых ранений глаз в зоне проведения АТО /А. И. Целомудрый, Г. Е. Венгер, Д. Н. Погорелый, А. В. Ризванюк // Вісник морської медицини. – 2016. – № 2 (71). – C. 196-203.

10.Chao D. L. Hydroxyapatite versus polyethylene orbital implants for patients undergoing enucleation for uveal melanoma / D. L. Chao, J. W. Harbour //Can. J. Ophthalmol. – 2015. – 50. – P.151-154.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

 

Поступила 13.03.2020