Офтальмол. журн. — 2020. — № 3. — С. 16-22.

УДК  617.713- 007.64 - 089.168 

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202031622

 

Результати прискореного крослінкінгу колагену рогівки при прогресуючому кератоконусі II-III стадії (2-х річний аналіз)

Л. Ф. Тройченко, канд. мед. наук; Г. І. Дрожжина, д-р мед. наук, професор

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України»;  Одеса (Україна)

E-mail: cornea.@te.net.ua

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Тройченко Л. Ф. Результати прискореного крослінкінгу колагену рогівки при прогресуючому кератоконусі II-III стадії (2-х річний аналіз) / Л. Ф. Тройченко, Г. І. Дрожжина // Офтальмол. журн. – 2020. – № 3. – С. 16-22. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202031622

 

Вступ. В останні десятиріччя для лікування кератоконуса  2-3 стадії застосовують крослінкінг, або перехресне зшивання колагену рогівки (UltraViolet–Crosslinking – UV-X), оснований на процесах фотополімеризації колагену рогівки. В даний час за допомогою приладу останнього покоління (UV-X ™ 2000 фірми Avedro) можливе проведення прискореного крослінкінга, що дозволяє в три рази скоротити час процедури (до 10 хв.) у порівнянні з стандартним протоколом.

Метою нашого дослідження було - оцінити віддаленні результати (24 міс) прискореного крослінкінгу колагену рогівки при прогресуючому кератоконусі II-III стадій.

Матеріал та методи. Крослінкінг колагену рогівки виконано 119 пацієнтам (167 очей). Через 24 місяця після операції офтальмологічні зміни оцінювали на 40 очах.  Процедуру крослінкінгу виконували протягом 10 хв. за допомогою приладу UV-X ™ 2000, що володіє потужністю випромінювання 9 mW/см². 

Результати. Ступінь астигматизму через 24 міс. зменшилась на 1,15 дптр (n=40)  та склала (3,02±1,73 SD) дптр. Заломлююча сила рогівки (за критерієм Kmax) в термін спостереження до 24 міс. достовірно знизилася на 3,4 дптр (54,4± 6,62 SD, mediana 54,3). Через 24 міс після операції зареєстровано достовірне збільшення товщини рогівки за критерієм (thinnest local)  на 3,0 мкм до (462,7±34,3 SD) мкм (mediana 455,5 D). При аналізі зміни середніх значень некоригованої гостроти зору (НКГЗ) після акселерованого крослінкінгу через 24міс виявлено підвищення на 0,2 в порівнянні з даними до операції. При аналізі зміни середніх значень коригованної гостроти зору (КГЗ) виявлено підвищення на 0,25 через 24 міс в порівнянні з даним до операції.  Всього КГЗ підвищилася на 34 очах (85%) через 24 міс.

Висновки. Процедура прискореного крослінкінгу колагену рогівки на приладі UV-X ™ 2000 дозволяє, крім стабілізації прогресуючого кератоконусу ІІ-ІІІ ст., досягти зменшення ступеня астигматизму на 1,15 дптр, зменшення переломлюючої сили рогівки на 3,4 дптр, збільшенням товщини рогівки на 3,0 мкм, підвищення коригованної гостроти зору в 85% випадків в період до 24 місяців післяопераційного спостереження.

Ключові слова:  кератоконус, рогівка, крослінкінг

 

Література

1.Бикбов М. М. Метод перекрестного связывания коллагена роговицы при кератоконусе. Обзор литературы / М. М. Бикбов [и др.] // Офтальмология. – 2014. – Т. 11, № 3. – С. 13–18.

2.Бирич Т. А. Результаты лечения больных с кератоконусом / Т.А. Бирич, А.Ю. Чекина, Н.И. Аксенова // Офтальмология Белоруси. – 2010. –  №1(4).

3.Ивановская Е.В. Иммунологический статус больных с различными стадиями кератоконуса и кератоглобусом / Е. В. Ивановская, В. В.  Вит, В.Г. Головченко // Офтальмол. журн. –  2000. –  №5. – С. 40-44.

4.Дрожжина Г. И. Результаты применения ускоренного кросслинкинга коллагена роговицы при кератоконусе / Г. И. Дрожжина., Л. Ф. Тройченко, В. А. Науменко [и др.] // Офтальмол. журн. –  2018. –  №.3 –  С. 10-17.

5.Севастьянов Е. Н. Кератоконус (этиология, патогенез, медикаментозное лечение): учебное пособие / Е. Н. Севастьянов, Е. Н. Горскова, В. Ф. Экгард. – Челябинск: УГМАДО, 2005. – 32 с.

6.Солодкова Е. Г. Современные подходы в лечении прогрессирующей кератэктазии  / Е. Г. Солодкова [и др.] // Практическая медицина. – 2012. – №4. – С. 75-79.

7.Adel Alhayek. Corneal collagen crosslinking in keratoconus and other eye disease /Adel Alhayek, Pei-Rong Lu // Int J Ophthalmol. –  2015. –  Vol. 8(2). –  P. 407–418. 

8.Croghale N. S. Epidemiology of keratoconus / N. S.  Croghale // Indian J. Ophthalmol. – 2013. – Vol.61, No. 8. – P. 382-383. 

9.Georgiou T. Influence of ethnic origin on the incidence of keratoconus and associated atopic disease in Asians and white patients / T. Georgiou , C. L. Funnell, A. Cassels-Brown, R. O’Conor // Eye (Lond). –  2004 – Vol.18 – P. 379-383. doi.org/10.1038/sj.eye.6700652

10.Gordon-Shaag A., Millodot M, Shneor E, Liu Y. The genetic and environmental factors for keratoconus / A. Gordon-Shaag, M. Millodot, E. Shneor, et.al. // Biomed Res Int. –  2015; 2015:795738. doi: 10.1155/2015/795738.

11.Kymionis G.D. Herpetic keratitis with iritis after corneal crosslinking with riboflavin and ultraviolet A for keratoconus / G. D. Kymionis, D. M. Portaliou, D.I Bouzoukis, et.al. // J Cataract and Refract Surg. –   2007. – Vol.33. – №11. – P. 1982–1984.

12.Kohlhaas M. Biomechanical evidence of the distribution of cross-links in corneas treated with riboflavin and ultraviolet A light / M. Kohlhaas, E. Spoerl, T. Schilde,  [et al.] // J Cataract Refract Surg. –  2006. – Vol.32. –  №2. – P. 279–283.

13.Li X. Longitudinal study of the normal eyes in unilateral keratoconus patientes / X. Li., Y.S. Rabinowitz, K. Rasheed, H. Yang / Ophthalmology. – 2004. –– Vol. 111. – P. 440 - 446. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2003.06.020

14.Development of keratoconus after contact lens wear: Patient characteristic / M. S. Macsai, G. A. Varley, J. H. Krachmer //Arch Ophthalmol. -  1990. – Vol.108. - №26. – P.534–538.

15.Mazzotta C. Treatment of progressive keratoconus by riboflavin-UVA-induced cross-linking of corneal collagen; ultrastructural analysis by Heidelberg Retinal Tomograph II in vivo confocal microscopy in humans / C. Mazzotta, A. Balestrazzi, C. Traversi, [et al.] // Cornea. -  2007. - №26. – P. 390-397.

16.Changes in collagen orientation and distribution in keratoconus corneas / K. M. Meek, S. J.  Tuft, Y.  Huang [et al.] // Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. -  2005. – Vol. 46. - №6. – P.1948-1956.

17.Comparison of standard and accelerated corneal cross-linking for the treatment of keratoconus: a meta-analysis /Mehdi Shajari, Carolin M. Kolb, Bishr Agha1 Gernot Steinwender, Michael Muller [et al.] // Acta Ophthalmol.  - 2019: 97: e22–e35 ª 2018 Acta Ophthalmologica Scandinavica Foundation. Published by John Wiley & Sons Ltd doi: 10.1111/aos.13814

18.Nowak D. M. The genetics of keratoconus / D. M. Nowak, M. Gajecka // middle East Afr.J.Ophthalmol. – 2001. – Vol.18, №1. – P. 2 – 6.

19.Rabinowitz Y.S. Keratoconus / Y.S. Rabinowitz // SurvOphthalmol. –  1998. – Vol.42, №4. – P. 297–319.

20.Rebecca McQuaid. The theory and art of corneal cross-linking / Rebecca McQuaid,  MSc, Arthur B Cummings, and Michael Mrochen // Indian J Ophthalmol. – 2013. – Aug; 61(8) –  P. 416–419. 

21.Accelerated versus conventional corneal collagen cross-linking in patients with keratoconus: an intrapatient comparative study /M. M. Sadoughi, B. Einollahi ,  A. Baradaran-Rafii [et al.]  // IntOphthalmol. – 2018. – Feb;38(1). – P. 67–74.

22.Spoerl E. Induction of cross-links in corneal tissue / E. Spoerl, M. Huhle, T. Seiler // Exp. Eye Res. –1998. –Vol.66. – P. 97–103.

23.Spoerl E. Techniques for stiffening the cornea / E. Spoerl, T. Seiler // Refract. Surg. –1999. – Vol. 15. – P. 711-713.

24.Safety of UVA - riboflavin cross-linking of the cornea / E. Spoerl, M. Mrochen, D. Sliney, [et al.]  // Cornea. –  2007. – № 26. – P. 385 389.

25.Sporl E. Increased rigidity of the cornea caused by intrastromal crosslinking / E. Sporl, M. Huhle, M. Kasper, T. Seiler // Ophthalmologe. – 1997. – № 94(12). – P. 902–906.

26.Corneal epithelium in keratoconus / K. Tsubota, Y. Mashima, H. Murata [et al.]  // Cornea. –  1995. – Vol.14, №1. – P.77–83.

27.Wollensak G. Riboflavin ultraviolet - A - induced collagen crosslinking for the treatment of keratoconus / G. Wollensak, E. Spoerl, T. Seiler // Am J Ophthalmol. – 2003. –Vol.135. – P. 620 – 627.

28.Wollensak G. Stress-strain measurements of human and porcine corneas after riboflavinultraviolet- A-induced cross-linking / G. Wollensak,  E. Spoerl, T. Seiler //  J Cataract Refract Surg. –  2003 – Vol.29, № 9. – P.1780 –17.

29.Baseline findings in theCollaborative Longitudinal Evaluation of Keratoconus (CLEK)study / K. Zadnik, J.T. Barr, T.B. Edrington, [et al.] // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 1998 – Vol.39, № 13 – P.2537−2546.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила  27.04.2020