Офтальмол. журн. — 2020. — № 1. — С. 40-48.

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202014048

УДК  617.735-007.281

Лікування регматогенного відшарування сітківки: з минулого у майбутнє 

М. Ю. Кронгауз, лікар-офтальмолог; І. О. Насінник, канд. мед. наук; Н. В.  Пасєчнікова, член-кор. НАМН України, доктор мед. наук, професор

ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України";  Одеса (Україна)

E-mail: mashakrongauz@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Кронгауз М. Ю., Лікування регматогеного відшарування сітківки: з минулого у майбутнє. М. Ю.  Кронгауз, І.О. Насінник, Н.В. Пасєчнікова // Офтальмол. журн. – 2020. – № 1. – С. 40-48. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202014048

 

Регматогенне відшарування сітківки (РВС) є важким захворюванням, яке потенційно може привести до сліпоти. Тракція, яка виникає при патологічній фіксації склоподібного тіла (СТ) до ділянок дегенерації сітківки і при відшаруванні задньої гіалоїдної мембрани, призводить до формування розривів сітківки і подальшому її відшаруванню. Підхід до лікування РВС змінювався з роками: від термокаутерізації (J. Gonin, 1920) до сучасної вітректоміі (R. Machemer, 1973). Удосконалення вітректоміі йде в трьох основних напрямках: розробці більш досконалих інструментів, пошуку нових оперативних методик і нових тампонуючих речовин. Всі тампонуючі речовини, які застосовують при вітректомії, мають свої переваги та недоліки. Тому в світі активно йде пошук нових рішень для мінімізації згубного впливу тампонуючих речовин на тканини ока, що зробить реабілітаційний період комфортніше для пацієнта. В останні десятиліття активно досліджується можливість застосування гідрогелю в якості замінника склоподібного тіла, яке було видалено при вітректомії (Widder, 1960, Balazs, 1972, Malson, 1985). Balazs розробив препарат «Healon» - перший комерційно доступний біомедичний продукт гіалуроната натрію, призначений для використання в офтальмохірургії. Препарат створювався як замінник СТ, але знайшов застосування в хірургії катаракти і став родоначальником віскоеластіків. Дослідження можливісті застосування гідрогелю з метою тампонади вітреальної порожнини тривають донині. 

Ключові слова: вітректомія, силіконова олія, газова тампонада, регматогенне відшарування сітківки, гідрогель, віскохірургія


Література

1.Mitry D., Charteris D., Fleck B., Campbell H., Singh J. The epidemiology of rhegmatogenous retinal detachment: geographical variation and clinical associations. Br J Ophthalmol. 2010 Jun 9; 94(6):678–6. 

2.Захаров В.Д. Хирургия отслойки сетчатки : автореф. дис. ... д-ра. мед. наук: 31.08.59 / МНТК «Микрохирургия глаза». Москва, 1985. 30 c. 

3.Османов Р.Э. Распространеность регматогенной отслойки сетчатки в тамбовской области. Вестник ТГУ. 2015. Т. 20. №6. C. 1666-1668. 

4.Park SJ, Choi NK, Park KH, Woo SJ. Five year nationwide incidence of rhegmatogenous retinal detachment requiring surgery in Korea. PLoS One. 2013 Nov 13; 8(11): e80174. 

5.Sebag J. Anatomy and pathology of the vitreo-retinal interface. Eye. 1992 Nov 1; 6, 541–552.

6.Simone D, Caprani SM, Airaghi G, et al. Vitreous Substitutes: The Present and the Future. BioMed Research International. 2014 May 4; 2014, 12. 

7.Вит В.В. Строение зрительной системы человека. Одесса: Астропринт, 2010. 664 с.

8.Balazs EA, Laurent TС, Laurent UBG. Studies on the structure of the vitreous body. VI. Biochemical changes during development. J. Biol. Chem. 1959 Feb; 234(2):422–8.

9.Sebag J. The Vitreous — Structure, Function, and Pathology. N.Y.: Springer; 1989. 289 p.

10.Hench L, Jones J. Biomaterials, Artificial Organs and Tissue Engineering. 1 ed. London: Woodhead  Publishing;  2005. 304 p.

11.Бойко Э.В., Мальцев Д.С., Суетов А.А. Отслойка задней гиалоидной мембраны: понятие, распространенность, классификации, клиника и возможные причины. Офтальмологические ведомости. 2009. Т. 2. №3. C. 39-47. 

12.Захаров В.Д. Витреоретинальная хирургия: монография. Москва: Москва, 2003. 164 с.

13.Lin Т, Mieler WF. Management of primary rhegmatogenous RD [Internet]. Chicago: Rev.Ophthalmol.Online; 2008 July 15. 

14.Arroyo JG, Yang L, Bula D, Chen DF. Photoreceptor apoptosis in human retinal detachment. Am.J. Ophthalmol. 2005 Apr.; l39(4): 605 5.

15.Галимова А.Б. Эволюция подходов к хирургическому лечению регматогенной отслойки сетчатки. Офтальмологические ведомости. 2011. Т 4. №3. C.70-77 .

16.Румянцева А.Ф. Глазная хирургия: монография. Киев: Госмедиздат УССР, 1957. 388 с. 

17.Крейссиг И. Развитиехирургии отслойки сетчатки: как все начиналось, и что мы делаем сейчас (часть I). Русский медицинский журнал. 2007. Т.8. №4. С. 163–167.

18.Kreissig I. A Practical Guide to Minimal Surgery for Retinal Detachment, Volume 1: Diagnostics, Segmental Buckling without Drainage, Case Presentations. 1st ed. New York:1st ed. Thieme; 2000. 300 p.

19.Ahmadieh H, Moradian S. et al. Anatomic and visual outcomes of sclera buckling versus primary  vitrectomy in pseudophakic and aphakic retinal detachments. Ophthalmology. 2005 Aug;112(8):1421–4. 

20.Lincoff H, Coleman J, Kreissig I. et al.  The perfluorocarbon gases in the treatment of retinal detachment. Ophthalmology. 1983 May;90(5):546–5. 

21.Machemer R. Buettner H, Norton EW, Parel JM. Vitrectomy: a pars plana approach. Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol. 1971 May;75(4):813–7. 

22.Schneider E, Schneider E, Geraets R, Johnson M. Pars plana vitrectomy without adjuvant procedures for repair of primary rhegmatogenous retinal detachment. Retina. 2012 Feb; 32(2):213–6. 

23.Arya AV, Emerson JW, Engelbert M, Hagedorn C, Adelman RA. Surgical management of pseudophakic retinal detachment: A meta-analysis. Ophthalmology. 2006 Oct;113(10):1724–8. 

24.Маляцинский И.А. Клинико-функциональное обоснование технологии микроинвазивного хирургического лечения рецидива отслойки сетчатки в нижнем сегменте в период тампонады витреальной полости силиконовым маслом: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 31.08.59 / МНТК «Микрохирургия глаза». Москва, 2015. 25 c. 

25.Рожко Ю.И. та ін. Эффективность экстрасклеральной хирургии регматогенной отслойки сетчатки с пневморетинопексией сульфургексафторидом (SF6). Российская офтальмология онлайн. 2009. URL: article.aspx. (дата обращения: 13.11.2019).

26.Norton EWD, Aeberg T, Fung W, Curtin VT. Giant retinal tears. I. Clinical management with intravitreal air. Am. J. Ophthalmol. 1969; 68(6):1011-10.

27.Lincoff A, Kriessig I. Intravitreal behavior of perfluorocarbons. Dev. Ophthalmol. 1981; 2: 17-6. 

28.Sandner D, Engelmann K. First experiences with high-density silicone oil (Densiron) as an intraocular tamponade in complex retinal detachment. Graefe's Arc. Clin. Exp. Ophthalmol. 2006 May; 244(5): 609-10. 

29.Жмурик Д.В. Влияние тридцатидневной тампонады перфторорганическими соединениями на биоэлектрическую функциональную активность и структуру сетчатки глаза кролика. Офтальмологический журнал. 2016 ; 1(468): 58-7. 

30.Лыскин П.В., Казимирова Е.Г., Перепухов А.М. Физико-химические аспекты бинарной тампонады (ПФОС и СМ) полости стекловидного тела. Офтальмохирургия. 2014. № 1. С. 64-67. 

31.Kleinberg TT, Tzekov RT, Stein L, Ravi N, Kaushal S. Vitreous substitutes: a comprehensive review. Survey of Ophthalmology. 2011 May 24;56(4):300-23. 

32.Gao Q, Mou S, Ge J, et al. A new strategy to replace the nanural vitreous by a novel capsular artificial vitreous body with pressure-control valve. Eye. 2008 Apr;22(3):461-8. 

33.Лепарская Н.Л. Роль пролиферативной витреоретинопатии в патогенезе, клинике и лечении травматической отслойки сетчатки (клинико-экспериментальное исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 31.08.59 / МНТК «Микрохирургия глаза». Москва, 2005. 174 c. 

34.Cutler N.L. Transplantation of human vitreous: a preliminary report. Arch Ophthal. 1946 June; 35(6):615-8. 

35.Петров С.Ю., Мазурова Ю.В., Асламазова А.Э. и др. Применение вискоэластиков в офтальмохирургии. Национальный журнал глаукома. 2016. Т. 15. № 1. С. 97-104.

36.Balazs E.A. Physical chemistry of hyaluronic acid. Federation proceedings. 1958 Dec; 17(4):1086-7.

37.Balazs EA, Freeman MI, Kloti R, Meyer-Schwickerath G, Regnault F, Sweeney DB. Hyaluronic acid and replacement of vitreous and aqueous humor. Mod Probl Ophthalmol. 1972; 10(3):21.

38.Miller D, Stegmann R. Healon. A guide to its use in ophthalmic surgery. – USA: Lohn Wiley & Sons; 1983. 234 p.

39.Malson T, Lindqvist BL, inventors; PHARMACIA AB., assignee. Gel of crosslinked hyaluronic acid for use as a vitreous humor substitute. United States patent US 4716154A. 1984 Jan 08. 

40.Suri S, Banerjee R. In vitro evaluation of in situ gels as short term vitreous substitutes. J Biomed Mater Res A. 2006 Dec 1;79(3):650–14. 

41.Inoue M, Iriyama A, Kadonosono K et al. Effects of perfluorocarbon liquids and silicone oil on human retinal pigment epithelial cells and retinal ganglion cells. Retina. 2009 May;29(5):677-4. 

42.Ichhpujani P, Jindal A, Katz J. Silicon oil induced glaucoma: A review. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2009 Dec;247(12):1585-8. .

43.Ahmadieh H, Moradian S. et al.  Anatomicand visual outcomes of sclera buckling versus primary vitrectomy in pseudophakic and aphakic retinal detachments: six-month follow-up results of a single operation--report no. 1. Ophthalmology. 2005 Aug;112(8):1421-8. 

44.Соловьева Е.П. Распределение силикона в тканях глаза после витректомии с замещением силиконовым маслом. Офтальмологические ведомости. 2012. Т. 5. №1. С. 18-21.

45.Sigler EJ, Randolph JC, Charles S, Calzada JI. Intravitreal fluorinated gas preference and occurrence of rare ischemic postoperative complications after pars plana vitrectomy: a survey of the American Society of Retina Specialists. J Ophthalmol. 2012 Sep 11; 2012:230596-5. 

46.Lincoff H, Weinberger D, Stergiu P. Air travel with intraocular gas. II. Clinical considerations. Arch. Ophthalmol. 1989 Jun;107(6):907-3. 

47.Malucelli G, Malucelli G, Dore J et al.  Sliding Crosslinked Thermoresponsive Materials: Polypseudorotaxanes Made of Poly(N-Isopropylacrylamide) and Acrylamide-?-Cyclodextrin. Fronti Chem. 2018 Nov 23;6:585. 

48.Sara S, Hutter V, Brown MB, Cook MT, DYS Chau. Diffusion through the ex vivo vitreal body - Bovine, porcine, and ovine models are poor surrogates for the human vitreous. International journal of pharmaceutics. 2018 Oct 25;550 (1-2):207-8. 

49.Hoffman AS. Hydrogels for biomedical applications. Adv Drug Deliv Rev. 2002 Jan 17;54(1):3-9. 

50.Wichterle O, L?m D. Hydrophilic gels for biological use. Nature. 1960 Jan 09;185:117-1. 

51.Kope?ek J, Yang J. Hydrogels as smart materials. Polym Int. 2007 Sep; 56(9):1078 –20. 

52.Хмельницкий С.И., Лесовой Д.Е. Перспективы использования суперпористых гидрогелей и их композиций на основе поливинилового спирта в новых медицинских технологиях. Новости медицины и фармации. 2008. №3. С. 234.

53.Yahia LH, Chirani N, Gritsch L, et al. History and Applications of Hydrogels. J Biomedical Sci. 2015 Dec; 4:2. 

54.Петров С.Ю., Мазурова Ю.В., Асламазова А.Э. и др. Применение вискоэластиков в офтальмохирургии. Национальный журнал глаукома. 2016. Т. 15. № 1. С. 97-104. 

55.Wolf KJ, Kumar S. Hyaluronic Acid: Incorporating the Bio into the Material [Internet]. ACS Biomater. Sci. Eng.; 2019 Jan 27. Avaliable from: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsbiomaterials.8b01268.

56.Dicker KT, Gurski LA, Pradhan-Bhatt S et al.Hyaluronan: A Simple Polysaccharide with Diverse Biological Functions. Acta Biomater. 2014 Apr; 10(4):1558–12. 

57.Stern R. Hyaluronan Catabolism: A New Metabolic Pathway. Eur. J. Cell Biol. 2004 Aug;83(7):317–8. 

58.Ponta H, Sherman L, Herrlich PA. CD44: From Adhesion Molecules to Signalling Regulators. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2003 Jan;4(1):33–12. 

59.Baino F. Towards an ideal biomaterial for vitreous replacement: historical overview and future trends. Acta Biomaterialia. 2011 Mar;7(3):921–14. 

60.Liang C, Peyman GA, Serracarbassa P, Calixto N, Chow AA, Rao P. An evaluation of methylated collagen as a substitute for vitreous and aqueous humor. Int Ophthalmol. 1998;22(1):13–5. 

61.Barth H. Crafoord S, O'Shea TM, Pritchard CD, Langer R, Ghosh F. A new model for in vitro testing of vitreous substitute candidates. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2014 Oct; 252(10):1581–11. 

62.Kope?ek J. Hydrogel biomaterials: a smart future? Biomaterials. 2007;28(34):5185–7. 

63.Yu Yu, Xingyan Lin, Qilin Wang, Mingguang He, Ying Suet Heidi Chau. Long-term therapeutic effect in nonhuman primate eye from a single injection of anti-VEGF controlled release hydrogel. Bioeng Transi Med. 2019 May; 4(2):e10128. 

64.Osswald CR, Kang-Mieler JJ. Controlled and extended in vitro release of bioactive anti-vascular endothelial growth factors from a microsphere-hydrogel drug delivery system. Curr Eye Res. 2016 Sep; 41(9): 1216-6. 

65.Ding SSL, Subbiah SK, Khan MSA et al. Empowering Mesenchymal Stem Cells for Ocular Degenerative Disorders. Int J Mol Sci. 2019 Apr;20(7):1784. 

66.Su WY, Chen KH, Chen YC, Lee YH et al. An injectable oxidated hyaluronic acid/adipic acid dihydrazide hydrogel as a vitreous substitute. J Biomater Sci, Polym Ed. 2011;22(13):1777-20. 

67.Santhanam S, Lianga J, Struckhoffac J et al.Biomimetic hydrogel with tunable mechanical properties for vitreous substitutes. Acta Biomater. 2016 Oct 1;43: 327-10. 

68.Barth H, Crafoord S, Andr?asson S, Ghosh F. A cross-linked hyaluronic acid hydrogel (Healaflow(®)) as a novel vitreous substitutе. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2016 Apr; 254(4):697–6.

69.Schnichels S, Schneider N, Hohenadl C et al. Efficacy of two different thiol-modified crosslinked hyaluronate formulations as vitreous replacement compared to silicone oil in a model of retinal detachment. PLoS One 2017 Mar 1;12(3)e0172895

70.Yu AC, Lee YJL, Eng LF. Astrogliosis in culture: I. The model and the effect of antisense oligonucleotides on glial fibrillary acidic protein synthesis. J. Neurosci. Res.1993 Feb 15;34(3):295-8. 

71.Januschowski K, Schnichels S, Hurst J et al. Ex vivo biophysical characterization of a hydrogel-based artificial vitreous substitute. PLoS One. 2019 Jan 7;14(1):e0209217

72.Schramm C, Spitzer S, Henke-Fahle S et al. The crosslinked biopolymer hyaluronic acid as an artificial vitreous substitute. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2011 Dec; 53(2):613–8. 

73.Способ изготовления складного искусственного стекловидного тела и литейной формы для него. пат. 2496641C2 Российская Федерация, A61F9/0017. заявл. 30.03.2009; опубл. 27.10.2013, Бюл. №30. 17 с.

74.Koo H, Jin G-W, Kang H, et al. A new biodegradable crosslinked polyethylene oxide sulfide (PEOS) hydrogel for controlled drug release. Int J Pharm. 2009 Jun 5;374(1-2):58–7. 

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

 

Поступила 23.12. 2019