Офтальмол. журн. — 2020. — № 1. — С. 32-34.

УДК  617.7-007.681:616-018.2

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202013234

Морфологічні особливості решітчастої пластинки диска зорового нерва за даними оптичної когеретної томографії  у хворих  на міопію різних ступенів

П. А. Бездітко, д-р мед. наук, професор; А. О. Гуліда, аспірант

Харківський національний медичний університет;   Харків (Україна)

E-mail:  anastasiiagulida@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Бездітко  П. А.   Характер морфологічних особливостей області решітчастої пластинки у хворих на міопію різного ступеня. П. А. Бездітко,   А. О. Гуліда // Офтальмол. журн. – 2020. – № 1. – С. 32-34. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202013234


Решітчаста пластинка відіграє важливу роль у формуванні фізіологічного зору і зазнає змін при розвитку міопії.

Мета. Вивчити морфологічні особливості решітчастої пластинки диску зорового нерву за допомогою розроблених шаблонів для оптичної когерентної томографії у хворих на міопію слабкого, середнього і високого ступенів в порівнянні з групою практично здорових осіб.

Матеріал та методи. Оптична когерентна томографія області диска зорового нерва була проведена у пацієнтів з міопією слабкого (40 пацієнтів), середнього (39 пацієнтів) і високого(41 пацієнт) ступенів та у практично здорових осіб (контрольна група, 20 осіб) на приладі на RTVue-100 Fourier - Domain Optical Coherence Tomography (OCT) from Optovue Incorporated за розробленими шаблонами.

Результати. Всі розраховані показники (довжина від одного краю мембрани Бруха до іншого, максимальна глибина залягання гратчастої пластинки, глибина вставки гратчастої пластинки, довжина від одного краю залягання гратчастої пластинки до іншого) були статистично значимо (p<0,05) вище показників контрольної групи як за абсолютними, так і відносними значеннями. Також встановлено, що вивчені показники істотно (p<0,05) збільшувалися зі зростанням ступеня міопії.

Висновок. Решітчаста пластинка є важливою структурою в системі зорового аналізатора і підлягає більш детальному вивченню для розуміння патогенезу і профілактики міопічної хвороби.

Ключові слова: міопія, решітчаста пластинка, оптична когерентна томографія 

 

Література

1.Advances of optical coherence tomography in myopia and pathologic myopia / D.S. Ng, C.Y. Cheung, F.O. Luk et al. Eye (Lond). 2016. Vol. 30, Iss. 7. P. 901–916. doi:10.1038/eye.2016.47.

2.In Vivo Imaging of Lamina Cribrosa Pores by Adaptive Optics Scanning Laser Ophthalmoscopy / T. Akagi, M. Hangai, K. Takayama et al. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2012. Vol. 53, No. 7. P. 4111–4119.

3.Nuyen B., Mansouri K., Weinreb R. N. Imaging of the Lamina Cribrosa using Swept-Source Optical Coherence Tomography. Journal of Current Glaucoma Practice. 2012. Vol. 6, Iss. 3. P. 113–119.

4.Visualization of the lamina cribrosa using enhanced depth imaging spectral-domain optical coherence tomography / E.J. Lee, T.W. Kim, R.N. Weinreb et al. Am J Ophthalmol. 2011. Vol. 152, Iss. 1. P. 87–95.e1.

5.Horizontal Central Ridge of the Lamina Cribrosa and Regional Differences in Laminar Insertion in Healthy Subjects / S.C. Park, S. Kiumehr, C.C. Teng et al. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2012. Vol. 53, Iss. 3. P. 1610–1616. doi:10.1167/iovs.11-7577.

6.Clinical Factors Associated with Lamina Cribrosa Thickness in Patients with Glaucoma, as Measured with Swept Source Optical Coherence Tomography / K. Omodaka, S. Takahashi, A. Matsumoto et al. PLoS One. 2016. Vol. 11, Iss. 4. P. e0153707. doi: 10.1371/journal.pone.0153707.

7.Age related changes of the central lamina cribrosa thickness, depth and prelaminar tissue in healthy Chinese subjects / H. Xiao, X.Y. Xu, Y.M. Zhong, X. Liu. Int J Ophthalmol. 2018. Vol. 11, Iss. 11. P. 1842–1847. doi: 10.18240/ijo.2018.11.17.

8.Changes in the Anterior Lamina Cribrosa Morphology with Glaucoma Severity / N.Y.Q. Tan, Y.-C. Tham, S.G. Thakku et al. Scientific Reports. 2019. Vol. 9, Article number: 6612. doi:10.1038/s41598-019-42649-1.

9.Defects of the Lamina Cribrosa in High Myopia and Glaucoma / A. Miki, Y. Ikuno, T. Asai et al. PLoS ONE. 2015. Vol. 10, Iss. 9. Article ID e0137909. doi:10.1371/journal.pone.0137909.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

 

Поступила 17.12.2019