Офтальмол. журн. — 2020. — № 1. — С. 28-31.

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202012831

УДК  617.7

Ефективність лікування персистуючих макулярних розривів шляхом нанесення на зону розриву лейкотромбоцитарної маси, отриманої за допомогою набору Ycellbiо  

Д. В. Жмурик, канд. мед. наук; М. В. Мілієнко; О. Г. Волочанська 

Київська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр Мікрохірургії ока»;    Київ (Україна)

E-mail:  miliienko.m@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Жмурик Д. В. Ефективність лікування персистуючих макулярних розрививів шляхом нанесення на зону розриву лейкотромбоцитарної маси, отриманої за допомогою набору Ycellbio.  Д. В. Жмурик, М. В. Мілієнко, О. Г. Волочанська // Офтальмол. журн. – 2009. – № 1. – С. 28-31. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202012831


Актуальність. Проблема персиситуючих макулярних розривів (МР) незважаючи на значний успіх їх хірургічного лікування до кінця не вирішена. При проведенні повторного хірургічного лікування немає достатньої кількості тканини внутрішньої пограничної мембрани для проведення адекватного закриття МР. З метою підвищення результативності хірургічного лікування персистуючих МР можливо використовувати різні техніки. Однією з них є нанесення на розрив лейкотромбоцитарної маси. Для більш простого і ефективного отримання лейкотромбоцитарної маси доцільно використовувати контейнерYcellbio, який має унікальну форму та поворотний ковпачок.

Мета. Вивчення ефективності лікування персистуючих макулярних розрививів шляхом нанесення на зону розриву лейкотромбоцитарної маси, отриманої за допомогою набору Ycellbiо.

Матеріал і методи. В Київській міській клінічній лікарні “Центр мікрохірургіі ока” з вересня 2018 по лютий 2019 року під нашим наглядом знаходились 10 пацієнтів з діагнозом персистуючий макулярний розрив. Діаметр розриву 894±115 мкм. Госторота зору коливалась від 0,03 до 0,1. Для приготування лейкотромбоцитарної маси ми використовували центрифугу з частотою обертів 3600 об/хв та контейнер Ycellbio. Всім пацієнтам була проведена задня закрита субтотальна вітректомія з блокуванням макулярного розриву лейкотромбоцитарною масою і подальшою газо-повітряною тампонадою 20% С3F8.

Результати. В результаті проведеного нами хірургічного лікування персистуючих МР ми досягли анатомічного закриття МР в 90% випадків (9 очей), гострота зору в 80% склала 0,1 з корекцією і більше, в інших випадках – менше 0,1. 

Висновок. Використання лейкотромбоцитарної маси отриманої завдяки набору Ycellibio, є ефективним методом лікування і може розглядатися як методика вибору для хірургічного лікування персистуючих макулярних розривів.

Ключові слова: макулярний розрив, лейкотромбоцитарна маса,  Ycellibiо

 

Література

1.Жмурик Д.В. Оптимізіція тактики ведення паціентів із персистуючими  макулярними розривами великого діаметра / Д. В. Жмурик, М. В. Милиенко // Офтальмология. Восточная Европа. – 2017. – Т. 7. – №2. – С.181-186.

2.Шкворченко Д. О. Хирургическое лечение макулярных разрывов с применением богатой тромбоцитами плазмы крови /Д. О. Шкворченко, В. Д. Захаров, Е. А. Крупина [и др.] // Офтальмохирургия. – 2017. – № 3. – С.27-30.

3.Chen A-N.Lens capsular flap transplantation in the management of refractory macular hole from multiple etiologies / A-N.Chen, C-M. Yang // Retina. – 2016. – Vol. 36. – №1. – P.163-170.

4.Cheung C. M. G. Anatomical success rate of macular hole surgery with autologous platelet without internal-limiting membrane peeling / C. M. G. Cheung, V. Munshi, S. Mughal [et al.] // Eye. – 2005. – Vol. 19. – №11. – Р. 1191-1193.

5.Dimopoulos S. Anatomical and visual outcomes of autologous thrombocyte serum concentrate in the treatment of persistent full-thickness idiopathic macular hole after ILM peeling with brilliant blue G and membrane blue dual / S. Dimopoulos , A. William , B. Voykov, F. Ziemssen, K.U. Bartz-Schmidt , M. S. Spitzer // Acta Ophthalmol. – 2017. – Vol.95. – №5. – P.429-430.

6.Gaudric A. Autologous platelet concentrate for the treatment of full-thickness macular holes / A. Gaudric, P. Massin, M. Paques [et al.] // Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. – 1995. – Vol.233. – №9. – Р. 549-554.

7.Ip M.S. Anatomical outcomes of surgery for idiopathic macular hole as determined by optical coherence tomography / M.S. Ip, B.J. Baker, J.S. Duker [et al.] // Arch Ophthalmol. – 2002. – Vol.120. – P. 29–35.

8.Kelly N.E. Vitreous surgery for idiopathic macular holes. Results of a pilot study / N.E. Kelly, R.T. Wendel //Arch Ophthalmol. – 1991. – Vol.109. – №5. –P.654-659.

9.Machemer R. Vitrectomy: a pars plana approach / R. Machemer, H. Buettner, E.W. Norton, J.M. Parel // Trans Am Acad Ophthalmol Otolaryngol. – 1971. – Vol 75. – №4. – P. 813-820.

10.Michalewska Z. Inverted internal limiting membrane flap technique for large macular holes / Z. Michalewska, J.Michalewski, RA. Adelman [et al.]  // Ophthalmology. – 2010. – Vol.117. – №10. – P. 2018-2025.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

 

Поступила 16.12.2019