Офтальмол. журн. — 2020. — № 1. — С. 68.

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2020168 


До ювілею професора Йосипа Салдана

КАК ЦИТИРОВАТЬ: До ювілею професора Йосипа Салдана  // Офтальмол. журн. – 2020. – № 1. – С. 68. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2020168 


Йосип Романович Салдан розпочав свою трудову діяльність в 1962 р., після закінчення Чернівецького медичного інституту, в Миколаївській районній лікарні. В 1965 р. поступив на навчання в клінічну ординатуру Одеського НДІ ім. акад. В.П. Філатова. З 1967 по 1969 р. навчався в цьому ж інституті в аспірантурі. В 1970 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Діагностична цінність флюоресцентної ангіографії і офтальмоскопії при запальних і дегенеративних захворюваннях судинної і сітчастої оболонок ока». Після захисту дисертації продовжував працювати в інституті до 1978 р. на посаді молодшого, а з 1978 р. старшого наукового співробітника. В 1972-1975 рр. був у відрядженні в Республіці Афганістан, де працював офтальмологом-консультантом лікарні державних службовців (м. Кабул). З 1988 р. – завідувач кафедри, а з 2016 р. професор кафедри очних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. Пирогова. В 1990 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Патогенетичні особливості початкових стадій простої і проліферуючої діабетичної ретинопатії та диференційний підхід до їх лікування». На кафедрі, під керівництвом професора Салдана Й.Р. підготовлено 46 клінічних ординаторів, 345 лікарів-інтернів, 8 магістрів, 9 кандидатів медичних наук.

Й.Р. Салдан вперше у Вінницькій обл. впровадив в клінічну практику імплантацію штучних кришталиків (1989 р.), нові антиглаукоматозні та лазерні втручання при патології очей. Професор Й.Р. Салдан є членом редколегій 4 всеукраїнських медичних журналів, членом Київської спеціалізованої ради по захисту дисертацій; неодноразово виступав з доповідями на міжнародних наукових конференціях; автор 25 раціоналізаторських пропозицій, автор і співавтор 38 авторських свідоцтв та патентів, за винахідницьку діяльність нагороджений Дипломом ІІ ступеня виставки досягнень народного господарства України (1989 р.).

В інноваційній дисертаційній роботі вперше було впроваджено метод флюоресцентної ангіографії в клінічну практику в Україні та інших республіках колишнього Радянського Союзу (Казахстані, Росії, Молдові). Й.Р. Салдан вперше впровадив в клінічну практику вітчизняний хроматографічно чистий флюоресцеїн натрію. Технологія його виробництва розроблена по замовленню автора на Березніківському хімічному комбінаті. Розроблений і впроваджений в офтальмологічну практику метод флюоресцентної ангіографії (ФА) дав можливість по новому трактувати патогенез цілої низки офтальмологічних патологій, наприклад, центрального серозного хоріоретиніта та ін. Ця методика вперше дала можливість точно діагностувати стан прохідності судин сітківки, проникливість їх стінок, визначати в них швидкість кровотоку, а також стан скловидної пластинки (мембрани Бруха). Завдяки використанню ФА значно покращилась діагностика та результати лазерної і фотокоагуляційної терапії новоутворень і судинних захворювань (діабетичної ретинопатії, непрохідності судин сітківки) органа зору. Автором вперше розроблені критерії стадійності запального процесу на дні ока на основі експериментальних і клінічних порівняльних досліджень: офтальмоскопії, ФА і гістоморфології.

В докторській дисертації Й.Р. Салдан вперше розкрив особливості патогенезу простої і проліферативної стадії діабетичної ретинопатії (ДР). В роботі розкрито роль імунних факторів в розвитку проліферативної ДР. Імунолюмінесцентним методом доказано відкладання в судинах хворих ДР імуноглобулінів G. Розроблені схеми патогенетичного медикаментозного та лазерного лікування різних форм ДР, схема патологічних змін макули у хворих цукровим діабетом. Результати дисертаційної роботи впроваджені в практику лікувальних установ України і за її межами, видано три збірки методичних рекомендацій, дві монографії.

Йосип Романович активно бере участь у громадському житті університету і Вінницької області. Являється головою «Обласного товариства офтальмологів Вінницької області». Неодноразово нагороджувався почесними грамотами університету та Республіканського товариства офтальмологів, являється «Ветераном праці» та «Відмінником охорони здоров’я СРСР».

Захоплення професора: подорожі (відвідав майже всі країни Європи, Японію, США), гра в шахи, фотографія, вивчення іноземних мов (володіє англійською, німецькою, польською і персидською мовами).

Колектив кафедри очних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова бажає ювіляру подальших творчих досягнень і міцного здоров'я.