Офтальмол. журн. — 2020. — № 1. — С. 3-9.

УДК  617.735-002-02:616.633.66+616.155.2]-076.5

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2020139

Прогнозування рецидивів діабетичної макулопатії після хірургічного лікування у хворих на цукровий діабет ІІ типу

Ю. О. Панченко 1, канд. мед. наук, лікар; С. Ю. Могілевський2, д-р мед. наук, професор; С. В. Зябліцев 3, д-р мед. наук, професор

1 Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня   «Центр мікрохірургії ока»; Київ (Україна)

2 Національна медична академія післядипломної  освіти імені П. Л. Шупика; Київ (Україна)

3 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; Київ (Україна)

E-mail: sergey.mogilevskyy@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ: Панченко Ю.О.Прогнозування рецидивів діабетичної макулопатії після хірургічного лікування у хворих на цукровий діабет ІІ типу. Ю.О. Панченко, С.Ю. Могілевський, С.В. Зябліцев // Офтальмол. журн. – 2020. – № 1. – С. 3-9. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2020139

 

Вступ. Для лікування діабетичної макулопатії (ДМП) у хворих на цукровий діабет II типу (ЦД II) застосовують закриту субтотальну вітректомію (ЗСВ), яку комбінують з пілінгом внутрішньої пограничної мембрани (ВПМ) сітківки,  панретинальною лазерною коагуляцією (ПРЛК) сітківки і факоемульсифікацією катаракти (ФЕК). Проблемою є прогнозування рецидивів на підставі визначення патогенетичних чинників ЦД II, результатів генотипування, анамнестичних та клінічних даних.

Мета: розробити модель прогнозування рецидивів діабетичної макулопатії після  хірургічного лікування у хворих на цукровий діабет ІІ типу.

Матеріал та методи. Обстежено 313 хворих на ЦД II (313 очей) з ДМП. Хворим виконували ЗСВ (n=78); ЗСВ з пілінгом ВПМ (n=85); ЗСВ, пілінг ВПМ та ПРЛК (n=81); додатково до всіх методів – ФЕК (n=69). До операційного втручання досліджували рівень у крові фактор некрозу пухлин-α (TNFα), ендотеліну-1 і тромбоцитарного фактор росту (PDGF-BB), які визначали до лікування імуноферментним методом; аналіз поліморфізмів rs1800818 гена PDGFB і rs1800629 гена TNFα – методом полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі. Досліджували частоту рецидивів ДМП після різних видів оперативного втручання через 1, 3, 6 місяців і 1 рік. Математичну модель розробляли з використанням багатофакторного логістичного регресійного аналізу в обчислювальному середовищі GLZ комп’ютерної програми Statistica 10 (StatSoft, Inc., USA).

Результати. Регресійний аналіз показав відсутність зв’язку з розвитком рецидивів ДМП протягом 12 місяців після операції таких факторів як вік, стать, важкість та тривалість ЦД II, рівні глюкоземії і глікованого гемоглобіну, стадія та важкість діабетичної ретинопатії за шкалою ETDRS, центральна товщина сітківки, вміст в крові ендотеліну-1. Значущими предикторами рецидиву були вміст у крові TNFα і PDGF-BB та генотипи поліморфізмів rs1800818 гена PDGFB і rs1800629 гена TNFα. Ймовірність розвитку рецидивів ДМП прямо залежала від поліморфізму rs1800629 гена TNFα, вмісту в крові PDGF-BB і TNFα та зворотно – від поліморфізму rs1800818 гена PDGFB. За відсотком впливу обраних показників вони розподілилися таким чином: rs1800629 гена TNFα – 90,25%; rs1800818 гена PDGFB – 9,57%; PDGF-BB – 0,15%; TNFα – 0,03%. Операційні властивості моделі мали задовільні характеристики: площа під ROC-діаграмою AUC=0,933; -2*log (Likelihood)=197,80; χ2=110,15 (p<0,001) з точністю прогнозування 86,3%.

Висновки. Встановлено, що прогностичними факторами рецидивів хірургічного лікування ДМП були поліморфізми rs1800629 гена TNFα і rs1800818 гена PDGFB, а також рівні у крові PDGF-ВВ і TNFα.

Ключові слова:  діабетична макулопатія, цукровий діабет ІІ типу, хірургічне лікування, рецидиви, rs1800629, rs1800818,  PDGF-ВВ, TNFα

 

Література

1.Balashevich LI & Izmailov AS. [Diabetic ophthalmopathy]. SPb.: Man, 2012:396. [in Russian]

2.Xiao K, Dong YC, Xiao XG, Liang SZ, Wang J, Qian C, Wan GM. Effect of pars plana vitrectomy with or without cataract surgery in patients with diabetes: a systematic review and meta-analysis. Diabetes Ther. 2019 Oct;10(5):1859-1868. 

3.Hu XY, Liu H, Wang LN, Ding YZ, Luan J. Efficacy and safety of vitrectomy with internal limiting membrane peeling for diabetic macular edema: a Meta-analysis. Int J Ophthalmol. 2018 Nov 18;11(11):1848-55. 

4.Jackson TL, Nicod E, Angelis A, Grimaccia F, Pringle E, Kanavos P. Pars plana vitrectomy for diabetic macular edema: A Systematic Review, Meta-Analysis, and Synthesis of Safety Literature. Retina. 2017 May;37(5):886-95. 

5.Rinaldi M, dell'Omo R, Morescalchi F, Semeraro F, Gambicorti E, Cacciatore F, Chiosi F, Costagliola C. ILM peeling in nontractional diabetic macular edema: review and metanalysis. Int Ophthalmol. 2018 Dec;38(6):2709-14. 

6.Norihito Doi, Taiji Sakamoto. Comparative study of vitrectomy versus intravitreous triamcinolone for diabetic macular edema on randomized paired-eyes. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2012;250:71-8.

7.Panchenko Yu. Effectiveness off different methods of surgical treatment of diabetic maculopathy in patients with type 2 diabetes. American Science Journal. 2019;28(2):27-34.

8.Panchenko Yu. Possibilities and effectiveness of cataract phacoemulsification, closed subtotal vitrectomy and panretinal laser coagulation in diabetic maculopathy treatment in patients with type 2 diabetes. East European Science Journal. 2019;7(47 part 2):50-6.

9.Eshaq RS, Aldalati AMZ, Alexander JS, Harris NR. Diabetic retinopathy: Breaking the barrier. Pathophysiology. 2017;24(4):229-41. 

10.Jenkins AJ, Joglekar MV, Hardikar AA, Keech AC, O'Neal DN, Januszewski AS. Biomarkers in Diabetic Retinopathy. Rev Diabet Stud. 2015 Spring-Summer;12(1-2):159-95. 

11.Mogilevskyy S.Iu., Panchenko Iu.O., Ziablytsev S.V. New risk factors for post-surgical recurrent diabetic maculopathy in type 2 diabetus mellitus. Journal of Ophthalmology (Ukraine). 2019;5(490):9-17.

12.Kamoi K, Takeda K, Hashimoto K, Tanaka R, Okuyama S. Identifying risk factors for clinically significant diabetic macula edema in patients with type 2 diabetes mellitus. Curr Diabetes Rev. 2013 May;9(3):209-17. 

13.Diep TM, Tsui I. Risk factors associated with diabetic macular edema. Diabetes Res Clin Practice. 2013 Jun;100(3):298-305.

14.Liu C, Feng X, Li Q, Wang Y, Li Q, Hua M. Adiponectin, TNF-α and inflammatory cytokines and risk of type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Cytokine. 2016 Oct;86:100-109. 

15.IRS1 – Insulin receptor substrate 1 – Homo sapiens (Human) – IRS1 gene & protein". www.uniprot.org. Retrieved 2016-04-21.

16.Takaguri A. [Elucidation of a new mechanism of onset of insulin resistance: effects of statins and tumor necrosis factor-α on insulin signal transduction]. Yakugaku Zasshi. 2018;138(11):1329-1334. 

17.Jamil K, Jayaraman A, Ahmad J, Joshi S, Yerra SK. TNF-alpha -308G/A and -238G/A polymorphisms and its protein network associated with type 2 diabetes mellitus // Saudi J Biol Sci. 2017 Sep;24(6):1195-1203. 

18.Liu ZH, Ding YL, Xiu LC, Pan HY, Liang Y et al. A meta-analysis of the association between TNF-α -308G>A polymorphism and type 2 diabetes mellitus in Han Chinese population. PLoS One. 2013;8(3):e59421. 

19.Dhamodharan U, Viswanathan V, Krishnamoorthy E, Rajaram R, Aravindhan V. Genetic association of IL-6, TNF-α and SDF-1 polymorphisms with serum cytokine levels in diabetic foot ulcer. Gene. 2015 Jul 1;565(1):62-7. 

20.Doody NE, Dowejko MM, Akam EC, Cox NJ et al. The role of TLR4, TNF-α and IL-1β in type 2 diabetes mellitus development within a North Indian population // Ann Hum Genet. 2017 Jul;81(4):141-146. 

21.Sesti LF, Crispim D, Canani LH, Polina ER et al. The -308G>A polymorphism of the TNF gene is associated with proliferative diabetic retinopathy in Caucasian Brazilians with type 2 diabetes. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2015 Jan 29;56(2):1184-90. 

22.Luna GI, da Silva IC, Sanchez MN. Association between -308G/A TNFA Polymorphism and Susceptibility to Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review // J Diabetes Res. 2016;2016:6309484.

23.Mogilevskyy SIu, Panchenko IuO, Ziablytsev SV. Predicting the risk of diabetic retinopathy-assosiated macular edema in patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of Ophthalmology (Ukraine). 2019;3(488):3-8.

24.Mori K, Gehlbach P, Ando A, Dyer G et al.  Retina-specific expression of PDGF-B versus PDGF-A: vascular versus nonvascular proliferative retinopathy. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2002;43:2001-6.

25.Geraldes P, Hiraoka-Yamamoto J, Matsumoto M et al. Activation of PKC-delta and SHP-1 by hyperglycemia causes vascular cell apoptosis and diabetic retinopathy. Nature Med. 2009;15:1298-306.

26.Park DY, Lee J, Kim J, Kim K et al. Plastic roles of pericytes in the blood-retinal barrier. Nat Commun. 2017 May 17;8:15296.

27.Praidou A, Klangas I, Papakonstantinou E et al. Vitreous and serum levels of platelet-derived growth factor and their correlation in patients with proliferative diabetic retinopathy. Curr Eye Res. 2009 Feb;34(2):152-61.

28.Kitahara H, Kajikawa S, Ishii Y, Yamamoto S et al. The Novel Pathogenesis of Retinopathy Mediated by Multiple RTK Signals is Uncovered in Newly Developed Mouse Model. EBioMedicine. 2018 May;31:190-201.

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 24.12.2020