Офтальмол. журн. — 2019. — № 3. — С. 41-44.

УДК  617.731-007.2+617.731-088.85+617.7-001.22+617.7-001.15+617.7-009+617.7-073.178+616-092.2

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201934144


Особливості застосування нейропротекторної терапії травматичної оптичної нейропатії в клінічних умовах

Н. М. Мойсеєнко, канд. мед. наук

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»;    

Івано-Франківськ  (Україна)

E-mail: natalymoyseenko@gmail.com 

КАК ЦИТИРОВАТЬ:  Мойсеєнко Н. М. Особливості застосування нейропротекторної терапії травматичної оптичної нейропатії в клінічних умовах / Н. М. Мойсеєнко // Офтальмол. журн. — 2019. — № 3. — С. 41-44. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201934144


Особливості застосування нейропротекції при травматичній оптичній нейропатії  (ТОН) в клінічних умовах не відомі. 

Матеріал та методи. Проліковано 49 хворих (49 очей) із ТОН без ознак компресійних ушкоджень за даними МРТ. При цьому 25 потерпілих (група А) одержували базове лікування із застосуванням довенного введення метилпреднізолону в дозі 1000 мг впродовж трьох днів з поступовим градієнтним зниженням дози. 24 травмованих (група Б) отримували комбіноване лікування із використанням інфузій метилпреднізолону в дозі 1000 мг впродовж трьох днів та двобічної фосфен-електростимуляції (ФЕС) впродовж 10 днів. 

Результат. Проведене лікування ТОН в клінічних умовах показало, що комбіноване лікування, на відміну від базового лікування, характеризується більш високим ступенем підвищення гостроти зору, вибірковістю дії в залежності від офтальмоскопічної форми ТОН та зменшенням ступеня атрофії аксіального пучка зорового нерва. При цьому гострота зору збільшується на 0,6-0,8, а КЧЗМФ – на 35-45 Гц. Найбільш сприятливим є застосування подібного лікування при ішемічній формі, яка зустрічається в більш ранній термін від моменту пошкодження, порівняно з іншими формами ТОН. 

Висновок. Отже комплексне лікування ТОН із використанням фосфен-електростимуляції може бути альтернативою традиційному лікуванню (монотерапії мегадозами кортикостероїдів) в клінічних умовах.

Ключові слова: травматична оптична невропатія, нейропротекторна терапія, фосфен-електростимуляція

Література

1.Бехтерева Н. П. Лечебная электрическая стимуляция мозга и нервов человека. М.: АСТ, 2008, 464 с.

2.Дроженко В. С. Влияние  модифицированной методики фосфенэлектростимуляции на функциональное состояние зрительного анализатора у больных с частичной атрофией зрительного нерва : дисс. … канд. мед. наук. : 14.01.18 / Одесса, 2002. 158 с.

3.Елисеева Н. М., Серова Н. К. Чрезкожная электростимуляция зрительного нерва у нейрохирургических больных со зрительными нарушениями. Вестник офтальмологии. 1997. №1. С.19-22.

4.Мойсеєнко Н.М. Прогностичне значення офтальмоскопічної симптоматики травматичної оптичної нейропатії. Міжнародний науково-практичний журнал «Офтальмологія». 2017. 1 (6). С. 34-44.

5.Пономарчук В. С., Слободяник С. Б., Дроженко В. С. Сравнительный анализ лечебной эффективности фосфен-электростимуляции при различной офтальмопатологии. Актуальні проблеми офтальмології : Збірник наук. праць. Запоріжжя, 1997. С.17-21.

6.A 2-year prospective surveillance of pediatric traumatic optic neuropathy in the United Kingdom. / Ford RL, et al. J AAPOS. 2012. Vol. 16. P. 413-417.

Crossref    PubMed  

7.Edwards P, Arango M, Balica L, et al. Final results of MRC CRASH, a randomised placebo-controlled trial of intravenous corticosteroid in adults with head injury-outcomes at 6 months. Lancet. 2005. Vol. 365. P. 1957-1959.

Crossref      

8.Electrical stimulation of nerve regeneration in the rat – the early effects evaluated by a vibration probe and electron microscopy.  / Kerns Y., Fakhouri A.J., Weinrib H.P., Freeman J.A. Neuroscince.1991. Vol. 40. P. 93-107.

Crossref   

9.Kumaran AM, Sundar G, Lim TC. Traumatic optic neuropathy: a review. Craniomaxillofac Trauma Reconstr. 2015. Vol. 8. P. 31-41. 

Crossref   PubMed  

10.Leanne Stunkel, Gregory P. Van. Stavern. Steroid Treatment of Optic Neuropathies. Asia-Pac. J. Ophthalmology. 2018. Vol. 7. P. 218-228.

Crossref   PubMed

11.Lee V, Ford RL, Xing W, et al. Surveillance of traumatic optic neuropathy in the UK. Eye (Lond). 2010. Vol. 24. P. 240-250.

Crossref    PubMed   

12.Retinal nerve fiber layer is associated with brain atrophy in multiple sclerosis / E. Gordon-Lipkin, B. Chodkowski, D. S. Reich, S. A. Smith, M. Puliken, L. J. Balcer, E. M. Frohman. Neurology. 2007. Vol. 69 (16). P. 1603-1609.

Crossref   PubMed

13.Steinsapir KD. Goldberg RA. Traumatic optic neuropathy: An evolving understanding. Am. J. Ophthalmol. 2011. Vol. 151. P. 928-933. 

Crossref    PubMed

14.Yu-Wai-Man P, Griffiths PG. Steroids for traumatic optic neuropathy. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Vol. 17(6). CD006032. 

Crossref   

15.Yu-Wai-Man P. Traumatic optic neuropathy – clinical featuresand management issues. Taiwan. J. Ophthalmol. 2015. Vol. 5. P. 3-8.

Crossref   PubMed


Автор засвідчуює про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису.   

Поступила 28.12.2018