Офтальмол. журн. — 2019. — № 3. — С. 36-40.

УДК  617.723-006.81.04-085.849.19-036.8

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201933640

 

Ефективність транспупiлярної дiод-лазерної (810 нм) термотерапії за розробленою методикою в лікуванні меланом хорiоїдеї стадії Т1 малих розмірів

I. В. Цуканова, м. н. с.; С. I. Полякова, д-р мед. наук, В. О. Науменко, д-р мед. наук, професор;  Н. В. Пасечнiкова, член - кор. НАМН України, д-р мед. наук, професор

ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН України"; Одеса (Україна)

E-mail:  inna.sister@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ:  Цуканова І. В. Ефективність транспупілярної діод-лазерної (810 нм) термотерапії за розробленою методикою в лікуванні меланом хоріоїдеї стадії Т1 малих розмірів / І. В. Цуканова, С. І. Полякова, В. А. Науменко, Н. В. Пасєчнікова // Офтальмол. журн. — 2019. — № 3. — С. 36-40. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201933640


Актуальність. Транспупiлярна дiод-лазерна термотерапія (ТТТ) може бути методом вибору як монотерапія для лікування меланом хоріоїдеї (МХ) малих розмірів.

Нами була розроблена методика проведення ТТТ у вигляді щоденних сеансів 4 дні підряд (патент України на корисну модель № 102890 від. 25.11.2015 р., Бюл. № 22,  «Спосіб лікування хворих на меланому хоріоїдеї стадії Т1»), яка застосовується нами в лікуванні МХ стадії Т1 малих розмірів (вистояння до 3 мм і протяжність основи до 12 мм) вже впродовж 15 років.

Мета – вивчити ефективність транспупiлярної дiод-лазерної (810 нм) термотерапії за розробленою методикою залежно від початкових параметрів пухлини.

Матеріал і методи. Вивчена ефективність ТТТ за розробленою методикою у 88 пацієнтів з МХ стадії Т1 малих розмірів з вистоянням в склоподібне тіло до 3 мм і протяжністю основи до 12 мм. Жінок було 63 (71,6%), чоловіків – 25 (28,4%). Середній вік пацієнтів - 55,9 (12,8) років, мінімальний вік - 23, максимальний - 82 роки. Праве око вражалося в 46,6% (41 хворих), ліве - в 53,4% випадкiв (47 хворих).

На момент початку лікування ні у одного пацієнта не було виявлено метастазів.  Результат лікування оцінювався по локальному контролю стану вогнища пухлини на очному дні як позитивний (повне або часткове рубцювання пухлини) і негативний (продовжене зростання пухлини).  

Результати. Позитивний локальний результат лікування досягнутий у 92,05% (81,5% пацієнтів - повне рубцювання, 18,5% часткове), негативний - у 7,95% пацієнтів.

Як показало проведене дослідження, навіть при МХ стадії Т1 малих розмірів (вистояння до 3 мм і протяжність основи до 12 мм) результат лікування залежить від початкових параметрів пухлини. При вистояннi пухлини більш 2,18 мм, протяжності основи пухлини більш 8,45 мм і площі пухлини більш 66,6 мм2 можна в 2,8 разiв частіше чекати негативного результату лікування. 

Висновки. Розроблена методика транспупiлярної дiод-лазерної (810 нм) термотерапії меланом хоріоїдеї стадії Т1 малих розмірів (вистояння до 3 мм, протяжність основи до 12 мм) у вигляді щоденних сеансів 4 дні підряд (патент України на корисну модель № 102890 від. 25.11.2015 р., Бюл. № 22, «Спосіб лікування хворих на меланому хоріоїдеї стадії Т1»). Ефективність розробленої методики транспупiлярної дiод-лазерної (810 нм) термотерапії меланом хоріоїдеї стадії Т1 малих розмірів (вистояння до 3 мм, протяжність основи до 12 мм) склала 92,05%. Ефективність лікування меланом хоріоїдеї стадії Т1 малих розмірів залежить від початкових параметрів пухлини – чим менше розмір пухлини (вистояння менш 2 мм, протяжність основи менш 8 мм і площа менш 66 мм2), тим вірогідніше отримати позитивний результат лікування у вигляді рубцювання пухлини в 81,5% випадкiв. 

Ключові слова: меланома хорiоїдеї, транспупiлярна дiод-лазерна термотерапія

Лiтература

1.Булгакова Е. С. Лечение малых меланом хориоидеи методом транспупиллярной диод-лазерной термотерапии: автореф. дис. . канд. мед. наук / Е. С. Булгакова //  М., 2005. – 26 с.

2.Бухтиярова Н. В. Транспупиллярная термотерапия в многокомпонентном органосохраняющем лечении меланомы хориоидеи: автореф. дис. . канд. мед. наук / Н. В. Бухтиярова // – Челябинск, 2006. - 22 с.

3.Волков В. В. Лазерное лечение внутриглазной меланомы / В. В. Волков // Рус. мед. жур. - 2001. - Т.2, № 1. - С. 3-7.

4.Мазунин И. Ю. Новые методы лечения заболеваний сосудистой оболочки и сетчатки с использованием субпороговой мощности диодного инфракрасного лазерного излучения / И. Ю. Мазунин // Вестн. офтальмологии. 2005. - № 1. - С. 49-53. 

5.Яровой А. А. Транспупиллярная диод-лазерная термотерапия: возможности в лечении малых меланом хориоидеи / А. А. Яровой, Л. Ф. Линник, Д. А. Магарамов [и др.] // Клин. офтальмология. – 2004. – № 2. – С. 77-81.

6.Ушенина Л. А. Оптимизация лазерного лечения начальных стадий меланомы хориоидеи / Л. А. Ушенина // дис. На соискание  ученой степени канд. мед. наук, специальность 14.00.08 – глазные болезни, Челябинск, 2008. – с. 114. 

7.Currie Z. I. Retinal vascular changes associated with transpupillary thermotherapy for choroidal melanomas / Z. I. Currie, I. G. Rennie, J. F. Talbot // Retina. – 2002. – Vol. 20, №6. – P. 620–626.

Crossref    PubMed  

8.Damato B. Conservation of Eyes with Choroidal Melanoma by a Multimodality Approach to Treatment. An audit of 1632 Patients / B. Damato, K. Lecuona // Ophthalmology. - 2004. - Vol. 111, № 5. - P. 997 -983.

Crossref    PubMed

9.Damato B. Developments in the management of uveal melanoma / B. Damato // Clin Experiment Ophthalmol.- 2004. - Vol. 32, № 6. - P. 639 -647.

Crossref    PubMed

10.De Potter P. Transpupillary thermotherapy in the treatment of choroid melanoma / P. De Potter, L. Levecq // J. Fr Ophtalmology. – 2001. - Vol. 24, №9. - P. 937- 943.

11.De Potter P. Adjuvant Indocyanine Green in Transpupillary Thermotherapy for Choroidal Melanoma / P. De Potter, J. Jamart // Ophthalmology. - 2003. - Vol. 110, №2. - P. 406-414. 

Crossref   

12.De Potter P. Treatment of intraocular melanoma: new concepts. Article in French / P. De Potter // Bull Men Acad R Med Belg. - 2003. - Vol. 158, № 1-2. - P. 103- 111.

13.Development of Metastatic Disease after Enrollment in the COMS Trials for Treatment of Choroidal Melanoma / Collaborative Ocular Melanoma Study Group // Arch Ophthalmol.- 2005. - Vol. 123. - P. 1639 - 1643. 

Crossref   PubMed  

14.Journee–de Korver J. G. Histopathological findings in human choroidal melanomas after transpupillary thermotherapy / J. G. Journee–de Korver, J. A. Oosterhuis, D. De Wolff–Rouendaal, H. Kemme // Brit. J. Ophthal. – 1997. – Vol. 81. – P. 234-239.

Crossref  PubMed

15.Kiratli H. Peripheral subretinal pigment accumulation following transpupillary thermotherapy for choroidal melanoma / H. Kiratli, S. Bilgic // Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2008. - Vol. 39, №1. - P. 60-62. 

Crossref   PubMed  

16.Shields C. L.  Primary transpupillary thermotherapy for small choroidal melanoma in 256 consecutive cases: outcomes and limitations / C. L. Shields, J. A. Shields, N. Peres [et al.]  // Ophthalmology. – 2002. – Vol. 109, N 2. – P.225- 234.

Crossref    

17.Shields C. L. Risk factors for growth and metastasis of small choroidal melanocytic lesions / C. L. Shields., J. A. Shields., H. Kiratli [et al.] // Ophthalmol. – 1995. – Vol. 102, N 9. – P. 1351 – 1361.

Crossref   

18.Shields C. L. Plaque radiotherapy for uveal melanoma: long–term visual outcome in 1106 consecutive patients / C. L. Shields, J. A. Shields, J. Cater // Arch. Ophthal. – 2000. – Vol. 118. – P. 1219 – 1228.

Crossref   PubMed

19.Shields. C. L. Clinical features of small choroidal melanoma / C. L. Shields, J. A. Shields // Curr. Opin. Ophthalmol. – 2002. – Vol. 13, N 3. – P. 135 – 141.

Crossref   PubMed  

20.Shields C. L. Transpupillary Thermotherapy for Choroidal Melanoma: tumor control and visual results in 100 consecutive cases / C. L. Shields, J. A. Shields, J. Cater [et al.]  // Ophthalmology. – 1998. – Vol. 105, N 4. – P. 581–590.

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису.   

Поступила 21.05.2019