Офтальмол. журн. — 2019. — № 3. — С. 9-13.

УДК  617.735:616.053.32:611-018.74.517.531.2

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh20193913

 

Визначення рівня фактору росту ендотелію судин в сироватці крові дітей групи ризику з розвитку ретинопатії недоношених

С. В. Кацан, канд. мед. наук; С. Г. Федотова, лікар-офтальмолог 

ДУ “Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України”; Одеса (Україна)

E-mail:  adakhovskayaa@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ:  Кацан С. В. Визначення рівня фактора росту ендотелію судин (РРЕС) в сироватці крові дітей групи ризику з розвитку ретинопатії недоношених / С. В. Кацан, С. Г. Федотова // Офтальмол. журн. — 2019. — № 3. — С. 9-13. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh20193913


Актуальність. В основі розвитку ретинопатії недоношених (РН) лежить надмірний розвиток неповноцінних судин сітківки ока, тому зміна рівня фактору росту ендотелію судин (ФРЕС) в судинному руслі дитини може використовуватися для прогнозування перебігу РН.

Мета. Визначити рівень ФРЕС в сироватці крові дітей групи ризику з розвитку РН та оцінити його зміни в динаміці.

Матеріал та методи. Було досліджено 23 недоношених дитини на предмет РН. Для визначення рівня ФРЕС дворазово було відібрано по 1 мл крові, задля отримання по 0,5 мл сироватки. Сироватку заморожували при температурі – 20° C. Рівень ФРЕС визначали методом імуно-ферментного твердофазного аналізу. Для роботи було використано тест-систему Human VEGF-A ELISA Kit виробництва Ray Biotech, inc, U.S.A. Новонароджених було розподілено на дві групи, у яких спостерігалося прогресування РН або відсутність позитивної динаміки (група 1) та у яких спостерігався регрес захворювання (група 2). Задля порівняння груп використані критерій Стьюдента або критерій W-Вілкоксона.

Результати. При порівнянні показників рівня ФРЕС, ваги при народженні, строку гестації в сироватці крові при першому та другому скринінгових обстеженнях статистично значущої відмінністі між двома групами не було винайдено (p<0,17; p<0,06; p<0,56). При порівнянні повторних змін з використанням критерія Фрідмана в 1 групі зміни рівня ФРЕС в сироватці крові не були статистично значущими (р=0,27). Однак при порівнянні рівня ФРЕС в сироватці крові для 2 групи дітей виявлено статистично значуще його зниження на момент другого огляду (р=0,046).

Висновки. Виявлено, що підвищення рівня ФРЕС в сироватці крові при прогресуванні РН або при відсутності позитивної динаміки статистично значуще не відрізняється в двох групах та в динаміці. Виявлено статистично значуще зниження рівня ФРЕС в сироватці крові в групі дітей з регресом РН на момент другого огляду.

Ключові слова: ретинопатія недоношених, фактор росту ендотелію судин

Література

1.       Сайдашева Э. И., Сомов Е. Е., Фомина Н. В. Избранные лекции; по неонатальной офтальмологии. С-Пб: Нестор - история, 2006. – с.270 

2.       American academy of pediatrics Section on Ophthalmology, American academy of ophthalmology, American association for pediatric ophthalmology and strabismus, American association of certified orthoptists. Screening Examination of Premature Infants for Retinopathy of Prematurity // Pediatrics. – 2013. – №1. – Vol. 131. - P. 189-195.

Crossref   PubMed

3.       Galazios  G., Papazoglou  D., Giagloglou  K., Vassaras  G., Koutlaki  N., Maltezos E. Umbilical cord serum vascular endothelial growth factor (VEGF) levels in normal pregnancies and in pregnancies complicated by preterm delivery or pre-eclampsia //Int J Gynaecol Obstet. – 2004. – № 85. – P. 6-11.

Crossref    PubMed  

4.       Gariano R. F., Thomas W. G. Retinal angiogenesis in development and disease // Nature. – 2005. - № 7070. – Vol. 438. – P. 960-966. 

Crossref   PubMed  

5.       Gunnel Hellgren, Chatarina Löfqvist, Anna-Lena Hård et al. Serum concentrations of vascular endothelial growth factor in relation to retinopathy of prematurity // Pediatric Research. – 2016. – № 1. – Vol. 79. – P. 70-75

Crossref    PubMed

6.       Hakeem AHA Abdel, Mohamed G. B., Othman M. F. Retinopathy of Prematurity: A Study of Incidence and Risk Factors in NICU of Al-Minya University Hospital in Egypt //  J ClinNeonatol. – 2012. -  № 2. – Vol. 1. – P. 76–81. 

7.       Hartnett M. E. Pathophysiology and mechanisms of severe retinopathy of prematurity // Ophthalmology. – 2015. – №122. – P. 200–210. 

Crossref    PubMed

8.       Hartnett M. E., Penn J. S. Mechanisms and management of retinopathy of prematurity // N Engl J Med. – 2012. – №367. – P. 2515-2526. 

Crossref     PubMed

9.       Hughes S., Yang H., Chan-Ling T. Vascularization of the human fetal retina: roles of vasculogenesis and angiogenesis // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2000. – №41. – P. 1217–1228.

10.   Jefferies A. L., Canadian Paediatric Society, Fetusand Newborn Committee Retinopathy of prematurity: Recommendations for screening. – Paediatr Child Health. – 2010. – №10. – Vol. 15. – P. 667–670. 

Crossref   PubMed

11.   Kenan S., Kimberly A. D., Antonio Capone Jr, Michael T., Trese M. T. Vitreous Levels of Stromal Cell–Derived Factor 1 and Vascular Endothelial Growth Factor in Patients with Retinopathy of Prematurity // PlumX Metrics. – 2008. – № 6. – Vol. 115. – P. 1065-1070.

Crossref    PubMed   

12.   Lashkari K., Hirose T., Yazdany J., Wallace J. M., Kazlauskas A., Rahimi N. Vascular Endothelial Growth Factor and Hepatocyte Growth Factor Levels Are Differentially Elevated in Patients with Advanced Retinopathy of Prematurity / /American Journal of Pathology. – 2000. – № 4. – Vol. 156. – P. 1337-1344.

Crossref    

13.   Malamitsi-Puchner A., Tziotis J., Tsonou A., Protonotariou E., Sarandakou A., Creatsas G. Changes in serum levels of vascular endothelial growth factor in males and females throughout life // J Soc Gynecol Investig. – 2000. – № 7. –P. 309-312.

Crossref    PubMed   

14.   Pediatric Review: International Journal of Pediatric Research. – 2016. -  № 5. – Vol. 3.

15.   Penna J.S., Madanb A., Caldwellc R.B. et al. Vascular Endothelial Growth Factor in Eye Disease // Prog Retin Eye Res. – 2008. – № 4. – Vol. 27. – P. 331-371.

Crossref   PubMed   

16.   Po-Nien Tsao, Shu-Chen Wei, Hung-Chieh Chou  et al. Vascular Endothelial Growth Factor in Preterm Infants With Respiratory Distress Syndrome // Pediatric Pulmonology – 2005. – № 39. – P. 461-465.

Crossref    PubMed   

17.   Reddy B., Doddamani R., Koujalagi M. B. et al. Retinopathy of prematurity in a tertiary care hospital: incidence and risk factors // Pediatric Rewiew: Internatiomal Journal of pediatric research. – 2016. - №5. – Vol. 3.

18.   Royal College of Paediatrics and Child Health. Guideline for the Screening and Treatment of Retinopathy of Prematurity. – 2010. 

19.   Smith L. E. Through the eyes of a child: understanding retinopathy through ROP the Friedenwald lecture // Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2008. – № 49. – P. 5177-5182.

Crossref   PubMed

20.   Smith L.E, Wesolowski E., McLellan A. Oxygen-induced retinopathy in the mouse //Invest Ophthalmol Vis Sci. – 1994. – № 35. – P. 101–111.

21.   Taqui A. M., Syed R., Chaudhry T. A., Ahmad K., Salat M. S. Retinopathy of prematurity: frequency and risk factors in a tertiary care hospital in Karachi, Pakistan // PakMedAssoc. – 2008. – № 4. – Vol. 58. – P. 186-190.

22.   Tasman W. Retinopathy of prematurity: Do we still have a problem?: The Charles L. Schepens lecture // Arch Ophthalmol. – 2011. - № 129. – P. 1083–1086. 

Crossref    PubMed 

23.   Teksam O., Tekinalp G.,  Yurdakok M., Yigit S., Korkmaz A. Dicle G. Vascular Endothelial Growth Factor Levels in Newborns with Meconium Stained Amniotic Fluid // Journal of Pediatrics. – 2008. – № 10. – Vol. 75. – P. 1015-1017.

Crossref    PubMed   

24.   Verma A., Nema N., Patel S., Ishrat S., Sidharth M.  Retinopathy of Prematurity: Incidence and Risk Factors Research Article // International Journal of Ophthalmology & Eye Science (IJOES). – 2016. - №3. – Vol. 4. – P. 198-201.

25.   Visser Kift E., Freeman N., Cook C., Myer L. Retinopathy of prematurity screening criteria and work load implications at Tygerberg Children’s Hospital, South Africa: A cross-sectional study. – 2016. - № 6. – Vol. 106.

Crossref   PubMed

26.   Woo S. J., Park K. H., Lee S. Y. The relationship between cord blood cytokine levels and perinatal factors and retinopathy of prematurity: a gestational age-matched case-control study //Invest Ophthalmol Vis Sci. – 2013. – № 54. – P. 3434-3439.

Crossref    PubMed

27.   Yenice O., Çerman E., Ashour A., Ridvan F., Goncagul H., Sirikci O., Akman I., Kazokoglu H. Serum Erythropoietin, Insulin-like Growth Factor 1, and Vascular Endothelial Growth Factor in Etiopathogenesis of Retinopathy of Prematurity // Experimental scienсе. – 2013. – № 6. – Vol. 44. – P.549-554.

Crossref    

28.   Yogavijayan Kandasamy, Leo Hartley, Donna Vascular Endothelial Growth Factor-A Levels in Term Neonates // Rudd  Child Sci. – 2017. – № 1. – Vol. 11. – P. 151-154.

 

 

 

 

Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису. 

Поступила 21.01.2019