Офтальмол. журн. — 2019. — № 3. — С. 52-56.

УДК  617.7:616.136–036–085 

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201935256

 

Хвороба Куссмауля-Мейєра

О. О. Андрушкова, канд. мед. наук; Н. В. Малачкова, канд. мед. наук; К. Ю. Гріжимальська, канд. мед. наук; Є. Г. Манько, студентка; Т. М. Жмудь, канд. мед. наук

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова; 

Вінниця (Україна)

E-mail: gtatyana@email.ua

КАК ЦИТИРОВАТЬ:  Андрушкова О. О. Хвороба Куссмауля-Мейера / О. О. Андрушкова, Н. В. Малачкова, К. Ю. Гріжимальська, Є. Г. Манько, Т. М. Жмудь // Офтальмол. журн. — 2019. — № 3. — С. 52-56. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh201935256


Актуальность. Хвороба Куссмауля-Мейєра (синоніми: нодозний периартеріїт, вузликовий периартеріїт) –  системне захворювання, з деструктивно-проліферативними змінами стінки артерій, переважно м'язового типу та судин дрібного калібру.

Мета. Опис очних проявів хвороби Куссмауля-Мейєра на прикладі клінічного випадку.

Матеріал і методи. Візометрія, тонометрія, повне офтальмологічне обстеження, дуплексне сканування судин голови та шиї, магніто-резонансна томографія (МРТ) головного мозку.

Результати та висновок. Приведений клінічний приклад показує особливості перебігу хвороби Куссмауля-Мейєра та висвітлює тактику офтальмолога  у таких хворих.

З’ясовано, що хвороба Куссмауля-Мейєра має рецидивуючий перебіг з тривалим періодом ремісії (11 років) і сприятливий прогноз зорових функцій.

Ключові слова: хвороба Куссмауля-Мейєра, аортоартеріїт

Література

1.Казимирко В. К., Коваленко В. Н. (2009) Ревматология: учебное пособие для врачей в вопросах и ответах. Заславский, Донецк, 626 с.

2.Насонов Е.Л., Баранов А.А., Шилкина Н.П. (1999) Васкулиты и васкулопатии. Верхняя Волга, Ярославль, 616 с.

3.Семенкова Е.Н. (1988) Системные васкулиты. Медицина, Москва, 238 с.

4.Скрипченко Н.В., Трофимова Т.Н., Егорова Е.С. (2010) Инфекционные васкулиты: их роль в органной патологии. Журнал инфектологии, 1(2): 7–17.

5.Conri C., Mestre C., Constans J., Vital C. (1991) Periarteritis nodosa-type vasculitis and infection with human immunodeficiency virus. Rev. Med. Interne, 12(1): 47–51.

Crossref   

6.Fink C.W. (1991) The role of the streptococcus in poststreptococcal reactive arthritis and childhood polyarteritis nodosa. J. Rheumatol. Suppl., 18(29): 14–20.

7.Frey F.J. (2008) Polyarteritis nodosa, a vanishing vasculitis since its main cause has been identified. Ther. Umsch, 65(5): 247–251.

Crossref    PubMed   

8.Hogan S.L., Satterly K.K., Dooley M.A. et al. (2001) Silica exposure in anti-neutrophil cytoplasmic autoantibody-associated glomerulonephritis and lupus nephritis. J. Am. Soc. Nephrol., 12(1): 134–142.

9.Jennette J.C., Falk R.J., Andrassy K. et al. (1994) Nomenclature of systemic vasculitites. Proposal of an international consensus conference. Arthritis Rheum., 37(2): 187–192.

Crossref   PubMed  

10.Libman B.S., Quismorio F.P., Stimmler M.M. (1995) Polyarteritis nodosa-like vasculitis in human immunodeficiency virus infection. J. Rheumatol., 22(2): 351–355.

11.Mason J.C., Cowie M.R., Davies K.A. et al. (1994) Familial polyarteritis nodosa. Arthritis Rheum., 37(8): 1249–1253.

Crossref   PubMed

12.Naumann-Bartsch N., Stachel D., Morhart P. et al. (2010) Childhood polyarteritis nodosa in autoimmune lymphoproliferative syndrome. Pediatrics, 125(1): 169–173.

Crossref   PubMed  

13.Ramos F., Figueira R., Fonseca J.E. et al. (2006) Juvenile cutaneous polyarteritis nodosa associated with streptococcal infection. Acta Reumatol. Port., 31(1): 83–88.

14.Stratta P., Messuerotti A., Canavese C.et al. (2001) The role of metals in autoimmune vasculitis: Epidemiological and pathogenic study. Sci. Total. Environ., 270(1–3): 179–190.

Crossref   

15.Tonnelier J.M., Ansart S, Tilly-Gentric A., Pennec Y.L. (2000) Juvenile relapsing periarteritis nodosa and streptococcal infection. Joint Bone Spine, 67(4): 346–348. 

Crossref   


Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису.   

Поступила 19.02.2019