Офтальмол. журн. — 2019. — № 3. — С. 3-8.

УДК  617.735-002-02:616.633.66+616.155.2]-076.5

http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2019338

 

Прогнозування ризику діабетичного макулярного набряку при діабетичній ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу

С. Ю. Могілевський 1, д-р мед. наук, проф.; Ю. О. Панченко 3, канд. мед. наук; С. В. Зябліцев 2, д-р мед. наук, проф.

1  Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика; Київ (Україна)

2 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця; Київ (Україна)

3 Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока»;  Київ (Україна)

E-mail: sergey.mogilevskyy@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ:  Могілевський С. Ю. Прогнозування ризику діабетичного набряку макули при діабетичній ретинопатії у хворих на цукровий діабет II типу / С. Ю. Могілевський, Ю. О. Панченко, С. В. Зябліцев // Офтальмол. журн. — 2019. — № 3. — С. 3-8. http://doi.org/10.31288/oftalmolzh2019338


Вступ. Раніше нами було встановлено значення протромбогенного фенотипу тромбоцитів (Тц) як чинника розвитку діабетичної макулопатії (ДМП) та діабетичного макулярного набряку (ДМН) у хворих на діабетичну ретинопатію (ДР) при цукровому діабеті 2 типу (ЦД2).

Мета – прогнозування ризику ДМН при ДР у хворих на ЦД2 на основі аналізу дисфункції Тц.

Матеріал та методи. Дослідження включало 90 пацієнтів (92 ока) із ЦД2 з початковою (n=18), помірною та важкою непроліферативною (n=43) та проліферативною ДР (n=31). Застосовували агоністи агрегації Тц: аденозиндіфосфат (АДФ), ангіотензин 2 (Анг-2); фактор активації Тц (ФАТ) і колаген (Sigma, США). Оцінку агрегації Тц проводили турбидиметричним методом на аналізаторі ChronoLog (США). Для виявлення сукупності факторних ознак ризику ДМН використовували методи побудови логістичних моделей регресії та нейронних мереж.

Результати. Встановлено, що ризик ДМН зростав при підвищенні рівня агрегації Тц, індукованої адреналіном (p=0,03), ФАТ (p=0,02) та знижувався при підвищенні агрегації Тц, індукованої колагеном (p=0,046). Виявлено тенденцію до зростання ризику ДМН при збільшенні рівня агрегації Тц, індукованої ангіотензином-2. Нейромережевий аналіз виявив нелінійний зв’язок ризику ДМН з трьома факторними ознаками: рівнями агрегації Тц, індукованої ангіотензином-2, ФАТ та колагеном. На цьому наборі ознак побудовано нейромережеву модель прогнозування ДМН з чутливістю 77,1% і специфічністю 78,1%.

Ключові слова: діабетичний макулярний набряк, цукровий діабет 2 типу, дисфункція тромбоцитів, математичні моделі прогнозування

 

Література

1.Пасечникова Н.В. Диабетическая макулопатия. Современные аспекты патогенеза, клиники, диагностики, лечения. Киев: изд-во ООО «Карбон ЛТД». 2010. 154 с.

2.Grassi M.A. Replication analysis for severe diabetic retinopathy / M.A.Grassi, A.Tikhomirov, S.Ramalingam, K.E Lee, S.M.Hosseini, B.E.Klein, R. Klein, Y.Lussier, N.J. Cox, D.L. Nicolae  //  Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012 Apr 30;53(4):2377-81.

Crossref    PubMed

3.Фабрикантов О.В. Диабетическая макулопатия. Эпидемиология, патогенез, современные подходы к лечению (обзор лтературы) / О.В. Фабрикантов, Т.С Гурко //  Вестн. ТГУ. 2014;19(2):744-7.

4.Амиров А.Н. Диабетический макулярный отёк: эпидемиология, патогенез, диагностика, клиническая картина, лечение / А.Н. Амиров, Э.А. Абдулаева, Э.Л. Минхузина // Казанский мед ж. 2015:96(1):70-6.

Crossref   

5.Dabir S.S. Differential systemic gene expression profile in patients with diabetic macular edema: Responders versus nonresponders to standard treatment. / S.S. Dabir, D Das., J. Nallathambi, S. Mangalesh, N.K. Yadav, J.S. Schouten, J. Indian //  Ophthalmol. 2014 Jan; 62(1):66-73.

Crossref   PubMed

6.Chen E.1. Burden of illness of diabetic macular edema: literature review. / E.1.Chen, M.Looman, M.Laouri, M.Gallagher, K.Van Nuys, D. Lakdawalla, J.Fortuny //  Curr. Med. Res. Opin. 2010;26(7):1587-97.

Crossref    PubMed

7.Stefanini F.R. Anti-VEGF for the management of diabetic macular edema. / F.R. Stefanini, E. Badaró, P. Falabella, M. Koss, M.E. Farah., M. Maia // J. Immunol Res. 2014;2014:632307.

Crossref    PubMed 

8.Могілевський С.Ю. Порушення  агрегації  тромбоцитів   як фактор розвитку діабетичної макулопатії та діабетичного макулярного набряку у хворих на непроліферативну діабетичну ретинопатію при цукровому діабеті 2 типу / С.Ю.Могілевський, Ю.О.Панченко, С.В.Зябліцев, Л.В.Натрус // Архів офтальмології України ‒ 2018. ‒ Т.6, №3. ‒ С.26-31

9.Hudz A.S. Functional status of platelets in type 2 diabetes patients showing no diabetic fundus changes. / A.S. Hudz, S. Mogilevskyy, M.L. Maksymtsiv // J. ophthalmol (Ukraine). 2017;1:20-4.

Crossref  

10.Rykov S.O. Predicting the development and progression of primary open-angle glaucoma based on the determination of GST gene polymorphisms. / S.O. Rykov, A.V.Burdei, S.V.Ziablitsev, S.Mogilevskyy // J. ophthalmol (Ukraine). 2018;4(483):11-6.

Crossref   

11.Mogilevskyy S. Mathematical analysis of the effect of Pro72Arg polymorphism in the TP53 gene on the emergence and progression of POAG. / S. Mogilevskyy, S.V. Ziablitsev, L.I. Denisiuk, V.G. Gur’ianov // J. ophthalmol (Ukraine). 2016;6:32-7.

Crossref   

12.Мун С.А. Регрессионный анализ в медико-биологических исследованиях / С.А. Мун, А.Н. Глушков, Т.А. Штернис  // Кемерово: КемГМА, 2012. 119 с.

13.Lally D.R. Vascular endothelial growth factor and diabetic macular edema. / D.R. Lally, C.P. Shah, J.S. Heier //  Surv. Ophthalmol. 2016;61(6):759-68.

Crossref   PubMed  

14.Li J.K. Changes in vitreous VEGF, bFGF and fibrosis in proliferative diabetic retinopathy after intravitreal bevacizumab. / J.K. Li, F.Wei, X.H. Jin, Y.M Dai, H.S Cui, Y.M. Li  // J. Ophthalmol. 2015;8(6):1202-6.

15.Favre G.A. Constitutive activation of the renin-angiotensin system reduces visceral fat and improves glucose tolerance in mice. / G.A. Favre, P. Lebrun, P. Lopez, C. Butori, P. Hofman, V.L. Esnault., E. Van Obberghen // J. Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2014;15(4): 396-409.

Crossref   PubMed  

16.Kim J.H. Blockade of angiotensin II attenuates VEGF-mediated blood-retinal barrier breakdown in diabetic retinopathy. / J.H. Kim, Y.S Yu, C.S Cho, K.W. Kim // J. Cereb Blood Flow Metab. 2009;29(3):621-8.

Crossref   PubMed

17.Porta M. The changing role of the endocrinologist in the care of patients with diabetic retinopathy. / M. Porta, A.V. Taulaigo // Endocrine. 2014;46(2):199-208.

Crossref   PubMed


Автори засвідчують про відсутність конфлікту інтересів, які б могли вплинути  на їх думку стосовно предмету чи матеріалів, описаних та обговорених в даному рукопису.   

Поступила 18.03.2019