Офтальмол. журн. — 2017. — № 1. — С. 20-24.

УДК:617.735–002–02:616.379–008.64:616.155.2

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201712024
Функціональний стан тромбоцитів у хворих на цукровий діабет ІІ типу при відсутності діабетичних змін на очному дні
А. С. Гудзь 1, д-р мед. наук, С. Ю. Могілевський 2, д-р мед. наук, проф., М. Л. Максимців 1, асистент
1 Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького % Львів (Україна)
2 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика; Київ (Україна)
E-mail: sergey.mogilevskyy@gmail.com         
Резюме. Пошук інформативних індикаторів розвитку діабетичної ретинопатії (ДР) є актуальною проблемою офтальмології, вирішення якої може бути пов’язано з вивченням можливих причин порушення мікроциркуляції оболонок ока.
Мета — дослідити функціональний стан тромбоцитів у хворих на цукровий діабет (ЦД) ІІ типу при відсутності діабетичних змін на очному дні.
Матеріал і методи. Дослідження включало 38 хворих (38 очей) з ЦД ІІ типу без клінічно видимих змін на очному дні. Офтальмологічне обстеження проводилось до початку лікування і включало: збір анамнезу, візометрію, пневмотонометрію, кераторефрактометрію, біомікроскопію переднього відрізку, біомікроретиноскопію за допомогою ширококутної лінзи, оптичну когерентну томографію сітківки, ретинальну фотографію. Тромбоцити (Тц) виділяли шляхом центрифугування із цитратної периферичної крові пацієнтів. Для активації Тц використовували агоністи, що залучені у фізіологічний контроль гемостазу: аденозиндіфосфат (АДФ; 5 мкМ), адреналін (5 мкМ), ангіотензин-2 (2 мкМ), фактор активації тромбоцитів (ФАТ; 150 мкМ) і колаген (2 мг/мл). Оцінку агрегації Тц проводили спектрофотометричним методом на агрегометрі Chrono-Log (США).
Результати. Тромбоцити характеризувалися індивідуальною функціональною активністю GP VI-рецепторів і ?2-адренорецепторів, АТ1-пуринових рецепторів (P2Y12 P2Y1-рецепторів) і ФАТ-рецепторів Тц. Домінуючим типом реакції рецепторів Тц на агоністи була гіперреактивність. Для кожного типу рецепторів є характерним свій діапазон величини агрегації Тц, в якому розташовуються результати дослідження агрегації найбільшої долі досліджених пацієнтів. Для колагену — це 80–90 %, адреналіну — 75–80 %, ангіотензину-2 — 70–80 %, для АДФ і ФАТ однаковий — 60–65 %. При збереженні гіперреактивності тромбоцитів у відношенні одного або декількох агоністів у пацієнтів зберігається ризик тромбогенезу і порушень мікроциркуляції ока.
Заключення. Аналіз реактивності Тц дозволяє сформувати уявлення про кластери функціональної активності рецепторів Тц, які можуть підтримувати проагрегатний статус Тц і викликати порушення мікроциркуляції в оболонках ока. Подальше дослідження in vitro тромбоцитів може бути перспективним для аналізу розвитку і прогресування ДР.
Ключові слова: цукровий діабет ІІ типу, функціональний стан тромбоцитів, діабетична ретинопатія

Література
1.    Akdo?an M. The association of hematologic inflammatory markers with atherogenic index in type 2 diabetic retinopathy patients / M. Akdo?an, Y. Ustundag-Budak, K. Huysal // Clin. Ophthalmol. — 2016. — Vol. 10. — Р. 1797–1801.
2.    Blum A. Vascular responsiveness in type 2 diabetes mellitus (T2DM) / A. Blum, D. Socea, R. Sirchan // QJM. — 2016. — режим доступу : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27289111.
3.    Endothelial and platelet markers in diabetes mellitus type  2 / P. Kubisz, L. Stan?iakov?, J. Sta?ko [et al.] // World J. Diabetes. — 2015. — Vol. 6 (3). — Р. 423–431.
4.    Flow cytometric analysis of platelets type 2 diabetes mellitus reveals ’angry’ platelets. / P. Soma, A. C. Swanepoel, J. N. Plooy [et al.] // Cardiovasc. Diabetol. — 2016. — Vol. 15. — Р. 52.
5.    Increased circulating resistin is associated with insulin resistance, oxidative stress and platelet activation intype 2 diabetes mellitus / F. Santilli, R. Liani, Di Fulvio P. [et al.] // Thromb. Haemost. — 2016. — Vol. 116 (6). — режим доступу : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27709225.
6.    Predictors of high platelet reactivity during aspirin treatment in patients with type 2 diabetes / A. Kap?on-Cie?licka, M. Rosiak, M. Postu?a [et al.] // Kardiol. Pol. — 2013. — Vol. 71 (9). — Р. 893–902.
7.    Unaltered angiogenesis-regulating activities of platelets in mild type 2 diabetes mellitus despite a marked platelet hyperreactivity / X. Miao, W. Zhang, Z. Huang [et al.] // PLoS One. — 2016. — Vol. 11 (9). — режим доступу : e0162405. doi: 10.1371/journal.pone.0162405.
8.    Yan Z. P. Risk factors for diabetic retinopathy in northern Chinese patients with type 2 diabetes mellitus / Z. P. Yan, J. X. Ma // Int. J. Ophthalmol. — 2016. — Vol. 9 (8). — Р. 1194–1199.
9.    Yilmaz T. Relationship between altered platelet morphological parameters and retinopathy in patients with type 2 diabetes mellitus / T. Yilmaz, A. Yilmaz // J. Ophthalmol. — 2016. — режим доступу : https://www.hindawi.com/journals/joph/ 2016/9213623/.