Офтальмол. журн. — 2016. — № 3. — С. 36-40.

УДК 617.735–002–02:616.379–008.64:617.747–07+577.11

https://doi.org/10.31288/oftalmolzh201633640

Нейротрофический фактор пигментного эпителия в стекловидном теле у больных пролиферативной диабетической ретинопатией

А. А. Путиенко, д-р мед. наук, Элхадж Эмхамед Али, асп

ДУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины»; Одесса (Украина)

E-mail: alputienko@yandex.ru

Мета: вивчити наявність взаємозв’язку між рівнем PEDF у вітреальному вмісті і клінічними факторами, що характеризують функціональну активність сітківки у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію (ПДРП) після інтравітреальних втручань.

Матеріали. У 70 хворих (70 очей) на ПДРП вивчено рівень PEDF в склоподібному тілі методом твердофазного імуноферментного анализу із використанням набора реагентів для його кількісного визначення.

Результати. Середній вміст PEDF склав 3,26 SD (1,57) нг / мл, у хворих з гемофтальмом був достовірно вище, ніж у хворих з тракційним відшаруванням макули (t = 2,35, р = 0,022). Чим нижче був рівень PEDF в склоподібному тілі (нижче значення медіани — 3,12 нг/мл), тим більшою мірою була виражена ішемія сітківки, що підтверджувалося електрофізіологічними методами дослідження, а саме, показниками осціляторних потенціалів. Були визначено, що при низькому рівні PEDF в тканинах ока розвиваються нейродистрофічні процеси сітківки, при цьому більшою мірою страждають біполяри, амакринові клітини і клітини Мюллера.

Заключення. Показники фотопічної та ритмічної ЕРГ, а також осциляторних потенціалів певною мірою відображають вміст PEDF в тканинах ока і можуть бути використані в подальших дослідженнях для вивчення ролі цього чинника у патологічних процесах в оці.

Ключові слова: проліферативна діабетична ретинопатія, пігментний фактор епітеліального походження, електрофізіологічні методи дослідження

Ключові слова: проліферативна діабетична ретинопатія, пігментний фактор епітеліального походження, електрофізіологічні методи дослідження

 

Литература

Колчин А. А. Электроретинография в оценке функции ганглиозных клеток сетчатки у больных диабетом без ретинопатии // А. А. Колчин, М. В. Зуева, И. В. Цапенко // Актуальные проблемы офтальмологии. — 2013. — № 3. — С. 34–39.

Мартопляс К. В. Распространенность диабетической ретинопатии среди населения Украины на протяжении последнего десятилетия / К. В. Мартопляс, В. В. Мирненко // Тези науково-практич. конф. офтальмол. з міжнар. участю, присвяч. 75 річчю з дня заснування Інституту ім. В. П. Філатова «Філатовськи читання», 26–27 травня, Одеса. — 2011. — С.336–337.

Шамшинова А. М. Электроретинография в офтальмологии / М.: Медика, 2009. — 304 с.

Abu El-Asrar M. Expression of apoptosis markers in the retinas of human subjects with diabetes / M. Abu El-Asrar, L. Dralands, L. Missotten // Investigative Ophthalmology and Visual Science. — 2004. — V. 45. — № 8. — Р.2760–2766.

Cao W. Pigment epithelium-derived factor protects cultured retinal neurons against hydrogen peroxide-induced cell death. / W. Cao, J. Tombran-Tink, W. Chen. // J Neurosci Res. —  1999. — V.15. — № 57 (6). — Р.789–800.

Congdon N. Eye Diseases Prevalence Research Group et al. Causes and prevalence of visual impairment among adults in the United States. / N. Congdon, B. O’Colmain, C. C. Klaver. // Arch Ophthalmol. —  2004. — № 122. — Р.477–485.

Elahy M. Mechanisms of PEDF-mediated protection against reactive oxygen species damage in diabetic retinopathy and neuropathy. / M. Elahy, S. Baindur-Hudson, V. F. Cruzat // J Endocrinol. – 2014. — V. 222. — № 3. — Р.129–139.

Filleur S. Characterization of PEDF: a multi-functional serpin family protein. / S. Filleur, T. Nelius, W. de Riese. // J Cell Biochem. —  2009. — V. 1. — № 106(5). — Р.123–129.

Jablonski M. M. Pigment epithelium-derived factor supports normal M?ller cell development and glutamine synthetase expression after removal of the retinal pigment epithelium / M. M. Jablonski, J. Tombran-Tink, D. A. Mrazek // Glia. —  2001. — V. 35. — № 1. — Р.14–25.

Li S. Angiogenesis-related cytokines in serum of proliferative diabetic retinopathy patients before and after vitrectomy / Li S., Fu X. A., Zhou X. F. // Int. J. Ophthalmol. — 2012. — V.5. — № 6. — Р.726–730.

Ogata N. Unbalanced vitreous levels of pigment epithelium-derived factor and vascular endothelial growth factor in diabetic retinopathy / N. Ogata, M. Nishikawa, T. Nishimura // Am J Ophthalmol. —  2002. — V.134 — № 3. — Р.348–353.

Pang I. H. Pigment epithelium-derived factor protects retinal ganglion cells / I. H. Pang, H. Zeng, D. L. Fleenor // BMC Neurosci. —  2007. — Р.8–11.

Wu de Zheng, Liu Yan. Atlas of Testing and Clinical Application for ROLAND Electrophysiological Instruments // Beijing Science and Technology Press, 2006. — Р.174.

Yokoi M. Positive association of pigment epithelium-derived factor with total antioxidant capacity in the vitreous fluid of patients with proliferative diabetic retinopathy // M. Yokoi S. Yamagishi, A. Saito // Br J Ophthalmol. — 2007. — Jul; 91(7). — Р.885–887

Zheng B. Correlation between ficolin-3 and vascular endothelial growth factor-to-pigment epithelium-derived factor ratio in the vitreous of eyes with proliferative diabetic retinopathy / B. Zheng, T. Li, H. Chen. // Am J Ophthalmol. —  2011. — V.152. — № 6. — Р.1039–1043.